Naar de navigatie Naar de inhoud

Alles over Private Banking Spaarrekening

Wat is de Private Banking Spaarrekening?

De Private Banking Spaarrekening is een spaarrekening waarbij u altijd uw spaargeld mag inleggen en opnemen. U krijgt elk kwartaal uw rente gestort op deze spaarrekening.

Voor wie?

Voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Rente

0,30% 
Deze rente ontvangt u over spaargeld tot en met € 10.000.000,-

Dit rentepercentage is variabel. Dit betekent dat ABN AMRO MeesPierson de rente kan wijzigen, ook tijdens het kwartaal.

Wanneer krijg ik de rente?

U ontvangt de rente op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december op uw rekening. U kunt deze rentebijschrijving pas op de vijfde werkdag van het volgende kwartaal op uw afschrift zien.

Hoe wordt de rente berekend?

U ontvangt elk kwartaal rente. De genoemde rentepercentages zijn effectief op jaarbasis, omdat u elk kwartaal rente ontvangt. Dit betekent dat u bovengenoemde rente ontvangt als u uw spaargeld met bijgeboekte rente een jaar op de spaarrekening laat staan en als de rente tussentijds niet wijzigt. U ontvangt dan 'rente op rente'. Dit resulteert in bovengenoemde rentepercentages.

Hoeveel kan ik kosteloos opnemen?

U kunt op elk gewenst moment kosteloos het hele bedrag opnemen.

Geld storten

U mag altijd geld storten. Dit doet u door een bedrag in euro over te maken naar uw Private Banking Spaarrekening of door uw beleggingen te verkopen. Voor de verkoop van beleggingen gelden de gebruikelijke kosten.

Geld opnemen

U neemt geld op door een bedrag over te maken van uw spaarrekening naar uw betaalrekening. Dit kan via Internet Bankieren of via 0800 - 240 70 34 (gratis).

Depositogarantiestelsel

Deze spaarrekening valt onder de werking van het depositogarantiestelsel. Dit stelsel beschermt u als ABN AMRO Bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Informatie over het depositogarantiestelsel en eventuele uitzonderingen met betrekking tot de dekking die voor u van belang kunnen zijn, vindt u op het Informatieblad depositogarantiestelsel. Meer informatie en het informatieblad vindt u op abnamro.nl/garantiestelsel.

Spaarrekening openen

U kunt een Private Banking Spaarrekening openen als u een betaalrekening of een andere spaarrekening bij ABN AMRO heeft. U doet dit via een online formulier, telefonisch via 0800 - 240 70 34 (gratis) of bij een van onze kantoren.

Spaarrekening opheffen

U kunt uw Private Banking Spaarrekening beëindigen wanneer u wilt. Aan het beëindigen zijn geen kosten verbonden. U kunt uw spaarrekening opheffen via Internet Bankieren of bij een van onze kantoren.

Vragen of hulp nodig? Bel het Private Banking Advies en Service Team.

0800 - 024 07 34 (gratis)

Wezenlijk bijdragen aan een duurzame toekomst

Uw vermogen duurzaam inzetten

Duurzaam

Wezenlijk bijdragen aan een betere toekomst voor de wereld is voor iedereen anders. Hoe zet u uw vermogen duurzaam in?

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin