Naar de navigatie Naar de inhoud

Personeel met een arbeidsbeperking aannemen

Mensen met een beperking of langdurige ziekte hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De Rijksoverheid stimuleert werkgevers om zo veel mogelijk mensen uit deze groep aan te nemen. Als werkgever heeft u verschillende mogelijkheden.

Hoveniersbedrijf TuinTotaal heeft op dit moment 32 medewerkers, waarvan 10 seizoenskrachten. Directeur Gertjan Toorenaar (41) heeft ook al jaren medewerkers met een beperking aan het werk. Gertjan: “Ik heb een achtergrond in de sociale werkvoorziening. Daardoor ben ik bekend met deze doelgroep en met wat deze mensen kunnen. Uit sociaal oogpunt en omdat we geschikt werk voor ze hebben, vind ik het belangrijk om hen een werkplek te kunnen bieden. Op dit moment zijn 9 functies ingevuld door medewerkers met een beperking.”

Zelfvertrouwen

Voor zowel het bedrijf als voor de medewerkers (al dan niet met een beperking) kan het voordelen bieden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Over het algemeen is deze doelgroep extra gemotiveerd om aan het werk te gaan. “Het geeft mensen met een beperking zelfvertrouwen om bij een gewoon bedrijf te werken. Dat merk je aan het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat ze doorgaans hebben”, is de ervaring van Toorenaar. “Ze genieten zichtbaar van het buiten werken en het contact met collega’s en klanten.” Dit heeft weer een positieve uitwerking op de werksfeer onder collega’s en het imago van het bedrijf.

De Wet banenafspraak

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA) ingegaan. De wet moet ervoor zorgen dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. In de banenafspraak staat onder andere dat werkgevers met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst moeten nemen: het quotum arbeidsbeperkten.

Doelgroepregister

Wie iemand met een (arbeids)beperking aan een baan in zijn bedrijf wil helpen, kan terecht bij het doelgroepregister van UWV. Hierin staan de mensen uit de doelgroep banenafspraak geregistreerd, die vallen onder de Participatiewet, (voormalige) Wajong. U kunt ervoor kiezen eerst iemand op proef aan te nemen. Dit kan via het werkgeversservicepunt van de gemeente of UWV. Omdat de bestaande uitkering van de werknemer nog twee maanden doorloopt, betaalt u nog geen loon.

Van proefperiode naar contract

De medewerkers met een arbeidsbeperking van Toorenaar komen ook uit de doelgroep banenafspraak. “Wij hebben onze medewerkers gevonden en aangenomen via het werkgeversservicepunt en UWV. Na een proefperiode hebben we ze vanwege wederzijdse tevredenheid een contract aangeboden van minimaal 6 maanden.”

Extra aandacht

Toorenaar geeft aan dat er iets meer tijd gaat zitten in het aan het werk zetten en houden van zijn 9 medewerkers met een beperking: “Deze medewerkers hebben begeleiding en gemiddeld wat meer aandacht nodig. Ook vallen ze gemiddeld wat vaker uit, waardoor je soms wat moeilijker op ze kunt bouwen. En je krijgt te maken met een enorme papiermolen. Maar als je hier eenmaal wegwijs in bent, valt het allemaal best mee!”

Hulp van een jobcoach

Als werkgever staat u niet alleen voor de begeleiding van medewerkers met een beperking. U kunt hierbij de hulp inschakelen van een zogenaamde jobcoach. Deze kunt u via de gemeente vinden, via UWV of u zoekt een zelfstandig ondernemer. U kunt via de gemeente of UWV subsidie aanvragen voor het inhuren van een jobcoach.

Diverse subsidies

Ook zijn er diverse subsidies en regelingen beschikbaar. Zo is er voor werknemers die via de gemeente worden aangenomen loonkostensubsidie beschikbaar en voor medewerkers die via UWV komen is er loondispensatie mogelijk. Wanneer de werknemer minder productief is dan een gemiddelde werknemer op dezelfde functie, wordt het verschil in arbeidsproductiviteit financieel gecompenseerd. Ook Gertjan Toorenaar maakt daar gebruik van. “Bij onze werknemers is door UWV of de gemeente en ons samen een loonwaarde bepaald; de waarde van de arbeid die iemand kan uitvoeren, uitgedrukt in geld. Afhankelijk van via welke weg wij de werknemer inhuren, krijgen wij een tegemoetkoming in de loonkosten via de gemeente of UWV.”

Andere tegemoetkomingen

Naast deze subsidies zijn er andere tegemoetkomingen denkbaar:

  • Voor het maken van aanpassingen binnen het bedrijf is het mogelijk om een vergoeding te krijgen. Zo kan een werknemer met een beperking er (veilig) werken.
  • Wanneer uw arbeidsgehandicapte medewerker ziek wordt, ontvangt u van UWV mogelijk een vergoeding van de loonkosten door de no-risk polis. Deze polis hoeft u niet vooraf aan te vragen. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt geeft u bij de ziektemelding aan UWV aan dat voor uw werknemer de no-risk polis geldt. UWV beoordeelt dan of de werknemer op basis van de no-risk polis een Ziektewet-uitkering kan krijgen.
  • Verder kunt u de eerste 3 jaar dat de werknemer in dienst is premiekorting (mobiliteitsbonus) krijgen, waardoor u voor deze werknemer minder premie betaalt aan de Belastingdienst.

Aangepaste werkzaamheden

Om medewerkers met een beperking of langdurige ziekte aan het werk te kunnen zetten, kan het betekenen dat u de beoogde werkzaamheden moet aanpassen. “Wij hebben een paar functies met bijbehorende werkzaamheden die zijn uit te voeren door medewerkers met een beperking”, vertelt Toorenaar. “Het maaien van het gras bijvoorbeeld. Maar ook onkruidbestrijding, assistentie in het onderhoud en ander eenvoudiger werk. De werkzaamheden hebben we aangepast aan de mensen en hun beperking. Hierdoor hebben zij het gevoel volledig mee te draaien binnen het bedrijf.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Toorenaar heeft ook een investering moeten doen die niet vergoed werd. “In werkelijkheid rijden er nu 2 machines waar ook 1 machine zou volstaan. Die extra machine is voor ons een extra investering geweest, waarvoor we geen vergoeding kregen. Maar het is het dubbel en dwars waard. Op deze manier geven we het menselijke aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen invulling. En ik denk dat het belangrijk is om de talenten van deze doelgroep ook in het commerciële bedrijfsleven in te zetten, en niet (alleen) binnen een sociaal werkbedrijf. Door het werken met echte deadlines en een serieus werkritme verhoog je de verantwoordelijkheid van de medewerkers en daardoor haal je meer uit hun talenten.”

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.