Naar de navigatie Naar de inhoud

Relatie en gezin

Familie en vermogen

Relatie en gezin

Plannen is vooruitzien.

Het is slim om regelmatig na te denken over financiële kwesties in verhouding tot uw relatie en gezin. In het ideale geval heeft u voor elke levensfase en gebeurtenis een financieel plan. Wilt u meer weten over schenken aan uw kinderen? En weet u de laatste stand van zaken over de erfbelasting? Hier vindt u meer informatie over vraagstukken die kunnen spelen bij u, uw relatie en gezin.

Vraagstukken die spelen over relatie en gezin

 • Ik ga trouwen. Moet ik huwelijkse voorwaarden maken?

  Een huwelijk kan grote financiële gevolgen hebben. Vanaf 1 januari 2018 is het uitgangspunt dat vermogen dat u tijdens het huwelijk opbouwt, uw gezamenlijke bezit wordt. Schenkingen en erfenissen blijven privé. Vermogen dat u al bezat blijft ook privé, tenzij het een gezamenlijk bezit is met uw partner (ongeacht de verhouding).

  Huwelijkse voorwaarden: bijna altijd verstandig
  Het is verstandig om goed te kijken hoe deze zaken in uw situatie uitpakken. In de meeste gevallen zal de conclusie zijn dat het wettelijke stelsel niet de meest geschikte regeling is. Voor ondernemers geldt nog een extra aspect: de mogelijkheid van een faillissement. Met huwelijkse voorwaarden kan het vermogen van de partner worden beschermd.

  U kunt de financiële gevolgen van uw huwelijk zelf regelen in huwelijkse voorwaarden. De uitersten zijn een uitsluiting van elke gemeenschap van goederen of een algehele gemeenschap van goederen. Blijven de vermogens gescheiden of voegt u alles samen? Een tussenvorm kan de afspraak zijn dat het vermogen dat u heeft privé blijft, maar het vermogen dat u opbouwt gezamenlijk bezit wordt.

  Passende huwelijkse voorwaarden
  Het is belangrijk dat uw huwelijkse voorwaarden blijven aansluiten bij uw situatie. Het is daarom verstandig om ze bijvoorbeeld eens per 5 jaar te controleren. De vraag is dan: passen de afspraken uit het verleden nog bij de situatie op dit moment? Wij helpen u hier graag mee.

 • Hoe breng ik een familiegesprek over vermogen op gang?

  Hoe hecht uw familie ook is, soms is het lastig om over vermogenskwesties te beginnen. Het kan nuttig zijn om binnen uw familie over vermogen te praten met hulp van een onafhankelijk en objectief persoon.

  Uw private banker of specialist heeft expertise over de onderwerpen en levert een positieve bijdrage aan het gesprek. De ene keer zal hij puur informatief zijn, de andere keer zal hij adviezen geven. Net waar het onderwerp of de relatie tussen uw familieleden om vragen.

  Meer weten over de mogelijkheden van een door de bank georganiseerd familieberaad?

 • Ik heb waardevolle bezittingen in mijn familie. Hoe bescherm ik die?

  Een mens verzamelt wat spullen in zijn leven, verzuchten wij wel eens. Het verzekeren van ons huis en onze inboedel vinden wij vaak vanzelfsprekend. Maar hoe gaan we om met kunst, antiek en sieraden?

  Vermogensbescherming
  Geërfd of zelf gekocht: schilderijen, antieke meubelen en zilverwerk vertegenwoordigen allemaal een zeker vermogen. Soms bescheiden, omdat die grote mahoniehouten kast niet meer zo gewild is. Soms uiterst waardevol, omdat u de afgelopen jaren gepassioneerd kunst verzameld heeft en daarvoor beurzen en veilingen heeft afgestruind. Het is in zo’n geval logisch om na te denken over een verzekeringsoplossing die rekening houdt met hoge waarde van unieke objecten.

  Maar ik heb toch al een inboedelverzekering?
  Een hardnekkig misverstand is de aanname dat een gewone inboedelverzekering alle onderdelen van een inboedel goed dekt. Dat geldt eigenlijk alleen maar voor de voorwerpen voor dagelijks gebruik, zoals de potten en pannen, kleding en meubels. Al dit soort voorwerpen kunnen na een schade probleemloos vervangen worden door vergelijkbare spullen. Maar dat Romeinse glas, de Middeleeuwse familieportretten en de bronzen beelden zijn eigenlijk onvervangbaar. En net zoals de sieraden vertegenwoordigen ze een specifieke waarde die eigenlijk alleen vastgesteld kan worden door een deskundige taxateur.

  De oplossing is eenvoudiger (en goedkoper!) dan u denkt
  Een speciale kunst- en kostbaarhedenverzekering gaat uit van gespecificeerde voorwerpen waaraan een getaxeerde waarde is toegekend. En dat betekent dat bij een schade precies duidelijk is welke bedrag vergoed moet worden. Op deze manier beschermt u optimaal het vermogen dat in uw kostbare inboedel besloten ligt. Wij zijn van harte bereid u te informeren over maatwerkverzekeringen die precies passen bij uw waardevolle bezittingen.

 • Waar moet ik aan denken bij een echtscheiding?

  Naast alle emoties heeft een scheiding vaak grote financiële gevolgen. Wie zorgt er straks voor de kinderen? En kunt u nog in het huis blijven wonen?

  Moet u alimentatie betalen?
  De betaling van alimentatie duurt meestal 12 jaar. Als uw huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en u hebt samen geen kinderen, dan is de alimentatieplicht beperkt tot de duur van het huwelijk. De berekening van uw draagkracht om alimentatie te betalen, is met name afhankelijk van uw inkomsten zoals bijvoorbeeld uw salaris.

  Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor uw vermogen?
  Als er niets geregeld is vóór u ging trouwen en u bent voor 1 januari 2018 getrouwd, is uw vermogen van u en uw partner. In geval van echtscheiding moet het vermogen tussen u beiden worden verdeeld. Dat geldt ook voor uw eigen woning. Wilt u in het huis blijven wonen? Dan moet u de helft van de waarde van het huis aan uw partner betalen. Kunt u dit financieren? Het uitkopen van uw partner kan voor u grote financiële lasten met zich meebrengen.

  Huwelijkse voorwaarden
  Hebt u huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan is de kans groot dat er alleen sprake is van gezamenlijk vermogen als u samen iets koopt. Hebt u afgesproken dat u uw jaarlijkse inkomen met uw partner verrekent? Als u de afgesproken verrekening niet hebt uitgevoerd, kan dit een discussiepunt zijn bij echtscheiding. Meestal moet u dan over voorgaande jaren alsnog het verrekenbeding samen met uw partner uitvoeren.

  De gevolgen van een echtscheiding zijn ingrijpend en er moet dan veel worden geregeld. Wij zijn graag bereid om de financiële gevolgen van een scheiding met u te bespreken.

  Meer weten over de financiële gevolgen bij scheiding?

 • Mag mijn schoonkind meedelen in het familiebezit?

  Schoonkinderen spelen vaak een prominente rol in verhalen over het erfrecht. Vaak krijgen zij de zwarte Piet toegespeeld. Zo zijn zij, in de verhalen, geregeld alleen op geld uit of de reden dat de verdeling een chaos wordt. Hoe zit dit nu in juridische zin? Wat zijn de 2 belangrijkste manieren waarop een schoonkind aanspraak krijgt op uw familiebezit?

  Via het huwelijksvermogensrecht
  Als uw kind trouwt in gemeenschap van goederen, vloeien de vermogens van uw kind en schoonkind in principe samen. Dat geldt ook voor schenkingen en erfenissen. Via een huwelijk kan een schoonkind dus aanspraak krijgen op familiebezit. Uw kind kan dat voorkomen door te trouwen op huwelijkse voorwaarden. U kunt het zelf voorkomen door een uitsluitingsclausule te verbinden aan schenkingen en uw nalatenschap. U regelt hiermee dat het vermogen privé blijft van uw kind.

  Via het erfrecht
  Een uitsluitingsclausule voorkomt dat het vermogen gedeeld moet worden bij een echtscheiding. Uw kind kan het vermogen wel nalaten aan zijn of haar partner. Het is mogelijk dat u hier ingrijpt en ‘over uw graf regeert’. U bepaalt bijvoorbeeld dat het vermogen na het overlijden van uw kind direct naar de kleinkinderen moet. Dit is wel een ingewikkelde regeling waar u zorgvuldig naar moet kijken. Wij kunnen u hierbij helpen.

