Naar de navigatie Naar de inhoud

Onbezorgd wonen, voor u en uw familie

Familie en vermogen

Onbezorgd wonen

Is het raadzaam om uw hypotheek af te lossen? Wat komt er allemaal kijken bij het bezit van een tweede huis in het buitenland? Wilt u uw kind helpen met het financieren van een eigen huis? Wanneer moet u nadenken over wonen op uw oude dag? Onze specialisten geven antwoord op uw vragen over wonen en houden hierbij rekening met de meest recente fiscale regels.

Vraagstukken die kunnen spelen bij wonen

 • Moet ik mijn hypotheek aflossen of niet?

  Rendement afwegen
  Overweegt u om uw hypotheek extra af te lossen met uw spaargeld of uw beleggingen in box 3? Dan speelt het rendement een belangrijke rol. Aflossen van uw hypotheek is financieel aantrekkelijk als het netto rendement van uw vermogen in box 3 lager is dan de netto kosten van uw hypotheek.

  Financiële reserve
  Zorg voor een financiële buffer om onverwachte tegenslagen op te vangen. Eerder aflossen is alleen verstandig als u het geld werkelijk kunt missen. Als u eerst aflost en later moet bijlenen, is dat financieel nadelig. Stel: u moet later voor de aankoop van bijvoorbeeld een auto een lening  afsluiten. Dan is de rente van deze lening niet aftrekbaar en is de rente van zo'n lening hoger.

  Een persoonlijke keuze
  Wel of niet extra aflossen? De keuze hangt af van uw persoonlijke financiële situatie en uw hypotheekvoorwaarden. En uw gevoel speelt ook een belangrijke rol. Zet daarom alles goed op een rij. Vindt u het prettig om minder schuld te hebben? Of blijft u liever flexibel met een spaar- of een beleggingsrekening? Wij bespreken graag de mogelijkheden samen met u.

  Meer weten?

 • Ga ik mijn kind helpen bij de aankoop van een huis?

  Wilt u uw kind(eren) in financiële zin helpen bij de aankoop van een woning? Dat kan. Vaak is een lening in combinatie met een schenking financieel het meest aantrekkelijk. Bij schenken geeft u geld weg aan uw kind. Bij lenen stelt u tijdelijk geld aan uw kind beschikbaar.

  Schenking voor eigen woning
  Als u uw kind helpt bij het kopen van een woning met een schenking biedt dat direct voordelen voor uw kind. Door uw schenking hoeft uw kind minder te lenen of kan uw kind in een duurder segment woningen zoeken. Heeft uw kind al een woning? Dan kan uw schenking helpen om de woonlasten te verlagen.

  Vrijstelling voor de schenkbelasting
  Als u gaat schenken is het verstandig om goed naar de vrijstellingen voor de schenkbelasting te kijken. In 2018 geldt een eenmalige schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.800,-. De schenkingsvrijstelling is gekoppeld aan veel voorwaarden en zit best ingewikkeld in elkaar. Wij adviseren u hier graag over.

  Een lening of familiehypotheek
  Een andere manier om geld ter beschikking te stellen aan uw kind is door een lening. Voor uw kind kan sprake zijn van een 'gewone hypotheeklening' waarvoor renteaftrek geldt. Op familieniveau kan een dergelijke lening financieel gunstig uitpakken, ook omdat u jaarlijks een deel kunt 'terugschenken'. Het geleende geld zit echter wel vast in de woning van uw kind. 

  Om vast te stellen wat het meest gunstig is, moet u kijken naar de situatie van uw kind, uw eigen situatie en naar de actuele fiscale aspecten. Wij helpen u graag met het uitwerken van een aantal gunstige scenario's.

  Meer weten? 

 • Ga ik mijn huis alvast schenken aan mijn kinderen?

  In het verleden gebeurde het vaak dat ouders hun woning 'op naam zetten' van hun kinderen. Dit deden zij om erfbelasting te besparen of om te voorkomen dat de woning aangesproken moest worden bij een opname in een verzorgingshuis. Vaak werd de woning aan de kinderen overgedragen onder het voorbehoud van het woonrecht. De ouders konden zo gedurende hun leven in de woning blijven wonen. Maar de woning was 'op papier' van de kinderen geworden. Dat kon het voordeel hebben dat de kinderen geen erfbelasting hoefden te betalen over een waardestijging. Is het slim om dit ook nu te doen?
   
  Er zijn 3 voorname redenen waarom deze mogelijkheid anno 2018 minder gunstig uitpakt:

  1. Voor de inkomstenbelasting geldt dat uw woning niet meer in box 1 zit maar in box 3. Waarschijnlijk betekent dit dat u jaarlijks meer belasting moet betalen.

  2. In de erfbelasting is geregeld dat de kinderen ook erfbelasting moeten betalen over een waardestijging van de woning.

  3. Voor zorgkosten geldt tegenwoordig geen vermogenstoets meer maar een inkomenstoets. Dit betekent dat we niet meer de situatie hebben dat iemand in een verzorgingshuis 'eerst zijn eigen vermogen moet opeten'.

  Conclusie: vaak ongunstig om woning over te dragen 
  In de meeste gevallen is het niet gunstig om uw woning over te dragen aan uw kinderen. Maar het is altijd verstandig om uw specifieke situatie te bekijken. En naar de andere manieren om vermogen aan uw kinderen over te dragen. Wij bekijken de mogelijkheden graag samen met u. 

  Meer weten?


 • Wat moet ik allemaal regelen als ik een tweede huis in het buitenland bezit?

  Er komt heel wat kijken bij het bezit van een tweede huis in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan de financiële én fiscale gevolgen van zo'n aankoop. Gebruikt u eigen middelen voor de aankoop van uw woning? Of financiert u het huis met een lening?

  Lokale belastingen en opstalverzekering
  Uw financieringskeuze heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting, vermogensbelasting en erfbelasting die u in het buitenland moet betalen. De regels verschillen per land.

  En dan de opstalverzekering. Het lijkt misschien logisch om die lokaal af te sluiten. Maar een speciale, Nederlandse polis is vaak aantrekkelijker. Onze specialisten kunnen u adviseren, een financieel plaatje voor u schetsen én de verzekeringen voor u afsluiten.

  Meer weten?

 • Ik wil thuis blijven wonen als ik zorg nodig heb. Waar moet ik dan aan denken?

  De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Geldt dat ook voor u? Dan kan deze informatie voor u van belang zijn:

  Is uw woning levensloopbestendig?
  Als u zorg nodig hebt, stelt u waarschijnlijk andere eisen aan uw woning. Geen drempels, voldoende ruimte in de badkamer of een traplift zijn zaken waar u dan mogelijk behoefte aan hebt. Kunt u dit realiseren in uw huidige woning? Of moet u op zoek naar een woning die beter geschikt is voor de toekomst? Een ander aspect is de nabijheid van voorzieningen, zoals winkels en wijkverpleging.

  Hoe wilt u de zorg vormgeven?
  Een groot deel van de zorg in Nederland bestaat uit mantelzorg. Dat is de onbetaalde hulp die partners elkaar geven, kinderen aan ouders enzovoorts. Maar dat is niet in alle situaties mogelijk of wenselijk. Dan kan professionele hulp worden ingeschakeld. Soms wordt er hulp geboden vanuit de gemeente, maar via de eigen bijdrage betaalt u die grotendeels zelf.

  Langdurige zorg thuis
  Voor veel mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, komt het verzorgingshuis in beeld. Maar uw financiële situatie biedt de ruimte om te zeggen: "de zorg moet maar naar mij komen". Vaak moet u de zorg dan wel voor een deel zelf betalen. Wij kunnen u helpen met het inpassen van deze kosten in uw financiële plaatje.

  Wellicht spelen deze vragen voor u (nog) niet. Ook in dat geval willen we met u in gesprek gaan over de toekomst, bespreek uw mogelijkheden met uw private banker.


 • Wat zijn de mogelijkheden als ik niet meer zelfstandig thuis kan wonen?

  Er kan een moment komen dat u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen. Welke mogelijkheden heeft u dan?

  Maximale eigen bijdrage verzorgings- of verpleeghuis
  Mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben, kunnen terecht in een verzorgings- of verpleeghuis. Het is een all inclusive concept: u woont er, krijgt er eten, zorg en activiteiten. Het verzorgingshuis wordt betaald vanuit de volksverzekering Wet langdurige zorg. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen en gezinssituatie. De maximale eigen bijdrage voor zorg met verblijf bedraagt in 2018 afgerond € 28.000,- per jaar.

  Maximale eigen bijdrage zorgvilla
  Een zorgvilla is een particuliere all inclusive alternatief voor het verzorgingshuis. In vergelijking met een verzorgingshuis zijn zorgvilla's vaak kleinschaliger en bieden meer maatwerk. Een zorgvilla is bereikbaar vanaf ongeveer € 40.000,- per jaar. Dat is de optelsom van huur- en servicekosten en de lage eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg. Vanuit deze wet geredeneerd woont u thuis en dan is de eigen bijdrage in 2018 maximaal afgerond € 10.000,- per jaar.

  Zorg thuis: wat kost dat? 
  Een andere mogelijkheid is dat u de zorg thuis organiseert. U zult de zorg waarschijnlijk voor een deel zelf moeten betalen. In de situatie dat u 24 uur per dag zorg nodig heeft en dat organiseert met professionele zorgverleners, kunnen de kosten hoog oplopen.

  De meeste mensen oriënteren zich pas op deze mogelijkheden als de zorg acuut nodig is. Soms kan men dan niet meer zelf beslissen en moeten anderen dat doen. Wilt u zo'n situatie voorkomen? Bespreek uw mogelijkheden met uw private banker.


 • Kan ABN AMRO MeesPierson mij helpen bij het verduurzamen van mijn woning?

  ABN AMRO biedt aantrekkelijke financieringen en andere interessante mogelijkheden voor de verduurzaming van uw woning. We bieden oplossingen die bijdragen aan een beter milieu en bovendien besparingen opleveren. Bijvoorbeeld groene leningen speciaal voor duurzame investeringen, zoals zonnepanelen, isolatie of een energiezuinige hr-ketel. Of persoonlijk advies over de financiële voordelen van groene aanpassingen aan het huis. Zo is uw woning bijvoorbeeld beter verkoopbaar met een energieklasse A-label, omdat de koper dan meer kan lenen. Dat geldt nog meer voor een energieneutrale woning.

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u van gedachten wisselen met een van onze wonen- en zorgexperts? Maak een afspraak op kantoor of bij u thuis.

Vragen of hulp nodig? Bel met onze collega's van Private Assistance.

Bel +31 (0) 20 343 43 43

Dagelijkse bankzaken?

Private Assistance helpt u graag

Team Private Assistance

Hulp nodig met uw dagelijkse bankzaken? Onze collega's van Private Assistance zitten voor u klaar. Bel +31 (0) 20 343 43 43.

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via LinkedIn