Naar de navigatie Naar de inhoud

Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen

€2220 voor mannen, en €1323 voor vrouwen

Waarom vrouwen minder pensioen krijgen

09-09-2013

De Nederlandse vrouw ontvangt gemiddeld 40% minder pensioen dan een man. Niet alleen in Nederland bestaat dit verschil. Het komt voor in de hele Europese Unie. In opdracht van de Europese Commissie is dit jaar een onderzoek gedaan naar de redenen van dit verschil.

 

Hoe groot is het verschil in pensioeninkomen tussen mannen en vrouwen?

Gemiddeld is het verschil in het pensioeninkomen tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie 39%. Luxemburg (47%) en Duitsland (44%) zijn de koplopers. Estland sluit de lijst af met een verschil van 4%. Nederland behoort tot de kopgroep met een verschil tussen mannen en vrouwen van 40%.

Bij de 33% laagste pensioeninkomens zijn vrouwen oververtegenwoordigd. In deze categorie staan er in Nederland tegenover elke man 2,3 vrouwen. Ook hier behoort Nederland tot de kopgroep binnen de Europese Unie. Bij de 33% hoogste pensioeninkomens scoren Nederlandse dames Europees gezien juist laag: tegenover elke man 0,2 vrouw.

 

Komt het door het verschil in inkomen tijdens het werkende leven?

De laatste 20 jaar is het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie kleiner geworden. Toch is het verschil in pensioeninkomen niet kleiner geworden. Er is namelijk geen direct verband tussen deze twee. Zo is het gemiddelde verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen tijdens het werkende leven 16%. Dat is minder dan de helft van het verschil van 40% ná pensionering.  In bijvoorbeeld Estland is het verschil in inkomen tijdens het werkende leven tussen mannen en vrouwen zelfs het grootst, maar het verschil in pensioen tussen mannen en vrouwen het kleinst.

 

Heeft het te maken met opleiding?

Het verschil in inkomen na pensionering tussen mannen en vrouwen is in Nederland het grootst bij hoog opgeleiden. Andere landen laten een ander beeld zien. Ook dit verklaart het dus niet.

 

Komt het door een onderbroken carrière?

Vrouwen werken minder jaren in hun leven dan mannen. Een kortere carrière leidt tot minder pensioen. Toch blijkt uit het onderzoek dat dit niet de oorzaak is. Ligt de verklaring dan misschien in de pijlers van ons pensioen?

 

Is de tweede pijler een verklaring?

We kennen in Nederland 3 pijlers voor pensioenen:
1. De AOW
2. Het pensioen opgebouwd bij de werkgever
3. De lijfrente

Niet alle landen kennen een 3-pijlersysteem, of niet in alle landen is dit 3-pijlersysteem zo ontwikkeld als in Nederland. Het onderzoek toont aan dat het verschil in inkomen na pensionering tussen mannen en vrouwen groter is in landen waar met name sprake is van een tweede pijler. En dan wordt de duur van het werkende leven belangrijker. Als een vrouw minder werkt, dan bouwt zij minder op in de tweede pijler. Daardoor wordt het inkomen na pensionering lager. Het hebben van een  tweede pijler beïnvloedt dus het verschil in pensioenopbouw tussen mannen en vrouwen.

 

Wordt het pensioengat veroorzaakt door het aantal kinderen dat een vrouw heeft?

Het onderzoek toont aan, dat er een duidelijke relatie is tussen het aantal kinderen en het lagere pensioeninkomen van een vrouw. Hoe meer kinderen, hoe groter het verschil in pensioeninkomen tussen man en vrouw. Zo is bij alleenstaande vrouwen het gemiddelde verschil 17%. Dit ligt behoorlijk onder het gemiddelde van 39%. Het gemiddelde verschil bij gescheiden vrouwen is gelijk aan het gemiddelde van 39% bij getrouwde vrouwen.

 

Van pensioenkloof naar pensioengat

 Echter, met alleen de verklaring van het aantal kinderen in combinatie met pensioenopbouw via de tweede pijler is het verschil in inkomen na pensionering tussen man en vrouw nog niet volledig verklaard. Hiervoor is nader onderzoek nodig. In elk geval is het voor u van belang dat u zich bewust bent van een eventueel pensioengat en dat eventueel opvult. Of u een man of vrouw bent, maakt in dit geval niet uit. Denkt u dat u een pensioengat heeft? Of heeft u vragen over uw pensioen? Bespreek deze dan eens met een adviseur. Lees meer over advies over uw inkomen voor later. Wilt u graag meer weten over het aanvullen van uw pensioen? Bekijk dan de informatie over pensioenaanvulling.


 
Masha Bril, specialist toekomstvoorzieningen

Over de auteur

Masha Bril is specialist toekomstvoorzieningen bij ABN AMRO MeesPierson. Hij is het aanspreekpunt als het gaat om pensioenen, lijfrentes, gouden handdrukken en kapitaalverzekeringen. Hij schrijft artikelen voor onder andere NRC, het Financieel Dagblad en vakbladen. Ook verzorgt hij interne opleidingen en doceert hij aan de Erasmus Universiteit.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Blijf op de hoogte via

  • Volg ons via Facebook
  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube
  • Nieuwsbrief