  Is een hard oordeel op zijn plaats?
  Zijn schoonkinderen vaak de oorzaak van ruzies over familiebezit? Als u nadenkt over een antwoord op deze vraag, bedenkt u dan dat u naast de positie van kind wellicht zelf ook de positie van schoonkind heeft.

 • Wie beheert het vermogen voor mijn kinderen als ze het zelf (nog) niet kunnen?

  Als uw kind van u erft of een schenking krijgt, kan hij of zij dat vermogen dan wel op een verantwoorde manier beheren? Denkt u dat dat niet zo is, dan kan bewind een passende oplossing zijn.

  Wat is bewind?
  Bij bewind beheert iemand niet zelf zijn vermogen maar doet een ander dat. De persoon of instantie die het vermogen dan beheert, heet een bewindvoerder. Bij bewind is en blijft uw kind eigenaar van het vermogen maar neemt de bewindvoerder de beslissingen over dat vermogen.

  Bewind in een testament of schenkingsakte 
  Bewind kan worden geregeld in een testament of schenkingsakte. Ouders doen dat bijvoorbeeld bij jonge kinderen of als een kind ouder is maar zelf niet in staat is zijn of haar financiën te regelen. Het kind heeft dan begeleiding nodig. Soms tot een bepaalde leeftijd, soms levenslang. U bepaalt zelf wie bewindvoerder wordt en voor hoe lang.  

  Bewind door de kantonrechter
  Bewind kan ook door de kantonrechter worden ingesteld. We noemen dat meerderjarigenbewind. Dit gebeurt wanneer iemand door een lichamelijke of geestelijke toestand blijvend niet in staat is zelf zijn financiën te behartigen. Een familielid (of andere belanghebbende) vraagt zo'n bewind aan maar de kantonrechter beslist of er een noodzaak voor het bewind is en wie bewindvoerder wordt.

  Wat doet een bewindvoerder?
  De werkzaamheden verschillen per situatie en zijn afhankelijk van het soort bewind. Bij bewind via een testament of schenkingsakte geeft u als opdrachtgever zelf richtlijnen aan de bewindvoerder. Bij meerderjarigenbewind heeft de bewindvoerder voor bepaalde handelingen goedkeuring van de kantonrechter nodig, bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis.    

  Wie kan optreden als bewindvoerder?
  Een bewindvoerder heeft een verantwoordelijke, vertrouwelijke en veeleisende taak. De vraag is in welke persoon u het volste vertrouwen heeft. Als u geen geschikte persoon kent of als u de personen uit uw omgeving juist wilt ontlasten, kunt u ook een professionele deskundige tot bewindvoerder benoemen. ABN AMRO MeesPierson heeft een afdeling die hierin gespecialiseerd is. Wij hebben verschillende specialisten die uw wensen graag met u bespreken.

  Meer weten?

 • Hoe bereid ik mijn kind(eren) voor op het hebben van vermogen?

  Vraagt u zich wel eens af hoe dat straks gaat met het familievermogen, als u kinderen volwassen zijn? Hebben zij een reëel beeld van welke (financiële) verantwoordelijkheden en verplichtingen er komen kijken bij het krijgen en het hebben van vermogen? Gesprekken hierover kunnen uitdagend zijn: de generatie van uw kinderen groeit op in een heel andere wereld en hebben andere zaken aan hun hoofd dan u op die leeftijd.

  Voor kinderen tussen de 18 en 30 jaar ontwikkelden wij het Generation Next Academy jaarprogramma.

  Het kan ook zijn dat u ziet dat uw kind het in zich heeft en dat u hem of haar graag wilt helpen met zijn of haar eerste bedrijf. Er zijn dan grofweg 3 mogelijkheden:

  • startkapitaal schenken

  • startkapitaal lenen

  • mee-investeren

  In het artikel Hoe maakt u die vliegende start mogelijk? leest u meer over mogelijkheden, voor- en nadelen.

 • Mijn kind gaat een tijd naar het buitenland. Wat moet ik regelen?

  Wanneer u studerende kinderen hebt, bestaat de kans dat één van hen de kans krijgt om een deel van de studie aan een buitenlandse school of universiteit te volgen. Maar ook een stage bij een bedrijf in een ander land is populair, of het doen van vrijwilligerswerk voor een internationale organisatie.

  Waar moet ik aan denken?
  Wanneer uw kind tijdens het verblijf in het buitenland ziek wordt, wilt u dat een ziektekostenverzekering de kosten dekt. Ook als die in dat land relatief hoog zijn. En als een familielid plotseling ziek wordt of overlijdt, wilt u dat uw zoon of dochter snel terug naar Nederland kan komen. Wanneer uw kind na een onhandig ongelukje aansprakelijk gesteld wordt voor schade aan de goederen van derden, wilt u dat dat goed verzekerd is.

  Waarom bieden lopende verzekeringen niet altijd dekking?
  Uw ziektekostenverzekering gaat ervan uit dat u medische zorg in Nederland geniet. Die polis is afgestemd op de tarieven van artsen en ziekenhuizen in ons eigen land. In bepaalde gevallen valt uw kind niet meer onder de dekking van uw zorgverzekering wanneer het voor langere tijd naar het buitenland vertrekt. De gewone reisverzekering biedt alleen dekking voor recreatieve reizen met een beperkte reisduur.

  Complexe materie, ingrijpende gevolgen
  Backpacken, promotieonderzoek, een gap year of werken als au pair: iedere situatie kan andere gevolgen hebben. Een vrij onschuldige blindedarmoperatie in een privékliniek in Zwitserland kan een financieel drama worden, wanneer de Nederlandse verzekeringen niet of nauwelijks blijken te vergoeden. In elk geval is het raadzaam vóór de reis na te gaan wat de consequenties zijn van het verblijf buiten Nederland. Wij helpen u daar graag bij en bieden u, indien nodig, een passende oplossing.

 • Sinds ik vermogend ben, voel ik mij minder veilig. Hoe bescherm ik mijn familie?

  Misschien is dit een onderwerp waar u het niet graag over hebt. Maar u realiseert zich maar al te goed dat u met uw welstand toch ook in de kijker loopt.

  Ben ik mij wel bewust van bepaalde risico's?
  U hebt met succes een bedrijf opgebouwd en verkocht. Of u hebt een familievermogen geërfd. Hoe dan ook, uw verworven status heeft een aantrekkingskracht, soms op een manier die u “gestolen” kan worden. Het voelt onprettig wanneer u in een mail op dwingende toon om een bijdrage voor een vaag doel wordt gevraagd. En wanneer u de kinderen naar school brengt, bent u dan bang dat u opvalt met uw dure auto? Weet u wat uw kinderen op Facebook vertellen over de aanstaande vakantie? Waardoor anderen weten dat uw huis onbewoond is?

  Maak ik mij terecht zorgen?
  Nederland is een zeer veilig land, gelukkig! Maar de Nederlandse taal kent ook gezegden als “de kat op het spek binden” en “de gelegenheid maakt de dief”. Het is realistisch èn verstandig om na te denken over zaken als de beveiliging van uw woning, de manier waarop u in het (openbare) leven staat en wat er online over u en uw gezin te vinden is. Heeft het zin met uw kinderen te praten over de dingen die u liever niet met derden deelt? Of hebt u een bedrijf waarin wel eens een medewerker kan rondlopen die u naar het leven staat, na een slechte beoordeling?

  Een nuchter gesprek over veiligheid
  Een goed gesprek met ons of met een deskundige adviseur kan duidelijk maken of u zich terecht zorgen maakt. In alle gevallen wilt u een nuchtere blik behouden en waar nodig gepaste maatregelen nemen. Zonder dat u uw woning ombouwt tot een vesting of uit angst elke dag een andere route naar uw werk hoeft te nemen. Wij fungeren graag als sparringpartner en zoeken in ons netwerk naar een passende deskundige waarmee u het gesprek kunt voortzetten.

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u van gedachten wisselen met een van onze specialisten? Maak een afspraak op kantoor of bij u thuis.

Vragen of hulp nodig? Bel met onze collega's van Private Assistance.

Bel +31 (0) 20 343 43 43

Dagelijkse bankzaken?

Private Assistance helpt u graag

Team Private Assistance

Hulp nodig met uw dagelijkse bankzaken? Onze collega's van Private Assistance zitten voor u klaar. Bel +31 (0) 20 343 43 43.

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via LinkedIn