Naar de navigatie Naar de inhoud

Stappenplan bij zieke medewerkers

Wanneer uw medewerker geveld is door een griepje of ander lichamelijk ongemak, is dat natuurlijk vervelend voor hem. Maar het bezorgt u extra werk. U moet in de eerste dagen misschien afspraken afzeggen en taken overdragen. Duurt de afwezigheid langer, dan moet u ook vervanging regelen voor uw medewerker. Welke stappen moet u ondernemen bij een zieke werknemer?

Stap 1: de ziekmelding

Wordt uw werknemer ziek, dan is hij verplicht om u dezelfde dag nog op de hoogte te stellen. Op uw beurt meldt u de ziekte binnen 7 dagen aan de arbodienst of bedrijfsarts. Uw arbodienst begeleidt u ook wanneer uw werknemer aanspraak maakt op een ziektewetuitkering. U moet dan binnen 4 dagen aangifte doen bij UWV. U moet dus al in de eerste week handelen. Dat verplicht de wet Verbetering Poortwachter. Dat is ook in uw belang. Hoewel een griepje wel weer overgaat, is ziekteverzuim een kostbare zaak. De Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) heeft berekend hoeveel het een werkgever kost. Per dag dat een werknemer ziek thuis zit kost het € 223,-. Wanneer een griepje 5 dagen duurt, dan loopt de schade op tot € 1.115,-. En dan hebben we het nog niet eens over langdurige arbeidsongeschiktheid. Denk aan herstel na een ongeval, chronische klachten of psychische aandoeningen. U bent verplicht om het loon van een langdurig zieke medewerker door te betalen. In het eerste jaar is dat vaak 100%. Dat is afhankelijk van wat er in uw cao staat. Wettelijk moet u ten minste 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Dat geldt ook voor het tweede jaar. Daarna treedt de WIA in werking (zie stap 5).

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verzorgt de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit twee regelingen: - De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor werknemers die tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt zijn. - De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) voor werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn en een geringe kans op herstel hebben.

Stap 2: houd de vinger aan de pols

Tijdens de ziekteperiode moet u voortdurend in contact blijven met uw werknemer. De wet Verbetering Poortwachter stelt dat werknemer én werkgever zich inspannen om de zieke zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Bel uw werknemer 1 of 2 keer in de week om te vragen hoe het ermee staat. Toon uw betrokkenheid en laat blijken dat uw werknemer gemist wordt. U geeft daarmee aan dat hij belangrijk is voor uw onderneming. Tegelijkertijd doet u een beroep op zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Dat heeft vaak een positief effect op een snelle terugkeer. Weer beter? Laat dit de arbodienst of de bedrijfsarts weten. Indien uw werknemer een ziektewetuitkering krijgt, meldt u de werknemer ook bij UWV beter.

Stap 3: zorg voor duidelijkheid over de afwezigheid

Binnen 6 weken beoordeelt de arbodienst of bedrijfsarts of er sprake is van langdurig ziekteverzuim. Hij of zij maakt een probleemanalyse. Dat gebeurt na gesprekken met de zieke. De bedrijfsarts heeft medische gegevens van de werknemer waar hij zorgvuldig mee moet omspringen. Denk aan de aard van de arbeidsongeschiktheid, de symptomen, welke behandeling nodig is en de mogelijkheden van genezing. Maar ook welke beperkingen de werknemer heeft en hoe belastbaar hij is. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en mag hij niet met u delen. Omdat u de werknemer bij ziekte moet doorbetalen, heeft u wel het recht te weten hoe lang de afwezigheid gaat duren en wat zijn belastbaarheid is. Met andere woorden: in hoeverre hij het werk weer aankan.

Stap 4: maak een plan voor re-integratie

Binnen 8 weken moet u samen met de werknemer een plan van aanpak maken. Daarin staan onder meer afspraken over aanpassing van het werk of herplaatsing op een andere afdeling. Een magazijnwerknemer die fysieke klachten heeft opgelopen, kan bijvoorbeeld minder belastend werk gaan doen op kantoor. Een baliemedewerker die overspannen is geraakt door de omgang met klanten, zou ook achter de schermen administratief werk kunnen verrichten. Ten minste 1 keer per 6 weken is er een evaluatie. De arbodienst maakt een oordeel op en geeft een advies. Op basis daarvan maken de werkgever en werknemer een re-integratieverslag. De werkgever hoeft geen loon door te betalen aan de zieke werknemer, wanneer deze zijn verplichtingen niet nakomt. Zo moet hij bereikbaar blijven, meewerken aan medisch onderzoek wanneer de werkgever dat wenst en moet hij op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnen.

Stap 4: maak een plan voor re-integratie

Als uw werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is, doet u aangifte bij UWV: de 42e-weeksmelding. Verder blijft u samen werken aan de re-integratie. Alle documenten waarin u de re-integratieafspraken vastlegt, bewaart u. Uw werknemer krijgt van alles een kopie. Hij heeft deze documenten nodig wanneer hij na 88 weken ziekte een aanvraagformulier voor de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) krijgt van UWV. De werknemer komt alleen in aanmerking voor een WIA-uitkering als uit het re-integratiedossier blijkt dat u er samen alles aan hebt gedaan om passende arbeid te vinden. Na 2 jaar vervalt de ontslagbescherming van de werknemer. Doe zelf een ontslagaanvraag bij UWV. Of ga met wederzijds goedvinden uit elkaar. Overigens kan de loondoorbetaling met een jaar worden verlengd. Dit is het geval als UWV vindt dat u niet genoeg gedaan heeft aan de re-integratie van uw werknemer.

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verzorgt de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit twee regelingen: - De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor werknemers die tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt zijn. - De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) voor werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn en een geringe kans op herstel hebben.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.