Naar de navigatie Naar de inhoud

Stel dat het u overkomt

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft u veel verantwoordelijkheden. Iedere dag weer neemt u veel beslissingen. Maar heeft u al eens stilgestaan bij het feit dat u ook een verantwoordelijkheid heeft voor het geval u overlijdt? Zonder duidelijke instructies moeten de achterblijvers er maar het beste van maken. U kunt deze situatie voorkomen. Hoe? Wij gaan hierover graag met u in gesprek. Hieronder alvast in het kort iets over de onderwerpen die wij dan met u willen bespreken.

Zakelijke gevolgen

Uw overlijden heeft veel emotionele, maar ook zakelijke gevolgen. Zo gaan uw BV-aandelen over op uw familie. Daarmee zijn zij de nieuwe eigenaren geworden. Daar staat tegenover dat door uw overlijden niet alleen de eigenaar , maar ook de directeur van het bedrijf er niet meer is.

Onder 'eigenaar' verstaan wij in dit geval: alle natuurlijke personen die direct of indirect een belang hebben van 25% of meer in de relatie. Zoals aandelen, certificaten of eigenaarsbelang. Of de natuurlijke persoon die de beslissende zeggenschap heeft. In een aantal gevallen kunnen wij aanvullende gegevens vragen.

Wat zijn de gevolgen voor uw familie?

Als u overlijdt zonder iets geregeld te hebben, dan zal uw partner de nieuwe eigenaar van uw BV-aandelen worden. Heeft u kinderen, dan krijgen zij een vordering ter grootte van hun erfdeel op uw partner.

Onder 'eigenaar' verstaan wij in dit geval: alle natuurlijke personen die direct of indirect een belang hebben van 25% of meer in de relatie. Zoals aandelen, certificaten of eigenaarsbelang. Of de natuurlijke persoon die de beslissende zeggenschap heeft. In een aantal gevallen kunnen wij aanvullende gegevens vragen.

Erfbelasting

Uw partner en kinderen moeten hierover erfbelasting betalen. Uw partner kan daarbij een beroep doen op een aantrekkelijke belastingvrijstelling speciaal voor voortzettende ondernemers; over minimaal 83% van de ondernemingswaarde hoeven ze dan geen erfbelasting te betalen. Om hiervan maximaal te profiteren, zult u wel een testament moeten maken.

Dit is een document waarin iemand verklaart wat er na het overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Met een testament kan iemand dus afwijken van het wettelijk erfrecht. Een notaris stelt een testament op en meldt dit bij het Centraal Testamentenregister. Weet u niet of de overledene een testament had? U kunt dit navragen bij een notaris of bij het Centraal Testamentregister in Den Haag.

Voorbeeld

Vader en moeder zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden en hebben drie kinderen. Vader bezit alle aandelen van Holding BV. Deze BV heeft ondernemingsvermogen ter waarde van € 1.000.000,-. Vader overlijdt zonder dat hij een testament heeft opgesteld. Dit pakt als volgt uit:

De BV-aandelen vallen in de nalatenschap van vader. Omdat vader geen testament heeft, verdelen de nabestaanden zijn nalatenschap volgens de wet. Moeder wordt eigenaar van de BV-aandelen en de kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering op moeder. Omdat er aandelen van eigenaar verwisselen, kan er 25% inkomstenbelasting zijn verschuldigd. Dat is niet zo als moeder het bedrijf voortzet.

Hoe zit het met de erfbelasting? Door de bedrijfsopvolgingsregeling heeft moeder een grote vrijstelling en is zij over haar eigen verkrijging geen erfbelasting verschuldigd. Maar de kinderen krijgen geen ondernemingsvermogen.

Zij moeten dan ook 'gewoon' erfbelasting betalen, ieder ongeveer € 30.000,-. Moeder moet dit voor hen betalen, omdat de kinderen niet daadwerkelijk vermogen in handen krijgen. En dus moet moeder per saldo toch een fors bedrag aan belasting betalen. Een slim testament kan dit verbeteren.

Onder 'eigenaar' verstaan wij in dit geval: alle natuurlijke personen die direct of indirect een belang hebben van 25% of meer in de relatie. Zoals aandelen, certificaten of eigenaarsbelang. Of de natuurlijke persoon die de beslissende zeggenschap heeft. In een aantal gevallen kunnen wij aanvullende gegevens vragen.
Iemand die overlijdt, laat bezittingen na. Bijvoorbeeld een huis, auto en bank- en spaartegoeden. En soms ook schulden. Zoals een hypotheek en een lening. Alle bezittingen en schulden behoren tot de nalatenschap.
Dit is een document waarin iemand verklaart wat er na het overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Met een testament kan iemand dus afwijken van het wettelijk erfrecht. Een notaris stelt een testament op en meldt dit bij het Centraal Testamentenregister. Weet u niet of de overledene een testament had? U kunt dit navragen bij een notaris of bij het Centraal Testamentregister in Den Haag.

Onderneming voortzetten

Misschien wil één van uw kinderen de onderneming wel voortzetten en vindt u dat een goed idee. Ook daarvoor moet u een testament maken. Regel het dan meteen zo dat de andere familieleden zich niet benadeeld voelen.

Dit is een document waarin iemand verklaart wat er na het overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Met een testament kan iemand dus afwijken van het wettelijk erfrecht. Een notaris stelt een testament op en meldt dit bij het Centraal Testamentenregister. Weet u niet of de overledene een testament had? U kunt dit navragen bij een notaris of bij het Centraal Testamentregister in Den Haag.

Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf?

Uw overlijden heeft niet alleen voor uw familie, maar ook voor uw bedrijf grote gevolgen. De directeur is overleden; wie krijgt nu de leiding?

Statuten

Allereerst moet u in de statuten kijken of er een oplossing in staat. Misschien zijn er meerdere directeuren die nu mogen waarnemen, zolang uw opvolger nog niet bekend is. Bij het ontbreken van een oplossing, moet u uw statuten op dit punt misschien laten aanpassen.

Wat nu als uw partner u niet wil of kan vervangen?

Zonder testament zal uw partner alle BV-aandelen erven. Hiermee heeft uw partner feitelijk de zeggenschap in uw bedrijf gekregen. De vraag is of u uw partner daar een plezier mee doet. Is hij in staat uw bedrijf te leiden? Als dat niet het geval is, is het dus belangrijk om er mensen bij te betrekken die dat wel kunnen.

Dit is een document waarin iemand verklaart wat er na het overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Met een testament kan iemand dus afwijken van het wettelijk erfrecht. Een notaris stelt een testament op en meldt dit bij het Centraal Testamentenregister. Weet u niet of de overledene een testament had? U kunt dit navragen bij een notaris of bij het Centraal Testamentregister in Den Haag.

Zeggenschap

De zeggenschap die bij het aandeelhouderschap hoort, kunt u daarvan bijvoorbeeld afsplitsen. Hierdoor is het mogelijk dat uw familie de eigenaren van uw bedrijf blijft, maar dat zij niet de feitelijke leiding hebben. Ook dit kunt u nu al regelen.

Wat zijn de gevolgen voor uw zakenpartner?

Zit u samen met een zakenpartner in het bedrijf, dan heeft uw overlijden ook gevolgen voor hem. In veel gevallen werken DGA's samen via een eigen BV in een gezamenlijke werk BV.

Invloed van familie

Stel, u heeft geen regeling opgesteld. In dat geval zal uw familie invloed in de werk BV kunnen uitoefenen, net zoals u dat nu doet. De vraag is of uw zakenpartner dit een goed idee vindt. Zo niet, dan moet u een afspraak met hem maken. Bijvoorbeeld dat als u overlijdt, uw familie de aandelen in de werk BV moet verkopen aan uw zakenpartner. Dit kunt u in de statuten of in een aparte overeenkomst vastleggen. Besteed hierbij aandacht aan de manier waarop de aandelen gewaardeerd moeten worden en aan de vraag of de zakenpartner voldoende geld heeft om de aandelen te kopen. Mischien moet uw zakenpartner hiervoor gaan sparen of een overlijdingsrisicoverzekering afsluiten.

Fiscale vrijstelling

De beslissing om de aandelen in de werk BV aan de zakenpartner te verkopen direct na uw overlijden, heeft grote gevolgen voor de eerder genoemde fiscale vrijstelling voor bedrijfsopvolgers. Nu uw familie niet de voortzetter is, kunnen zij geen beroep meer doen op deze vrijstelling. De door uw familie te betalen erfbelasting kan daardoor oplopen tot 20%. Wel even iets om bij stil te staan, als u met uw zakenpartner deze vraag moet beantwoorden.

Sta stil bij uw verantwoordelijkheid

Het is uw verantwoordelijkheid om nu al stil te staan bij de gevolgen van uw overlijden voor uw familie, uw bedrijf en (eventueel) uw zakenpartner. Misschien geen leuk onderwerp om over na te denken, maar wel belangrijk. Uw banker en estate planners van ABNAMRO MeesPierson zijn graag bereid om met u hierover van gedachten te wisselen.

Maak een afspraak

Interesse? We nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we onze dienstverlening en wat we voor u kunnen betekenen.

Vragen of hulp nodig? Bel met onze collega's van Private Assistance.

Bel +31 (0) 20 343 43 43

Mobiele apps in top 3 wereldwijd

Maak ook kennis met onze apps

Mobiele homepage

De apps van ABN AMRO MeesPierson zijn door onafhankelijk onderzoeksbureau MyPrivateBanking Research uitgeroepen tot de op 2-na-beste apps voor private banking klanten. Een steun in de rug om het nóg beter te doen.

Mobiel apps

Nu ook Bankmail via Mobiel Bankieren app

Een rentewijziging of een bericht van uw private banker? U heeft nu ook toegang tot uw Bankmail via uw smartphone.

Lees meer over Mobiel Bankieren

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin