Naar de navigatie Naar de inhoud

Comfort Inkomsten Mandaat

Alles over Comfort Inkomsten Mandaat

Wat is het Comfort Inkomsten Mandaat?

Wilt u uw vermogen of een deel daarvan gebruiken voor regelmatige inkomsten? Het Comfort Inkomsten Mandaat is er op gericht om op een stabiele basis een hoog dividend uit te keren.

 • Dit in tegenstelling tot de de andere mandaten, die geld opleveren door uw beleggingen te kopen en verkopen. Deze hebben daardoor een wisselend verloop.

 • Met het Comfort Inkomsten Mandaat belegt u vooral in index-trackers en indexfondsen. Dit vullen we aan met beleggingsfondsen die dividend uitkeren.

Samenvatting

 • Voornamelijk beleggen in index-trackers en indexfondsen, aangevuld met beleggingsfondsen die dividend uitkeren

 • Professioneel en actief beheer van uw belegd vermogen

 • Geen omkijken naar uw beleggingen

 • Voor beleggingsportefeuilles vanaf € 75.000,-.

Beleggingsmogelijkheden

Een optimale verdeling tussen de verschillende vermogenscategorieën zorgt ervoor dat u rendement haalt op uw portefeuille. In het Comfort Inkomsten Mandaat ligt het accent op beleggingen die inkomsten opleveren.

 • Indexbeleggingen aandelen
  Op basis van hun beleggingsvisie selecteren onze economen en beleggingsspecialisten indexbeleggingen voor aandelen. Zo kiezen de portefeuillemanagers een of meerdere regio's waar aandelen naar verwachting het meest rendement opleveren. De inkomsten komen uit dividend.

 • Indexbeleggingen obligaties
  Veiligheid en zekerheid staan bij obligatiebeleggingen voorop. Daarom geven onze specialisten de voorkeur aan obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Risicospreiding is voor de portefeuillemanagers ook belangrijk. Daarom kiezen ze voor indexbeleggingen met staatsobligaties van verschillende looptijden en voor indexbeleggingen met bedrijfsobligaties. De rentebetalingen op de obligaties zijn voor u inkomsten.

 • Overige beleggingen in het Comfort Inkomsten Mandaat
  Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. In het Comfort Inkomsten Mandaat beleggen onze specialisten ook in beleggingen die een index voor vastgoedbedrijven wereldwijd volgen. Het dividend hieruit bepaalt de inkomsten. Tot slot kunnen ze een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhouden.

Beleggingsstijl

Onze portefeuillemanagers verdelen uw portefeuille optimaal. Hoe deze managers uw portefeuille opbouwen, hangt onder andere af van de beleggingsvisie van onze economen en andere specialisten op de markt. Die visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio's en thema's. Een goede verdeling over de verschillende vermogenscategorieën zorgt op langere termijn voor meer rendement van uw portefeuille. En extra rendement, dat is waar onze specialisten altijd naar streven.

 • Uw rendement
  U kunt het rendement van uw beleggingsportefeuille vergelijken met een zogenoemde benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille met dezelfde risicovoorkeur en rendementsdoelstelling.

 • Zorgvuldige analyse
  Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat onze specialisten uw vermogen beleggen op de manier die bij u past. De precieze invulling van uw beleggingsportefeuille hangt onder meer af van uw risicoprofiel en onze beleggingsvisie.

Informatievoorziening

Diverse informatiebronnen informeren u goed over uw beleggingsportefeuille. Zo houden wij u op de hoogte over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw private banker eens per jaar uw portefeuille met u door. 

 • Vermogensrapportage
  De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement.

 • Vermogensrapportage Online
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online.

 • Fiscale opgave
  U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte.

 • Digitale nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes.

 • Beleggingsinformatie
  Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.

Tarieven

Voor het Comfort Inkomsten Mandaat binnen Vermogensbeheer betaalt u een all-in tarief. Soms betaalt u nog andere kosten. De tarieven vindt u in de tarievenkaart. Op de tarievenpagina vindt u meer uitleg over de tarieven. Ook vindt u vanaf daar rekenvoorbeelden die een indicatie geven van uw totale jaarlijkse kosten die horen bij de beleggingsvorm die u heeft gekozen. Dit noemen wij 'Heldere kosten beleggen'.
Bekijk de tarieven van het Comfort Inkomsten Mandaat op de tarievenpagina.

Interesse?

Is het Comfort Inkomsten Mandaat het mandaat dat het meest geschikt voor u is? Uw private banker kan u meer vertellen over het contract en helpt u graag verder om  deze vorm van vermogensbeheer af te sluiten.

 • U kunt direct contact opnemen met uw private banker. Maar u kunt natuurlijk ook één van de kantoren bellen.

 • Bent u geïnteresseerd in het Comfort Inkomsten Mandaat? Maar bent u nog geen klant? Maak dan een afspraak met ons, en ervaar wat wij voor u kunnen betekenen. 

Vragen of hulp nodig? Bel met onze collega's van Private Assistance.

Bel +31 (0) 20 343 43 43

Financieel jaaroverzicht 2016

Vanaf eind februari 2017

Financieel jaaroverzicht 2016

Het Financieel Jaaroverzicht 2016 gebruikt u voor uw administratie en uw belastingaangifte. Het staat eind februari voor u klaar.

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin