Naar de navigatie Naar de inhoud

Arbeidsongeschikt

Stel dat het u overkomt

Arbeidsongeschiktheid. We hopen dat u er nooit mee te maken krijgt. Stel, u wordt om wat voor reden dan ook toch arbeidsongeschikt. Wat zijn dan de financiële gevolgen? Welke invloed heeft uw arbeidsongeschiktheid op de continuïteit en winstgevendheid van uw bedrijf?

Gevolgen

U kunt hier lezen wat de gevolgen zijn van arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen, uw pensioen en uw BV. Ook kunt u lezen of het noodzakelijk is om maatregelen te nemen.

Wat zijn de gevolgen voor uw inkomen?

Uw BV is verplicht om u gedurende twee jaar 70% van uw loon door te betalen. Is uw onderneming daartoe in staat als u niet meer werkzaam bent?

Geen beroep op uitkering

De meeste directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) kunnen na deze twee jaar geen beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid ( WIA ). U bent dan voor uw levensonderhoud aangewezen op uw vermogen of dividend uit uw onderneming.

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verzorgt de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit twee regelingen: - De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor werknemers die tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt zijn. - De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) voor werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn en een geringe kans op herstel hebben.

Arbeidsongeschikt-heidsverzekering

Of mogelijk heeft u een arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit de BV of privé een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Is dat voldoende om tot in lengte van jaren van te leven? Is uw onderneming in staat om het eventueel toegezegde arbeidsongeschiktheidspensioen daadwerkelijk uit te keren?

Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenopbouw?

Omdat u bij volledige arbeidsongeschiktheid stopt met werken, eindigt ook uw pensioenopbouw. Maar u kunt met uw BV hebben afgesproken, dat uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid toch plaatsvindt. Deze verdere opbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Kortom, arbeidsongeschiktheid kan ook gevolgen hebben voor uw pensioeninkomen.

Fiscaal

Mocht de pensioenopbouw na arbeidsongeschiktheid doorgaan, dan kan het zo zijn dat deze lasten voor de onderneming fiscaal niet aftrekbaar zijn. De opbrengsten in de BV kunnen immers lager zijn dat de pensioenkosten. De BV maakt verlies zodat (een deel van) de pensioenlasten voor de BV niet aftrekbaar zijn. De uitkeringen zijn bij u wel belast in box 1.

Wat zijn de gevolgen voor uw BV?

Arbeidsongeschiktheid kan gevolgen hebben voor uw onderneming. Bent u tijdelijk afwezig of moet u definitief terugtreden? Wie kan uw taken waarnemen? In een zogenaamd levenstestament kunt u aangeven wie de leiding overneemt.

Financiële gevolgen

Ook zijn er financiële gevolgen. De BV moet uw loon nog twee jaar doorbetalen zonder dat daar een arbeidsprestatie van u tegenover staat. Dit kan gevolgen hebben voor de omzet en dus de winst van uw onderneming. De eventuele verplichting om na de twee jaar een arbeidsongeschiktheidspensioen aan u te betalen en uw pensioen verder op te bouwen kan gevolgen hebben voor de liquiditeits- en vermogenspositie van uw onderneming.

Waardedaling

Daarnaast bestaat de kans dat de waarde van uw onderneming daalt, omdat u er niet meer werkzaam in bent. Een eventuele gedwongen verkoop van uw onderneming zorgt er vaak voor dat u minder voor de aandelen krijgt dan u had verwacht.

Is het nu nodig om maatregelen te nemen?

Een oplossing kan zijn het afsluiten van een (dure) arbeidsongeschiktheidsverzekering. De vraag is of u zo'n verzekering wel echt nodig heeft. Misschien bent u in staat om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid zelf op te vangen.

Privé of BV

En als u een verzekering afsluit is het de vraag waar u dit doet: in privé of in uw BV. Onze specialisten toekomstvoorzieningen helpen u graag met het maken van berekeningen. Zij kunnen u adviseren of het wel of niet verstandig is dat uw BV u een arbeids-ongeschiktheidspensioen toezegt. Ook kunnen zij u advies geven of het verstandig is dat u bij arbeidsongeschiktheid uw pensioen verder opbouwt.

Sta stil bij de gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Uw private banker of een estate planner van ABN AMRO MeesPierson kan met u van gedachten wisselen over de gevolgen op de bedrijfscontinuïteit en bekijken of een levenstestament voor u van toegevoegde waarde is.

Maak een afspraak

Interesse? We nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we onze dienstverlening en wat we voor u kunnen betekenen.

Vragen of hulp nodig? Bel met onze collega's van Private Assistance.

Bel +31 (0) 20 343 43 43

Direct contact vanuit de app

Sneller bellen via Mobiel Bankieren

Geïdentificeerd bellen via de app

Als u ons belt via de Mobiel Bankieren app, krijgt u direct de juiste persoon aan de lijn. En omdat u al ingelogd bent, weten we meteen wie er belt. Zo kunnen we u sneller helpen.

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin