Naar de navigatie Naar de inhoud

Stel dat het u overkomt

Ruim 30% van de huwelijken eindigt door een echtscheiding. Stel dat u dat overkomt. Naast de emotionele gevolgen heeft dit voor u ook grote financiële en fiscale gevolgen. Dat geldt voor u in het bijzonder, omdat het voortbestaan van uw bedrijf op het spel kan staan. Hieronder kunt u lezen wat de gevolgen van een echtscheiding voor uw bedrijf zijn.

Ingewikkelde zaak

Een echtscheiding van een directeurgrootaandeelhouder (DGA) is een ingewikkelde zaak. Uw inkomen uit de vennootschap (BV) verandert jaarlijks en de waarde van uw bedrijf is moeilijk te bepalen. Bij een goede echtscheiding is sprake van een rechtvaardige verdeling van de gezamenlijke bezittingen en komt het voortbestaan van uw onderneming niet in gevaar.

Wat zijn de gevolgen als u gehuwd bent in gemeenschap van goederen?

Als er niets geregeld is voor u ging trouwen, is uw vermogen van u en uw partner. In geval van echtscheiding moet u het vermogen tussen u beiden verdelen. Dat geldt ook voor de aandelen van uw BV.

Waarde bepalen

Krijgt u meer dan de helft van de aandelen, dan moet u de overwaarde aan uw partner betalen. Maar om te weten of u teveel ontvangt, moet u wel eerst een schatting van de waarde van uw BV-aandelen maken. Dat is een ingewikkelde kwestie. Welke waarderingsmethode is bruikbaar? En is uw partner het daarmee eens? In de praktijk is meestal het advies van een accountant bepalend.

Aandelen van BV

Stel u wilt alle aandelen van uw BV houden. Als bijvoorbeeld de waarde van de BV-aandelen € 4.000.000,- is, moet u € 2.000.000,- aan uw partner betalen. Kunt u dit wel financieren? Het uitkopen van uw partner kan voor u grote financiële lasten met zich meebrengen.

Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenopbouw?

Als u pensioen heeft opgebouwd, moet u dit pensioen bij echtscheiding samen met uw partner verdelen. Heeft u in uw BV een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen opgebouwd? Dan heeft uw partner recht op het hele nabestaandenpensioen en de helft van het ouderdomspensioen, dat tijdens uw huwelijk is opgebouwd.

Huwelijkse voorwaarden

Als u huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld, hebben u en uw partner misschien een andere verdeling afgesproken. Ook kunt u op het moment van echtscheiding nog met uw partner een andere verdeling van uw pensioen afspreken.

Pensioen voor partner

Is aan uw partner een pensioen toegedeeld? Dan kan uw partner van uw BV verlangen om dit pensioen bij een verzekeringsmaatschappij af te storten. Het is anders als uw BV het geld niet kan vrijmaken, omdat door de afstorting het voortbestaan van uw onderneming in gevaar komt.

Hoeveel alimentatie moet u betalen?

Heeft uw partner recht op betaling van alimentatie? De betaling van alimentatie duurt meestal twaalf jaar. Als uw huwelijk niet langer heeft geduurd dan vijf jaar en er zijn geen kinderen geboren, dan duurt de betaling van alimentatie even lang als het huwelijk zelf. Soms wordt betaling van alimentatie verlengd, als een beëindiging tot onaanvaardbare financiële gevolgen leidt.

Berekening van draagkracht

De berekening van uw draagkracht om alimentatie te betalen, is een ingewikkelde kwestie. U kunt namelijk op veel manieren inkomsten uit het bedrijf krijgen. Zo kunt u zelf uw salaris vaststellen. Ook kunt u uit uw BV wel of niet dividend uitkeren of u kunt extra opnames uit uw BV doen ten laste van uw rekening-courantrekening.

Grote reserveringen

Daar staat tegenover dat u in uw BV misschien grote reserveringen doet die ten koste van uw 'inkomen' gaan. Hierbij kunt u kijken naar de bedrijfswinsten in bijvoorbeeld de afgelopen drie jaar en de winstverwachtingen van uw bedrijf. Zijn de winstverwachtingen minder positief? Dan verlaagt dat uw draagkracht. In de praktijk is meestal het advies van een accountant nodig om uw draagkracht te bepalen.

Sta stil bij de gevolgen van een echtscheiding

Een echtscheiding kan een grote invloed hebben op uw bedrijf. Dit is slechts één kant van de zaak. De vermogensstructureerders en estate planners van ABNAMRO MeesPierson zijn graag bereid om met u van gedachten te wisselen over alle financiële gevolgen van een echtscheiding.

Maak een afspraak

Interesse? We nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we onze dienstverlening en wat we voor u kunnen betekenen.

Vragen of hulp nodig? Bel met onze collega's van Private Assistance.

Bel +31 (0) 20 343 43 43

Mobiele apps in top 3 wereldwijd

Maak ook kennis met onze apps

Mobiele homepage

De apps van ABN AMRO MeesPierson zijn door onafhankelijk onderzoeksbureau MyPrivateBanking Research uitgeroepen tot de op 2-na-beste apps voor private banking klanten. Een steun in de rug om het nóg beter te doen.

Mobiel apps

Nu ook Bankmail via Mobiel Bankieren app

Een rentewijziging of een bericht van uw private banker? U heeft nu ook toegang tot uw Bankmail via uw smartphone.

Lees meer over Mobiel Bankieren

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin