Beleggen

Voorwaarden, beleid en risicoprofielen

Op deze pagina vindt u de volgende belangrijke informatie voor beleggers: 

 • Het beleggingsbeleid van ABN AMRO
 • Meer informatie over risicoprofielen
 • Voorwaarden

Wat is ons beleggingsbeleid?

Bij ABN AMRO vinden we het belangrijk om open en transparant te zijn over hoe we met beleggingen omgaan. Wat is ons beleggingsbeleid? En op welke principes is dit beleid gebaseerd?

In het document 'Beleggingsbeleid' leggen we onder meer het volgende uit:

 • Op welke overtuigingen is beleggingsbeleid gebaseerd?
 • Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteren wij?
 • In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio's en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
 

Beleggen met een risicoprofiel

Beleggen met het risico dat bij u past

Gaat u beleggen, dan is het van groot belang dat uw beleggingen passen bij het risico dat u wilt en kunt nemen. Gaat u met advies van ons beleggen of wilt u uw vermogen door ons laten beleggen? Dan stellen wij u een aantal vragen over uw financiële situatie, het doel waarvoor u wilt beleggen en hoeveel risico u wilt lopen. Uw antwoorden op deze vragen bepalen het risicoprofiel van uw beleggingen.

Ook vragen wij naar uw kennis en ervaring; wat weet u van de verschillende beleggingsproducten en heeft u daarin al eerder belegd en voor hoe lang?

 • Beleggen met het risico dat bij u past
 • Met de risicometer makkelijk risicoprofielen vergelijken
 • Altijd aan te passen aan uw persoonlijke situatie
Meer over risicoprofielen
 

Een doordacht hulpmiddel bij uw beleggingen

Uw risicoprofiel helpt u te zien hoeveel risico u met uw beleggingen kunt en wilt lopen. Bij elk risicoprofiel geven wij een verwacht rendement voor de lange termijn aan. Belegt u volgens het risicoprofiel dat het beste bij u past, dan is de kans het grootst dat u het rendement haalt dat u ongeveer mag verwachten bij dat risicoprofiel, en is de kans het kleinst dat u meer verliest dan voor u aanvaardbaar is. Zo is uw risicoprofiel ook nog eens een doordacht hulpmiddel bij uw beleggingen! Heeft u uw beleggersprofiel bepaald? Dan ontvangt u van ons een rapport, dit bestaat uit:

 • Uw beleggersprofiel; en 
 • Een haalbaarheidsanalyse. 

Deze analyse geeft u een beeld van de mogelijke waardeontwikkeling van uw beleggingsportefeuille op de lange termijn. De haalbaarheidsanalyse geeft ook aan hoe uw beleggingen zich kunnen ontwikkelen in een goede, verwachte en slechte markt.

Risicometer Beleggen

Bij elk van de 6 risicoprofielen ziet u een risicometer. Hiermee kunt u de risicoprofielen van verschillende banken en beleggingsondernemingen snel en goed met elkaar vergelijken. De risicometer is een maatstaf van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). ABN AMRO en andere banken die zijn aangesloten bij de NVB, hebben afgesproken om deze risicometer als de standaard te gebruiken. Lees de brochure 'Uw risicoprofiel onder de loep' voor meer informatie.

 • Beleggen met het risico dat bij u past
 • Met de risicometer makkelijk risicoprofielen vergelijken
 • Altijd aan te passen aan uw persoonlijke situatie

Alles over het risicoprofiel

Wilt u Beleggen met advies of kiest u voor Vermogensbeheer? Dan hebben wij van u een risicoprofiel nodig. Wij stellen u hiervoor een aantal vragen. Uw antwoorden leiden u naar een passend risicoprofiel.

Wij gebruiken 6 risicoprofielen. U kiest één van de 6 risicoprofielen. Risicoprofiel 1 belegt zeer defensief (zeer weinig risico) en risicoprofiel 6 belegt zeer offensief (zeer veel risico). Onze beleggingsexperts bepalen dagelijks het beleggingsbeleid voor de vier vermogenscategorieën dat bij elk risicoprofiel hoort.

Een belegd vermogen kan verdeeld worden over de volgende vermogenscategorieën:

 • aandelen
 • obligaties
 • alternatieve beleggingen (Bijvoorbeeld hedgefunds en grondstoffenfondsen)
 • liquiditeiten

Daarbij kijken de beleggingsexperts ook naar een bepaalde 'bandbreedte'. Die bandbreedte betekent dat per risicoprofiel vaststaat hoeveel er minimaal en maximaal in aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten mag worden belegd. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten, kunnen de beleggingsexperts de verdeling tussen de vermogenscategorieën veranderen. Zo krijgt iedere vermogenscategorie een meer of minder zwaar gewicht.

Uw private banker bespreekt ieder jaar met u of de beleggingsvorm en het gekozen risicoprofiel nog bij u passen. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd zelf aangeven dat u uw risicoprofiel wilt bespreken. 

Verandert uw persoonlijke situatie?

Verandert er iets in uw risicoprofiel of kennis en ervaring? Laat dit ons dan zo snel mogelijk weten. Uw informatie moet altijd juist, volledig, zo nauwkeurig mogelijk en actueel zijn. Anders kan het zijn dat wij beleggingsdiensten aan u verlenen die niet goed bij u passen. Wij gaan uit van de informatie die u aan ons heeft gegeven. U bent hiervoor volledig zelf verantwoordelijk.

Gaat u beleggen met advies van ons of laat u uw vermogen door ons beheren? Lees dan eerst de brochure 'Uw risicoprofiel onder de loep'. Hiermee kunt u zich goed voorbereiden op de mogelijke risico’s van beleggen.