Naar de navigatie Naar de inhoud

Familie en vermogen

Schenken

Alles over (belastingvrij) schenken

Heeft u vermogen opgebouwd en wilt u dit (belastingvrij) schenken aan uw kinderen, kleinkinderen of aan een goed doel? Wilt u weten welke vrijstellingen er in 2017 zijn voor de schenkbelasting? De experts van ABN AMRO MeesPierson informeren en adviseren u graag over uw mogelijkheden, zodat u de juiste keuzes maakt.

Vraagstukken die kunnen spelen bij schenken

 • Wat zijn de voordelen van schenken?

  Een schenking is een eerste stap in vermogensoverdracht naar de volgende generatie. Welke voordelen heeft schenken eigenlijk? Wij hebben het hier niet over schenking aan goede doelen, maar aan personen.

  Een schenking ondersteunt
  De ontvanger kan met uw schenking bijvoorbeeld de aankoop of verbouwing van een eigen woning financieren, meer financiële armslag krijgen of een wereldreis maken. Ook als schenker kunt u hier plezier aan beleven!

  Fiscale voordelen van schenkingen
  Alles wat u nu schenkt met een vrijstelling wordt in de toekomst niet belast met erfbelasting. Bij kinderen is dat voordeel maximaal 20%, bij kleinkinderen 36%. Bij alle anderen maximal 40%. Bij grotere schenkingen is soms het doel het lage tarief (10%, 18% of 30%) te gebruiken en het hoge tarief te vermijden.

  Wat leert mijn kind van een schenking?
  Voor veel ouders is het uitvoeren van schenkingen een soort ‘testcase’. Kan mijn kind goed omgaan met extra ruimte in het budget? Wordt er meteen geconsumeerd of wordt er gespaard? Waar wordt het geld aan uitgegeven? Antwoord op deze vragen kan gevolg hebben voor toekomstige schenkingen en uw testament.

  Zijn er ook nadelen aan schenkingen?
  Eens gegeven, blijft gegeven. Dit blijft een bekend adagium hoewel ook de herroepelijke schenking bestaat. Houdt u er rekening mee dat u zelf niet meer over het vermogen kunt beschikken. Het is dus verstandig alleen het vermogen te schenken dat u kunt missen.

  Over deze en andere aspecten van schenken is uw private banker uw gesprekspartner. Zo nodig kan deze u voorstellen aan een estate planner.

  Gerelateerd artikelen in de Financial Focus:

 • Welke vrijstellingen zijn er in 2017 voor de schenkbelasting?

  Als u schenkt binnen de vrijstelling, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen.

  Welke vrijstellingen gelden voor kinderen?
  De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen is € 5.320,-. Deze kan eenmalig verhoogd worden naar € 25.526,- als uw kind (of zijn/haar partner) tussen de 18 jaar en 40 jaar oud is. De vrijstelling wordt verder verhoogd naar € 53.176,- voor bepaalde 'dure' studies en naar € 100.000,-  voor de eigen woning. 

  Welke vrijstelling geldt voor anderen?
  Voor andere personen bedraagt de vrijstelling € 2.129,- of € 100.000,- voor de eigen woning, als de ontvanger (of zijn partner) tussen de 18 jaar en 40 jaar oud is. Schenkingen aan aangewezen goede doelen zijn geheel vrijgesteld.

  Wat als u meer schenkt dan de vrijstelling?
  Dan moet de ontvanger over het meerdere schenkbelasting betalen. De schenkbelasting is afhankelijk van de familieband en de hoogte van het bedrag. Voor kinderen geldt een tarief van 10% tot een bedrag van € 122.226,-. Daarboven geldt een tarief van 20%. Voor een kleinkind zijn de tarieven 18% en 36% en voor anderen 30% en 40%. Het bedrag van € 122.226,- is ook hier het grensbedrag. Als u meer schenkt dan de vrijstelling of een eenmalige vrijstelling benut, moet de ontvanger aangifte doen voor de schenkbelasting.

  Er is meer dan alleen het bedrag van de vrijstelling
  Als u gaat schenken doet u er verstandig aan om naar meer zaken te kijken dan alleen het bedrag van de vrijstelling. Op welke manier gaat u schenken? Wie betaalt de schenkbelasting? Hoe verhoudt de schenkbelasting zich tot de erfbelasting? Wij helpen u graag met deze vragen.

  Wilt u meer informatie?

  Gerelateerde artikelen in de Financial Focus:

 • Waar moet ik op letten als ik ga schenken aan anderen dan aan kinderen?

  De onderwerpen schenken en erven worden vaak benaderd vanuit de aanname dat er kinderen zijn. Wat als dat bij u niet het geval is? Wat zijn dan de aandachtspunten?

  Wilt u schenken aan uw partner?
  Voor het tarief van de schenkbelasting is het van belang of u geldt als partners voor de schenkbelasting. Of u getrouwd bent kan ook relevant zijn. Tot op zekere hoogte kan vermogen via het huwelijksvermogensrecht vrij van schenkbelasting overgaan.

  Beperkte vrijstelling in 2017
  De schenkbelasting kent een beperkte vrijstelling voor schenkingen aan anderen dan aan kinderen. In 2017 is de vrijstelling € 2.129. Voor een schenking voor de eigen woning is de vrijstelling € 100.000,-. Voor deze vrijstelling gelden een aantal voorwaarden, zoals de voorwaarde dat de ontvanger ouder is dan 18 jaar en jonger is dan 40 jaar. Schenkt u meer? Dan moet de ontvanger daar schenkbelasting over betalen. Het tarief start bij 30%.

  Overweegt u te schenken aan goede doelen? 
  Een schenking aan een goed doel kan aftrekbaar zijn van uw inkomen. Wilt u meer weten over de voorwaarden waaraan uw schenking moet voldoen? Vul de Schenkwijzer (pdf, 69kB) in. 

  Heeft u een vraag over goede doelen die bij u passen? Of wilt u meer weten over de verschillende manieren van schenken aan goede doelen. Onze experts kunnen u daarbij helpen. Maak direct een afspraak

  Overweegt u om schenkingen te doen? Wij denken dan graag met u mee over de vraag hoe u dat het beste kunt aanpakken. We kijken dan ook naar de situatie bij uw overlijden. De bestemming van uw vermogen, positie van een eventuele partner en de afwikkeling van uw nalatenschap zijn dan enkele aandachtspunten. 

  Gerelateerde artikelen in de Financial Focus:

 • Hoe kan ik het meeste bereiken met mijn gift aan een goed doel?

  Met een goede schenkingsstrategie heeft uw gift het grootste bereik. Onze experts van Filantropie Advies helpen u zo'n strategie op te stellen. Zij hebben het Geefplan ontwikkeld waarmee u uw persoonlijke strategie bepaalt.  

  Een schenking aan een goed doel kan aftrekbaar zijn van uw inkomen.  Wilt u meer weten over de voorwaarden waaraan uw schenking moet voldoen, vul dan de Schenkwijzer in. 

  Heeft u een vraag over goede doelen die bij u passen? Of wilt u meer weten over de verschillende manieren van schenken aan goede doelen? Onze experts kunnen u daarbij helpen. Maak direct een afspraak.

  Gerelateerd artikel in de Financial Focus:

 • Ga ik nu al schenken aan mijn kinderen voor een studie?

  Overweegt u een schenking te doen aan uw zoon of dochter voor een studie? Hou dan rekening met het volgende.

  Blijft uw bijdrage binnen de vrijstelling?
  Blijft uw bijdrage onder de jaarlijkse vrijstelling van € 5.320,-? Dan hoeft uw kind geen schenkbelasting te betalen. Deze vrijstelling wordt eenmalig verhoogd tot € 53.176,- als de schenking bestemd is voor de kosten van bepaalde studies. Zo'n studie moet ten minste € 20.000,- per jaar kosten. Daar is bij een 'gewone' studie niet snel sprake van.

  Is meer bijdragen een schenking?
  Stel dat u meer bijdraagt dan het bedrag van de vrijstelling, bijvoorbeeld geld voor levensonderhoud of verzekeringen. Is dat dan een belaste schenking? Over het algemeen is dat niet zo. U kunt de ’gewone kosten’ voor uw studerende kind betalen zonder dat uw kind schenkbelasting moet betalen. Te grote bijdragen zijn wel een belaste schenking.

  Gaat u een spaarpot vormen voor de studiekosten? 
  Misschien wilt u met schenkingen een spaarpot vormen bij uw kind. Uw kind kan daar de studiekosten van betalen. Zodra uw kind 18 jaar is geworden, kan hij of zij zelfstandig over het geld beslissen. Wilt u dat niet? Dan regelt u dat met een bewind.

  Het is dus van belang te kijken naar de situatie van uw kind, uw eigen situatie en de schenkbelasting. Wilt u hier mee over weten? Onze estate planners helpen u graag verder.

  Misschien interessant voor u?

  Gerelateerd artikel in de Financial Focus:

 • Ik schenk in 2017 aan mijn minderjarige kinderen, waar moet ik rekening mee houden?

  Veel mensen schenken aan hun minderjarige kinderen of kleinkinderen. Hierbij komt meer kijken dan u zou denken.

  Wanneer krijgt uw kind het geld vrij in handen?
  Heeft u geschonken aan een minderjarig kind? Dan mag dit kind vanaf zijn of haar achttiende verjaardag het geld naar eigen inzicht besteden. Dat kan een studie zijn maar ook minder doelmatig, zoals een reis of nieuwe kleren. Wilt u dit laatste voorkomen dan kunt u schenken onder bewind. U moet dat voorafgaand aan de schenking bepalen.

  Gaat u voor uw kind beleggen?
  Vaak schenken mensen beleggingen of willen zij beleggen met de schenking namens hun minderjarige kinderen. Om dat te kunnen, hebben de ouders de machtiging van een kantonrechter nodig. Als zij handelen zonder machtiging dan is dat niet ongeldig. De ouders lopen echter wel een extra risico op aansprakelijkheid bij slecht bewind.

  Welke invloed heeft schenken op uw kind?
  Er zit ook een sociaal aspect aan schenken. Voor de financiële opvoeding kan het verstandig zijn om niet al te ruimhartig te zijn. Als een kind rekening moet houden met een beperkt budget leert het kind zelf de financiën te plannen. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van een financieel bewustzijn.

  Heeft schenken een gevolg voor uw kind?
  Vermogen van minderjarige kinderen wordt toegerekend aan hun ouders. Als de ouders bepaalde toeslagen ontvangen waarvoor een vermogenstoets geldt, kunnen zij deze toeslag verliezen. 

  Over deze en andere aspecten van het doen van schenkingen is uw private banker uw gesprekspartner. Zo nodig kan deze u voorstellen aan een estate planner.

  Wilt u meer informatie?

  Gerelateerde artikelen in de Financial Focus:

 • Schenk ik geld of beleggingen aan mijn kinderen?

  Stel u heeft besloten dat u gaat schenken aan uw (klein)kinderen. U kunt dit doen door een geldbedrag over te boeken maar u kunt ook beleggingen schenken. In de praktijk is dit meestal geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Geldt dit ook voor u?

  Dan helpen deze 4 overwegingen u misschien:

  1. Voor de schenkbelasting maakt het niet uit of u geld of beleggingen ter waarde van dat geldbedrag schenkt. Voor beursgenoteerde beleggingen wordt de schenkbelasting gebaseerd op de slotkoers van de beursdag vóór de schenking.

  2. Wat is uw bedoeling met de schenking? Is het uw bedoeling dat de kinderen de schenking reserveren voor hun (pensioen in de) toekomst? Of draagt u bij in de kosten voor een nieuwe auto? In het eerste geval is een belegging logisch en in het tweede geval niet.

  3. Wellicht wilt u uw (klein)kind ervaring laten opdoen met beleggen. Dan is het schenken van beleggingen ook de logische aanpak. Of juist niet, en wilt u het aan uw (klein)kind overlaten om de belegging te kiezen? De leeftijd van uw (klein)kind zal ook meespelen.

  4. Met beleggingen kan uw (klein)kind geen rondje geven in de kroeg. Natuurlijk kan dat wel nadat de beleggingen zijn verkocht, maar dat is een drempel die net beslissend kan zijn om een impulsieve besteding te voorkomen.

  Spelen deze of vergelijkbare kwesties ook voor u? Dan horen wij dat graag van u. We denken graag met u mee over de beste aanpak in uw situatie.

  Gerelateerde artikelen:

 • Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op het vermogen?

  Het in stand houden van uw vermogen vraagt de nodige aandacht. Dat geldt ook voor de overdracht van uw vermogen. Eens zal dit vermogen naar uw kinderen gaan. Maar zijn zij hier al goed op voorbereid?

  Uw kinderen zelf de fijne kneepjes leren
  U kunt uw financiële kennis delen met uw kinderen. Het voordeel daarvan is dat u dan ook meteen de familiewaarden met hen kunt bespreken. Mogelijk nadeel is dat uw kinderen niets van u aan willen nemen, uw kennis niet toereikend of niet actueel meer is. 

  De hulp inroepen van ABN AMRO MeesPierson
  Samen met u stomen wij uw kinderen klaar voor het moment dat zij zelf over vermogen beschikken. ABN AMRO MeesPierson heeft al vele families geholpen bij dit traject en we stellen onze kennis en ervaring graag beschikbaar. Vraag uw banker naar de mogelijkheden.  

  Vermogen onder begeleiding
  U kunt uw kinderen ook nu al een deel van uw vermogen schenken. Met dit vermogen kunnen uw kinderen dan ervaring opdoen. Wilt u uw kinderen iets meer begeleiden? Benut dan de mogelijkheden om vermogen aan uw kinderen over te dragen terwijl u (een gedeelte van) de zeggenschap behoudt. U bent dan de financiële beheerder van dit vermogen. Pas als uw kinderen aan bepaalde voorwaarden voldoen, krijgen zij zelf de beschikking over het vermogen. Vraag onze Estate Planners naar de mogelijkheden.

  Wellicht interessant voor u?

  Gerelateerd artikel in de Financial Focus:

Maak een afspraak

Wilt u van gedachten wisselen met een van onze specialisten? Maak een afspraak op kantoor of bij u thuis.

Vragen of hulp nodig? Bel met onze collega's van Private Assistance.

Bel +31 (0) 20 343 43 43

Dagelijkse bankzaken?

Private Assistance helpt u graag

Team Private Assistance

Hulp nodig met uw dagelijkse bankzaken? Onze collega's van Private Assistance zitten voor u klaar. Bel +31 (0) 20 343 43 43.

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin