Naar de navigatie Naar de inhoud

Werk met contracten

Als ondernemer is het verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen in een contract. Dat zorgt voor duidelijkheid. Voor uzelf, maar ook voor uw opdrachtgever. Belangrijker nog: u kunt er een hoop gesteggel achteraf mee voorkomen. Welke contracten zijn er en wat heeft u eraan?

Contracten: hier zijn ze goed voor

U vertrouwt op een prettige samenwerking met uw opdrachtgever. Dat is een goed vertrekpunt, maar wees niet te argeloos. In zaken kunt u niet iedereen op zijn woord geloven. Bedenk dat uw klant zijn eigen agenda heeft. Als hij de afspraken niet kan nakomen, is dat schadelijk voor u. U moet dan op uw geld wachten. Er kan ook onenigheid ontstaan over de geleverde dienst. De klant vindt bijvoorbeeld dat uw werk niet overeenkomt met zijn wensen. Ook al is dat in uw ogen niet waar. Met een beschrijving van het op te leveren werk had u dit kunnen voorkomen. Daarin staat precies wat u vooraf met elkaar bent overeengekomen. Vindt u het opstellen van een contract een administratieve last? Zoveel tijd bent u er niet aan kwijt: u kunt immers een juridisch adviseur vragen om u te helpen. Er zijn veel contracten mogelijk, maar voor starters zijn dit de meest gangbare.

1. Algemene voorwaarden

In algemene voorwaarden staan alle wederzijdse rechten en verplichtingen tussen koper en verkoper omschreven. Voorbeelden zijn de betalingstermijn, levertijden, transport, garantiebepalingen en aansprakelijkheid bij schade. Belangrijk is ook het eigendomsvoorbehoud, wat wil zeggen dat u formeel eigenaar blijft van het product totdat uw klant heeft betaald. De volledige lijst met algemene voorwaarden stuurt u met de offerte mee. Zorg dat uw klant ze heeft ontvangen, vóór de deal gesloten is. U staat dan sterker als hij in gebreke blijft. Wijzigt u de voorwaarden, dan moet u dat tijdig met uw klant delen. Doet u dat niet en het komt tot onenigheid, dan heeft hij sterke argumenten. Er zijn standaardmodellen voor algemene voorwaarden. Het is verstandig deze aan uw specifieke dienstverlening aan te passen. Hoe duidelijker u bent, hoe kleiner de kans op discussie.

2. Inkoop- en verkoopcontract

Een koopovereenkomst kunt u opstellen wanneer u de inkoop of overdracht van diensten goed geregeld wilt hebben. Uiteraard maken de algemene voorwaarden (zie punt 1) hier deel van uit. De bekendste voorbeelden? Het koopcontract voor een woning of auto. In een inkoop- of verkoopcontract staat precies omschreven wat verhandeld wordt, de prijs die daarvoor betaald wordt en garantiebepalingen. Ook worden afspraken gemaakt over de leveringstermijn en wanneer facturen betaald moeten worden. Beide zakenpartners zitten aan de overeenkomst vast. Ook als het product nog niet is betaald of de dienst niet geleverd. Als u een webshop of een winkel hebt, kunt u reclamaties voorkomen door beperkingen in te stellen, zoals ‘op=op’ of ‘zolang de voorraad strekt’. Als een product niet meer op voorraad is, hoeft u het ook niet te leveren.

3. Geheimhouding

Geheimhouding lijkt meer iets voor de grote bedrijven. Immers, die hebben het meeste te verliezen. Toch? Niets is minder waar. Het zijn juist vaak de ideeën van jonge ondernemers en start-ups die aan de basis staan van succesvolle businessmodellen. Om te voorkomen dat uw klant er met uw idee vandoor gaat, kunt u een geheimhoudingsverklaring opstellen. Laat uw opdrachtgevers deze verklaring ondertekenen. Ze zijn dan verplicht om uw productidee geheim te houden. Een minder dwingend alternatief is om in de algemene voorwaarden (zie punt 1) een geheimhoudingsbeding.

4. Samenwerkingscontract

Geen samenwerkingsverband is hetzelfde. Daarom bestaat er ook geen standaardmodel voor. Toch is het verstandig om met uw klant, partner of collega af te spreken op welke basis u in de toekomst gaat samenwerken. Gaat uw relatie in licentie producten aan de man brengen? Dan moet duidelijk zijn op welke voorwaarden hij dat doet. Ook bij het ontwikkelen van apps is van belang wie wat doet, en wie eigenaar is waarvan. Wanneer u als startende ondernemer besluit om samen of met meer mensen een onderneming te voeren, kunt u een rechtsvorm kiezen, zoals een vennootschap onder firma (vof) of een commanditaire vennootschap (cv). Daarvoor moet u met uw partners of geldschieter samen een contract opstellen.

5. Overeenkomst van opdracht

Zzp’ers die gebruikmaken van algemene voorwaarden kunnen met een modelovereenkomst zekerheden voor zichzelf (en de klant) inbouwen. Kenniswerkers zoals adviseurs, consultants, app-ontwikkelaars, ontwerpers en programmeurs maken daar regelmatig gebruik van. In een overeenkomst van opdracht staan zaken als de aard en duur van de overeenkomst, uitvoering van het werk, vergoeding en bepalingen zoals zorgvuldigheid, intellectueel eigendom en de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging. Voor de bouw heet deze overeenkomst een aannemingsovereenkomst. In de bouw schieten aannemers hoge kosten voor, zoals de inkoopkosten van materialen en gereedschap. Soms moeten ook zzp'ers of oproepkrachten worden ingehuurd. Dat is een risico, omdat de aannemer er niet vanuit kan gaan dat zijn opdrachtgever de kosten vergoedt. Daarom leggen zij de gemaakte afspraken vast in een aannemingscontract. In dat contract staat een omschrijving van het te verrichten werk, een kostencalculatie en de overeengekomen prijs, de verwachte oplevering en andere specificaties. De opdrachtgever ondertekent dit. Een aannemingsovereenkomst kan ook andere ondernemers van pas komen.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Hulp bij Internet Bankieren