Naar de navigatie Naar de inhoud

Subsidies voor zzp’ers

Ook als zzp’er komt u in aanmerking voor subsidies. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste regelingen en waar u op moet letten bij een subsidieaanvraag.

Innoveren of investeren in uw bedrijf kost geld. De lokale, regionale, landelijke én Europese overheden steunen ondernemersinitiatieven door het geven van subsidie en aanbieden van regelingen voor ondernemers. Onder subsidie verstaan we hier financiële ondersteuning door de overheid. Soms wordt een subsidie ook een beurs genoemd. Subsidieregelingen voor ondernemers zijn bijvoorbeeld de Startersaftrek en de Zelfstandigenaftrek.

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u deze aftrekpost toepassen op uw belastingaangifte.

Soorten subsidies

Er bestaan duizenden subsidiepotjes voor ondernemers in Europa. Dat wil niet zeggen dat iedere zzp’er ook aanspraak kan maken op een regeling. Het doel van uw aanvraag moet altijd aansluiten op het programma van de subsidieregeling. Er zijn vooral regelingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie, internationale ontwikkelingen of maatschappelijke doelen.

Grootte van subsidie

Wanneer u in aanmerking komt voor een subsidie, kan dat net genoeg verschil maken in de kosten die u uit andere middelen moet investeren. Het kan net dat duwtje in de rug zijn om de stap naar ondernemerschap te maken of uw innovatieve idee uit te voeren. Zo zijn er subsidies om de technische en economische haalbaarheid van uw idee te onderzoeken. Of kunt u een bedrag krijgen voor investeringen die bijdragen aan een schoon milieu. De regelingen variëren van een paar euro tot honderdduizenden euro’s.

Overzicht van subsidies

Op internet is veel te vinden over subsidieregelingen. Bijvoorbeeld op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of Ondernemersplein. De website van uw eigen gemeente of provincie biedt ook vaak informatie over subsidies. Ook kunt u een subsidiebureau inschakelen. Subsidiebureaus zijn soms verbonden aan een accountantskantoor. Ze weten welke ondernemerssubsidies er zijn en dienen ook de aanvraag voor u in.

In dit artikel staan niet alle subsidies. Er zijn erg veel mogelijkheden en in de subsidies zelf verandert regelmatig iets. Dit zijn landelijke subsidies die veel worden aangevraagd:

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Verricht u speur- en ontwikkelingswerk? Dan kunt u een deel van de kosten en uitgaven vergoed krijgen met de WBSO. Voor zelfstandigen bestaat de aftrek uit een vast bedrag, dat jaarlijks wordt vastgesteld. Als startende ondernemer krijgt u een extra tegemoetkoming voor speur- en ontwikkelingswerk.

Innovatiekrediet
Met het Innovatiekrediet financiert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. Het krediet is risicodragend: u moet het krediet terugbetalen. Alleen als het project mislukt, kunt u kwijtschelding aanvragen.

MIA en VAMIL
De milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale stimuleringsregeling die ondernemers moet aanzetten te investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een beter milieu. Als u in aanmerking komt voor MIA, mag u tot 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Gaat u investeren in nieuwe apparaten, voertuigen, gebouwen of andere bedrijfsmiddelen? Als u kiest voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, komt u wellicht in aanmerking voor de regeling willekeurige afschrijving (Vamil).

Subsidie aanvragen

Een subsidie aanvragen is niet altijd eenvoudig. U moet u aan spelregels houden en er tijd in investeren. Een paar tips voor een subsidie aanvraag:

  • Maak een concreet projectplan vóórdat u een subsidie aan gaat vragen. Weet wat uw doel is en hoe u dit doel wilt bereiken. Ga niet te veel in op details, maar maak een duidelijk overzicht van de grote lijnen.
  • Maak een globale planning van uw project en zoek uit wat voor middelen u allemaal nodig heeft. Maak ook een inschatting van kosten.
  • Subsidiegevers werken met aanvraagformulieren in een bepaald format. Geef antwoord op alle vragen en houd u aan het format.
  • Verdiep u in de subsidiegever. Weet wat de doelstellingen zijn en waar die waarde aan hecht. Probeer die aspecten mee te nemen in uw eigen plan. Let op: uw plan blijft hierin wel leidend.
  • Voor veel subsidiegevers moet uw project een bepaalde relevantie hebben. Bijvoorbeeld een maatschappelijk belang of stimulering van ontwikkeling van een bepaald vakgebied. Neem dit mee in uw plan.
  • Begin op tijd! Soms moet u voor uw aanvraag extra documenten aanvragen of zaken uitzoeken. Bovendien wordt uw aanvraag alleen maar beter als u het even weglegt om er vervolgens met een frisse blik naar te kijken.

Tip

Komt u niet in aanmerking voor subsidie of een regeling? Denk aan alternatieve manieren zoals crowdfunding om uw plannen te financieren. Of ga met uw bank praten.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.