Naar de navigatie Naar de inhoud
lees de voordelen Maak een afspraak

Alles over het Klassiek Mandaat

Wat is het Klassiek Mandaat?

Als u kiest voor het Klassiek Mandaat, dan kiest u voor een portefeuille waarbij het accent ligt op individuele aandelen en obligaties.

 • Wilt u beleggen in topondernemingen waarvan we het meeste verwachten?

 • Met het Klassiek Mandaat kiest u voor een breed gespreide portefeuille waarmee u een grotere kans heeft op meer rendement.

Samenvatting

 • Voornamelijk beleggen in individuele aandelen en obligaties, aangevuld met specifieke beleggingsfondsen

 • Professioneel en actief beheer van uw belegd vermogen

 • Geen omkijken naar uw beleggingen

 • Voor beleggingsportefeuilles vanaf € 500.000,-.

Beleggingsmogelijkheden

Een optimale verdeling tussen de verschillende vermogenscategorieën zorgt voor rendement van uw portefeuille. In het Klassiek Mandaat ligt het accent op aandelen en obligaties. Door de langetermijnkeuzes kunnen de rendementen van dit mandaat meer schommelen. 

 • Aandelen
  De portefeuille van het Klassiek Mandaat bevat aandelen van 35 tot 50 wereldwijde bedrijven van goede naam. De selectie van deze aandelen baseren we voor een groot deel op een model. Voor dit model is zijn de waardering en op het juiste moment in actie komen het belangrijkst. Daarnaast optimaliseren we de portefeuille, zodat we komen tot aandelen die qua risico en rendement het meest gunstig zijn.

 • Obligaties
  Veiligheid, zekerheid en een goede afweging tussen rendement en risico. Dat staat bij een obligatiebelegging voorop. Daarom geven onze specialisten de voorkeur aan obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Het spreiden van risico is ook een belangrijk aandachtspunt. In uw portefeuille beleggen de specialisten in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van verschillende looptijden, eventueel aangevuld met obligatiefondsen. De geselecteerde obligaties noteren meestal in euro's.

 • Overige beleggingen in het Klassiek Mandaat
  Hedgefondsen, grondstoffen en onroerend goed kunnen deel uitmaken van uw portefeuille in het Klassiek Mandaat. Deze alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daardoor kunnen ze het risico in uw beleggingsportefeuille verkleinen. De portefeuillemanagers kunnen ook kiezen voor beleggingsfondsen die in kansrijke thema's of regio's beleggen. En tot slot kunnen de specialisten een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhouden.

Beleggingsstijl

Onze portefeuillemanagers zetten zich in voor een optimale verdeling van uw portefeuille. Hoe ze uw portefeuille opbouwen, hangt onder andere af van de beleggingsvisie van onze economen en andere specialisten op de markt. Die visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio's en thema's. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën zorgt op langere termijn voor meer rendement van uw portefeuille. En extra rendement, dat is waar onze specialisten altijd naar streven.

 • Uw rendement
  U kunt het rendement van uw beleggingsportefeuille vergelijken met een zogenoemde benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille met dezelfde risicovoorkeur en rendementsdoelstelling.

 • Zorgvuldige analyse
  Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat uw vermogen belegd wordt op de manier die bij u past. De precieze invulling van uw beleggingsportefeuille hangt onder meer af van uw risicoprofiel en onze beleggingsvisie.

Informatievoorziening

Via diverse informatiebronnen wordt u goed geïnformeerd over uw beleggingsportefeuille. Zo houden wij u op de hoogte over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw private banker eens per jaar uw portefeuille met u door. 

 • Vermogensrapportage
  De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement.

 • Vermogensrapportage Online
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggings portefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online.

 • Fiscale opgave
  U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte.

 • Digitale nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes.

 • Beleggingsinformatie
  Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.

Tarieven

Voor het Klassiek Mandaat binnen Vermogensbeheer betaalt u een all-in tarief. Soms betaalt u nog andere kosten. De tarieven vindt u in de tarievenkaart. Op de tarievenpagina vindt u meer uitleg over de tarieven. Ook vindt u vanaf daar rekenvoorbeelden die een indicatie geven van uw totale jaarlijkse kosten die horen bij de beleggingsvorm die u heeft gekozen. Dit noemen wij 'Heldere kosten beleggen'. 
Bekijk de tarieven van het Klassiek Mandaat op de tarievenpagina.

Interesse?

Is het Klassiek Mandaat het mandaat dat het meest geschikt voor u is? Uw private banker kan u meer vertellen over het contract en helpt u graag verder om  deze vorm van vermogensbeheer af te sluiten.

 • U kunt direct contact opnemen met uw private banker. Maar u kunt natuurlijk ook één van de kantoren bellen.

 • Bent u geïnteresseerd in het Klassiek Mandaat? Maar bent u nog geen klant? Maak dan een afspraak met ons, en ervaar wat wij voor u kunnen betekenen. 

lees de voordelen Maak een afspraak

Vragen of hulp nodig? Bel met onze collega's van Private Assistance.

Bel +31 (0) 20 343 43 43

Financieel jaaroverzicht 2016

Vanaf eind februari 2017

Financieel jaaroverzicht 2016

Het Financieel Jaaroverzicht 2016 gebruikt u voor uw administratie en uw belastingaangifte. Het staat eind februari voor u klaar.

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin