Naar de navigatie Naar de inhoud

Werk en inkomen

Familie en vermogen

Werk en inkomen

De toekomst laat zich niet voorspellen.

Als u dat wilt, kunt u dan eerder stoppen met werken? En weet u wat dan de gevolgen zijn voor uw pensioen? Arbeidsongeschiktheid, een echtscheiding of werkeloosheid zijn onderwerpen waar u wellicht liever nog niet over nadenkt. Toch is het zaak om deze onderwerpen en de persoonlijke risico's die daarbij horen zo goed mogelijk in kaart te brengen. De toekomst laat zich immers niet voorspellen. Wij helpen u inzicht te krijgen in deze thema's en keuzes te maken die passen bij uw persoonlijke situatie.

Vraagstukken over werk en inkomen

 • Red ik het financieel als ik arbeidsongeschikt raak?

  Arbeidsongeschiktheid. We hopen dat u er nooit mee te maken krijgt. Maar als het u toch overkomt, wat zijn dan de financiële gevolgen? Wij zijn graag bereid om samen met u een aantal scenario's uit te werken die aansluiten op uw financiële situatie

  Gevolgen voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid
  Als u in loondienst bent, is uw werkgever verplicht om u bij ziekte gedurende 2 jaar tenminste 70% van uw loon door te betalen. Vaak betaalt de werkgever bij ziekte een hoger loon uit. Hoeveel loon u precies krijgt staat in uw arbeidsovereenkomst.

  Inkomen in loondienst bij ziekte na 2 jaar
  Bent u langer dan 2 jaar ziek? Kunt u uw functie niet meer uitoefenen en is er geen aangepast werk mogelijk? Dan mag uw werkgever u ontslaan. U kunt dan een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid (WIA). Hiervoor betaalt u elke maand premie uit uw loon. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen WIA-uitkering, maar een WW-uitkering.

  Gevolgen voor vermogen bij arbeidsongeschiktheid
  De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de overheid zijn laag. Als u uw levensstijl wilt handhaven, is het vaak nodig om uw inkomen aan te vullen vanuit uw vermogen. Het kan verstandig zijn om zelf tijdig een buffer voor onvoorziene omstandigheden op te bouwen. Bijvoorbeeld door te sparen of beleggen. Zo houdt u geld voor uzelf beschikbaar en kunt u het gebruiken voor het doel dat u hebt vastgesteld.

  Meer weten?

  Vermogensstructurering

 • Kan ik een periode zonder inkomen overbruggen?

  Een periode zonder inkomen kan een bewuste keuze zijn, bijvoorbeeld in geval van een wereldreis of een sabbatical. Maar uw inkomen verandert ook bij ontslag of als u kiest voor het ondernemerschap. In al deze gevallen bent u in meer of mindere mate aangewezen op uw vermogen om uw inkomen aan te vullen.

  Hoeveel inkomen heeft u nodig?
  Een goed inkomen is een inkomen dat u in staat stelt om uw financiële wensen en behoeftes te realiseren. De hoogte daarvan is voor iedereen verschillend. Hoeveel besteedt u jaarlijks en heeft u specifieke wensen? Bent u in staat uw bestedingen te verlagen en wilt u dat wel?

  Een inkomens- en vermogensplanning kan u een goed inzicht geven in uw huidige en toekomstige financiële positie. Een vermogensstructureerder kan u helpen om zo'n planning te maken en te baseren op uw uitgangspunten, wensen en doelen.

  Meer weten?

  Vermogensstructurering

 • Kan ik eerder stoppen met werken?

  U wilt eerder stoppen met werken. Op het moment dat u stopt met werken, verandert uw inkomen. AOW en ouderdomspensioenen gaan uit van een bepaalde pensioenleeftijd. Meestal is het inkomen uit deze voorzieningen lager dan het inkomen dat u nu heeft. Als u eerder stopt met werken, is uw pensioen waarschijnlijk nog lager en ontstaat er misschien een periode zonder inkomen. Is uw financiële positie goed genoeg om dit te kunnen dragen?

  Hoeveel inkomen heeft u nodig?
  Een goed inkomen is een inkomen dat u in staat stelt om uw financiële wensen en behoeftes te realiseren na stoppen met werken. De hoogte daarvan is voor iedereen verschillend. Hoeveel besteedt u jaarlijks en heeft u specifieke wensen? Hoe hoog is uw pensioen als u eerder stopt met werken? Heeft u andere voorzieningen zoals spaargeld, beleggingen, lijfrentekapitalen of bankspaarsaldi die kunnen zorgen voor inkomensaanvulling?

  Kan uw vermogen uw inkomen voldoende aanvullen?
  Als u eerder stopt met werken heeft u baat bij eigen voorzieningen zoals vermogensopbouw in polissen, spaargeld en beleggingen. Om te bepalen of u - vanaf het moment dat u wilt stoppen met werken - voldoende inkomen kunt realiseren, is een goed inzicht in uw financiële positie noodzakelijk.

  Een inkomens- en vermogensplanning gebaseerd op uw uitgangspunten, wensen en doelen geeft u een goed inzicht in uw huidige en toekomstige financiële positie. Onze vermogensstructureerders kunnen u hierbij helpen.

  Meer weten?

  Vermogensstructurering

 • Heb ik straks voldoende inkomen opgebouwd voor mijn pensioen?

  Er komt een moment dat u stopt met werken. Dan verandert uw inkomen. Misschien heeft u pensioen bij uw werkgever opgebouwd. Of heeft u nog aanvullende voorzieningen getroffen in de vorm van lijfrentekapitalen of bankspaarsaldi. Ook ontvangt u op enig moment AOW. Maar is het genoeg?

  Wat is een goed pensioen?
  Het antwoord op deze vraag is voor iedereen anders. In het verleden werd wel gezegd dat 70% van het laatstverdiende inkomen een goed pensioen is. Maar is dat voor u wel zo? En vanaf welk moment dan? Een goed pensioen is een pensioen dat u in staat stelt om uw financiële wensen en behoeftes te realiseren na uw pensionering. De hoogte daarvan is voor iedereen verschillend én het moment van stoppen met werken ook.

  Welke inkomsten kunnen zorgen voor uw inkomen na pensionering?
  Op enig moment ontvangt u AOW. De ingangsleeftijd schuift steeds verder naar achteren, op basis van uw levensverwachting. Naast de AOW heeft u mogelijk pensioen bij uw werkgever(s) opgebouwd. En misschien heeft u zelf voorzieningen getroffen in box 1 (lijfrentes en banksparen) of box 3 (kapitaalverzekeringen, spaargeld en beleggingen), waaruit inkomsten kunnen komen.

  De onzekerheid over pensioen en AOW groeit, wat kunt u zelf doen?
  De AOW-ingangsdatum schuift steeds verder op en ouderdomspensioenen zijn minder zeker dan ze leken. Dat vereist een goed inzicht in uw financiële positie, nu en in de toekomst. Wat heeft u nodig en vanaf welk gewenst moment? Om te bepalen of u voldoende inkomen na pensionering kunt realiseren, is een goed inzicht in uw financiële positie noodzakelijk. Een vermogensstructureerder kan u hierbij helpen.

  Meer weten?

  Vermogensstructurering

 • Er gebeurt iets. Hoe raakt dit mijn inkomen?

  Vaak is er te weinig aandacht voor het afdekken van persoonlijke risico's. De beoordeling van het risico van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, werkloosheid  of overlijden wordt vaak op de lange baan geschoven. En soms zijn persoonlijke risico’s niet goed afgedekt, omdat zij te optimistisch worden bekeken.

  Inschatting risico's
  Bent u voldoende beschermd tegen onvoorziene risico's? Wat zijn de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, werkloosheid of overlijden op uw inkomen? Om hier meer inzicht in te krijgen, is een inschatting nodig welk risico voor u aanvaardbaar is. Hierbij is een goed overzicht van de toekomstige ontwikkeling van uw inkomen en vermogen onmisbaar.

  Analyse inkomen en vermogen
  Door het (laten) opstellen van een analyse van uw inkomen en uw vermogen krijgt u een goed inzicht in uw financiële mogelijkheden. Als er iets gebeurt, kunt u dan een inkomensverlies langere tijd dragen? Of zijn aanvullende maatregelen nodig? Dat is afhankelijk van uw financiële situatie.

  U kunt bijvoorbeeld overwegen om meer te gaan sparen of beleggen. Ook kan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering passend zijn. Of het is nodig om uw testament te laten wijzigen, huwelijkse voorwaarden aan te laten passen of een levenstestament op te laten stellen.

  Beoordeel regelmatig uw persoonlijke risico's
  In de praktijk worden de financiële risico's van arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, werkloosheid of overlijden vaak te laat onderkend, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Het is verstandig om hier regelmatig over na te denken. Welk risico wilt u uitsluiten en welk risico kunt u financieel voor uw rekening nemen? Wij zijn graag bereid om hierover met u in gesprek te gaan.

  Meer weten?

  Vermogensstructurering

Maak een afspraak

Wilt u van gedachten wisselen met een van onze specialisten? Maak een afspraak op kantoor of bij u thuis.

Vragen of hulp nodig? Bel met onze collega's van Private Assistance.

Bel +31 (0) 20 343 43 43

Dagelijkse bankzaken?

Private Assistance helpt u graag

Team Private Assistance

Hulp nodig met uw dagelijkse bankzaken? Onze collega's van Private Assistance zitten voor u klaar. Bel +31 (0) 20 343 43 43.

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via LinkedIn