Naar de navigatie Naar de inhoud

Verschil tussen vereniging en stichting

De 10 belangrijkste verschillen

U wilt een stichting of vereniging oprichten. Dan is het goed om te weten wat de verschillen tussen beide zijn. Een verkeerde keuze kan er bijvoorbeeld toe leiden dat u uw rechtsvorm moet wijzigen, met veel papierwerk of financiële rompslomp als gevolg. En een ondoordachte keuze kan zelfs betekenen dat u in strijd met de wet handelt.

Vereniging of stichting man bekijkt papieren

Verschil 1:
Burgerlijk wetboek

Op stichtingen is een ander deel van het burgerlijk wetboek (Boek 2, Titel 5) van toepassing dan op verenigingen (Boek 2, Titel 2). Dat betekent dat er andere wetten gelden voor een vereniging dan voor een stichting.

Verschil 2:
Oprichtingseisen

Een stichting moet verplicht via de notaris worden opgericht (al dan niet via een testament) en bij de Kamer van Koophandel (KvK) worden ingeschreven. Bij de vereniging hoeft dat niet, de oprichters kunnen zelf bepalen of ze willen dat de vereniging wordt ingeschreven. Een vereniging opgericht bij de notaris en ingeschreven bij de KvK is een formele vereniging.

Verschil 3:
Aansprakelijkheid

Weet u wanneer u als bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld? Het is slim om vooraf goed te informeren over bestuurlijke aansprakelijkheid, want die verschilt namelijk per organisatievorm. 

Verschil 4:
Erven en bezit

Een stichting en een formele vereniging kunnen erven en registergoederen als een pand of grond bezitten. Een informele vereniging heeft dit niet en kan geen erfgenaam zijn.

Verschil 5:
Leden

Een vereniging heeft leden, maar een stichting niet. Een vereniging moet ook een Algemene Ledenvergadering hebben. Daardoor heeft een vereniging in de praktijk meestal een democratischer karakter dan een stichting. Maar een stichting is op haar beurt meestal slagvaardiger dan een vereniging. Een stichting heeft dus geen leden en dat is zelfs bij wet geregeld. Als er binnen een stichting personen zijn die wel een rol hebben die op dat van een lid lijkt, dan overtreedt de stichting mogelijk de wet.

Verschil 6:
Bestuur

Stichtingsbestuurders worden door het bestuur gekozen, terwijl bij een vereniging de leden een bestuur benoemen dat verantwoording aan hen aflegt. Een stichting heeft geen leden die het bestuur controleren en hoeft zich niet bij een algemene ledenvergadering te verantwoorden. Wel zijn er soms andere betrokkenen zoals donateurs of subsidieverstrekkers die graag willen weten wat er met hun geld gebeurt. Als er met externe gelden wordt gewerkt, komt er vaak de eis dat er een Raad van Toezicht wordt ingesteld om het bestuur te controleren.

Verschil 7:
Uitkering aan (bestuurs)leden

Een vereniging mag geen uitkeringen doen aan bestuursleden, gewone leden, ereleden en andere leden. Voor stichtingen geldt een verbod op uitkeringen aan bestuursleden en oprichters.

Verschil 8:
Eisen aan statuten

De eisen aan de statuten van een stichting zijn anders dan die van een formele vereniging. Bij een stichting kan het bestuur wijzigingen doorvoeren, net als de Rechtbank. De statuten van een vereniging kunnen daarentegen alleen worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering.

Verschil 9:
Vrijstelling van schenk- en erfbelasting

Nalatenschappen zijn voor veel stichtingen een belangrijke bron van inkomsten. Als een stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, is zij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een vereniging is hiervan vrijgesteld als ze een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) is.

Verschil 10:
Borg stellen of schulden aangaan

Een stichting kan zich niet borg stellen of schulden aangaan, tenzij de statuten dit expliciet mogelijk maken.

Tips

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan de handige video 'Wat is het verschil tussen een vereniging of stichting?' of lees hoe u een vereniging of stichting opricht.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.