Naar de navigatie Naar de inhoud

Uw opdracht wordt ingetrokken. Wat nu?

U heeft een ondertekende opdrachtbevestiging gekregen en bent daarna aan de slag gegaan met de voorbereiding. Vervolgens krijgt u een telefoontje van de opdrachtgever dat de klus toch niet doorgaat. Dat is balen, want u had uw agenda geblokkeerd en op de omzet gerekend. 5 dingen die u moet weten als u in zo’n situatie terechtkomt.

1. Een getekende opdrachtbevestiging is bindend

Is de offerte of opdrachtbevestiging door uw klant ondertekend, dan is dit een juridische overeenkomst. Ook wanneer uw klant telefonisch akkoord gaat met uw voorstel, dan is deze overeenkomst rechtsgeldig. Toch is het verstandig de opdracht op papier te laten vastleggen, zodat voor beide partijen de afspraken helder zijn. Een getekende overeenkomst is dus géén intentieverklaring, maar een bindende overeenkomst. Wel kan deze altijd door de opdrachtgever worden opgezegd (7:408 lid 1 BW). Maar dit blijft niet zonder gevolgen.

2. Stuur uw algemene voorwaarden mee

Biedt bij elke offerte en opdrachtbevestiging expliciet uw algemene voorwaarden aan. Dit betekent dat u de opdrachtgever wijst op de in de mail bijgevoegde algemene voorwaarden of dat u deze per post opstuurt. Algemene voorwaarden zijn pas van toepassing op een overeenkomst als u deze aan de opdrachtgever heeft aangeboden. In deze voorwaarden kunt u ook laten opnemen hoe u omgaat met het vroegtijdig beëindigen van overeenkomsten. Dit kunt u zelf bepalen, maar voorwaarden mogen volgens de wet niet ‘onredelijk bezwarend’ zijn. Heeft u nog geen algemene voorwaarden, dan is het aan te raden om die te laten vastleggen.

3. U mag kosten in rekening brengen

Gaat een opdracht, ondanks de eerdere toezegging van uw opdrachtgever, niet door? Dan mag u hiervoor kosten in rekening brengen. Artikel 7:411 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat wanneer een overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht, u als opdrachtnemer recht heeft “op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon”. Omdat dit een recht betreft, hoeft dit niet noodzakelijkerwijs in uw algemene voorwaarden te staan.

De hoogte van het bedrag is onder meer afhankelijk van de al door u uitgevoerde werkzaamheden en de reden waarom de opdracht is geannuleerd. Heeft u bijvoorbeeld 5 uur besteed aan voorbereidingen of voor een bepaald bedrag al inkopen voor de opdracht gedaan, dan is het redelijk om deze bij uw opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Houd rekening met de omstandigheden

Dat u wettelijk gezien aanspraak kunt maken op een geldbedrag, betekent niet dat het altijd verstandig is dit ook daadwerkelijk te doen. Geen enkele situatie is hetzelfde. U doet er goed aan om rekening te houden met de reden van de annulering. Ga hierover in gesprek met uw opdrachtgever. Op basis hiervan kunt u de afweging maken: kosten in rekening brengen of niet. Ook maakt het verschil of u door de annulering in (financiële) problemen raakt, omdat u andere opdrachten heeft moeten weigeren om deze opdracht te kunnen uitvoeren. Maak uw positie hoe dan ook duidelijk aan de opdrachtgever.

5. Vraag om een aanbetaling

Heeft u een nieuwe, onbekende klant of een grote opdracht binnengehaald? Dan kunt u afspreken te werken met een aanbetaling. Door een deel van het bedrag vooraf te laten betalen, bent u er zeker van dat u niet voor niets gaat werken. Wordt de opdracht dan alsnog vooraf geannuleerd, dan heeft u achteraf geen gedoe over het in rekening brengen van kosten of niet. Die zijn dan immers al betaald. Ook levert werken met aanbetalingen u een betere cashflow op, omdat u niet hoeft te wachten tot afronding van de opdracht om het hele bedrag te factureren.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.