Naar de navigatie Naar de inhoud

Private Banking Effectenkrediet

Geld lenen kost geld

Met het Maatwerk Effectenkrediet heeft u geld beschikbaar zonder uw effecten te verkopen. Wij spreken een kredietlimiet met u af: hoeveel geld u precies kunt lenen. Die limiet bepalen we aan de hand van de samenstelling van het effectendepot dat u bij ABN AMRO MeesPierson heeft ondergebracht.

Kredietlimiet is hetzelfde als limiet. Dit is het maximale bedrag dat u mag rood staan of het bedrag dat u mag opnemen bij een doorlopend krediet.
Is hetzelfde als kredietlimiet. Het bedrag dat u maximaal kunt rood staan of opnemen van uw rekening.
 

 • Extra financiële mogelijkheden
 • Aantrekkelijke kredietrente
 • Uw effectenportefeuille als zekerheid 

Alles over het Effectenkrediet

 • Wat is een Effectenkrediet?

  Een effectenkrediet is onderdeel van uw betaalrekening. Uw effectenportefeuille is het onderpand van uw krediet. We spreken met u een kredietlimiet af. U kunt tot het kredietlimiet geld opnemen en aflossen op ieder gewenst moment. U bepaalt zelf waarvoor u het krediet gebruikt. De hoogte van uw kredietlimiet hangt daarnaast af van de waarde van uw effectenportefeuille. U kunt uw betaalrekening met een effectenkrediet gebruiken als een normale betaalrekening, voor al uw inkomsten en dagelijkse uitgaven. Daarnaast heeft u een ruime kredietmogelijkheid op deze rekening.

 • Voor wie?

  Vermogende particulieren vanaf 18 jaar met een beleggingsportefeuille. Bent u nog geen klant van ABN AMRO MeesPierson en heeft u interesse in een Effectenkrediet? Neem dan contact met ons op.

 • Hoeveel kunt u lenen met een Effectenkrediet?

  Hoeveel u precies kunt lenen hangt af van een aantal factoren, zoals

  • de omvang, samenstelling en spreiding van uw effectenportefeuille

  • uw persoonlijke inkomens- en vermogenssituatie nu en in de toekomst

  • en de toepasselijke wet- en regelgeving.

  Afhankelijk van deze factoren spreken we een maximale kredietlimiet met u af.

 • Hoeveel kunt u opnemen van uw kredietlimiet?

  Het bedrag dat u kunt opnemen hangt af van de afgesproken kredietlimiet én de waarde van uw effectenportefeuille op dat moment. En natuurlijk van het bedrag dat u eventueel op dat moment al rood staat. U kunt tot maximaal 70% van de waarde van uw effectenportefeuille lenen. Uiteraard kunt u ook een lager percentage met ons afspreken.

  Het totaal opgenomen bedrag mag nooit hoger zijn dan de afgesproken kredietlimiet.

 • Waarvoor kunt u lenen?

  U kunt opgenomen bedragen besteden zoals u dat zelf wilt. Let wel op dat u uw krediet nooit onverantwoord besteedt. Houd er in uw bestedingsplan rekening mee dat u elk opgenomen krediet vroeger of later terugbetaalt aan de bank. U kunt daarvoor een deel van uw effectenportefeuille reserveren, of ander vermogen gebruiken dat op enig moment vrij komt.

 • Wat is de looptijd?

  Een Effectenkrediet verstrekken we voor onbepaalde tijd. We kunnen wel een einddatum met u afspreken als u dat wilt.

 • Hoe lost u een opgenomen kredietbedrag weer af?

  U bepaalt zelf wanneer u opgenomen bedragen terugbetaalt. Er geldt voor uw Effectenkrediet geen maandelijkse aflossingsverplichting. U betaalt wel rente over het bedrag dat u heeft gebruikt. U mag altijd zonder kosten uw krediet vervroegd terugbetalen.

  Let op: de waarde van uw effectenportefeuille kan dalen. Dit kan leiden tot een aflossingsverplichting. Hierover leest u meer bij het volgende kopje ‘5-dagenprocedure’.

 • 5-dagenprocedure: u gebruikt meer krediet dan is toegestaan

  Als de waarde van uw effectenportefeuille stijgt of daalt, heeft dit ook direct gevolgen voor het bedrag dat u op dat moment als krediet gebruikt. Het kredietbedrag is namelijk 70% (of een afgesproken lager percentage) van de waarde van uw effectenportefeuille. Daalt de waarde van uw effectenportefeuille? Dan daalt ook de hoogte van het toegestane kredietbedrag. Heeft u op een bepaald moment uw maximale kredietbedrag opgenomen en daalt daarna de waarde van uw effectenportefeuille? Dan gebruikt u meer krediet dan is toegestaan en moet u direct actie ondernemen.

  Als zo'n situatie zich voordoet, wijzen wij u hierop met de 5-dagenbrief. U heeft dan maximaal 5 dagen de tijd om de overschrijding van uw kredietmaximum op te heffen. Bijvoorbeeld door effecten te verkopen of geld te storten op uw betaalrekening. Onderneemt u geen actie? Dan heeft de bank het recht om zelfstandig een deel van uw effectenportefeuille te verkopen en daarmee het te hoge deel van uw krediet af te lossen.

  Daarom is het verstandig nooit zomaar een groot kredietbedrag op te nemen. Als u een bedrag opneemt, doe dat dan altijd verantwoord en weloverwogen. En houd altijd rekening met een mogelijke waardedaling van uw portefeuille.

 • Rente

  De rente van uw Effectenkrediet is variabel. Bij een variabele rente kan de rente wijzigen gedurende de looptijd. Als wij de rente aanpassen, laten we u dat van te voren weten.

  De hoogte van de rente hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en van de situatie op de geld- en kapitaalmarkt op het moment dat u het krediet aangaat. Dit bespreken we graag in een persoonlijk adviesgesprek met u. Uiteraard leggen we de afspraken daarna vast in de kredietovereenkomst.

  Lees hier meer over de actuele rentepercentages van al onze financieringen.

 • Zekerheden

  Met een Effectenkrediet leent u met uw effectenportefeuille als onderpand. Als u uw schuld niet terugbetaalt kunnen we deze zekerheid gebruiken om de lening mee terug te betalen.

 • Ons kredietadvies

  Wat mag u van ons advies verwachten als u kiest voor een effectenkrediet van ABN AMRO MeesPierson? En wat verwachten wij van u? Lees meer over persoonlijk kredietadvies en maak een bewuste keuze.

 • Risico’s bij betalingsachterstand

  ABN AMRO MeesPierson is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, in het kort 'BKR'. De bank meldt het krediet bij het BKR. Als u meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt de bank dit aan het BKR. Het BKR registreert deze gegevens. Dit kan gevolgen hebben als u een nieuw krediet aanvraagt. Bij een betalingsachterstand kan ABN AMRO MeesPierson het krediet ook opeisen. Dan moet u de openstaande schuld in één keer helemaal terugbetalen.

 • Europees gestandaardiseerd informatieblad

  Bij een offerte voor een maatwerkfinanciering krijgt u van ons een Europees gestandaardiseerd informatieblad. Deze informatie is afgestemd op de kenmerken van uw krediet. Elke aanbieder van kredieten is verplicht u deze informatie te geven. Met deze informatie kunt u producten van andere aanbieders vergelijken.

 • Algemene Bepalingen

  Lees de Algemene Bepalingen Kredietverlening (pdf, 856kB).

Direct aanvragen

Heeft u interesse in een Private Banking Effectenkrediet? Neem contact op met uw private banker of maak een afspraak.

Dagelijkse bankzaken?

Private Assistance helpt u graag

Team Private Assistance

Hulp nodig met uw dagelijkse bankzaken? Onze collega's van Private Assistance zitten voor u klaar. Bel +31 (0) 20 343 43 43.

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin