Naar de navigatie Naar de inhoud

Langdurig ziekteverzuim?

Het is hét schrikbeeld van de ondernemer: langdurige ziekte van een werknemer. Als werkgever zult u namelijk het loon moeten doorbetalen. Maar u bent ook verplicht om uw medewerker weer in het zadel te helpen. Hoe doet u dat precies?

Bij langdurige ziekte van een werknemer heeft u een dubbel gevoel. Enerzijds voelt u mee met uw collega. Anderzijds hoopt u dat hij zo snel mogelijk weer op de zaak verschijnt. Dat heeft alles te maken met uw verplichting om hem door te betalen. Die verplichting geldt voor vaste medewerkers, maar ook voor tijdelijke en oproepkrachten. U betaalt dus loon, terwijl daar geen inspanning voor wordt verricht. In het eerste jaar moet u uw werknemer ten minste 70% van zijn salaris doorbetalen. Dat percentage kan zelfs hoger zijn, als dat in het arbeidscontract staat of in de cao van uw bedrijfstak of onderneming. Het wettelijk minimumloon is de minimale drempel. In het tweede jaar betaalt u ook door, maar dan geldt het wettelijk minimumloon niet meer.

Maak een plan van aanpak

Gelukkig hoeft u niet lijdzaam af te wachten. Sterker nog: u bent verplicht de zieke werknemer te helpen re-integreren. Daarvoor schakelt u een deskundige in, zoals een arbo-arts of bedrijfsarts. De kosten daarvan zijn voor uw rekening. Op basis van een probleemanalyse maken werkgever en werknemer een plan voor re-integratie. In dat plan van aanpak staan wederzijdse afspraken, eventuele aanpassingen van de werkomgeving, medische informatie, voorwaarden en het einddoel. Het plan van aanpak wordt vastgelegd in een re-integratieverslag. Samenwerken aan een terugkeer naar werk vraagt inzet van beide kanten. Creativiteit van u en inschikkelijkheid van de werknemer. Als de medewerker zelf van goede wil is, en u werkt goed samen, dan is de kans op succes het grootst. De medewerker komt bijvoorbeeld niet per definitie terug in dezelfde functie. Vaak is daar een mouw aan te passen. Voor iemand met fysieke klachten zijn er immers soms ook lichtere werkzaamheden te verrichten. Denk aan deeltijd werk op de administratie of op de postkamer. Zo is het ook logischer om de werknemer die herstellende is van een burn-out, juist fysieke taken toe te wijzen zonder stress. Meedenken met de medewerker helpt meestal bij het oplossen van het probleem. En hoe sneller het probleem is opgelost, hoe minder geld het u kost.

Binnen 2 jaar aan de bak

Re-integreren moet binnen 2 jaar gebeuren. Lukt dat niet, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Het re-integratieverslag dient daarbij als bewijsstuk. Het UWV kent alleen een WIA-uitkering toe, als is aangetoond dat u beiden genoeg heeft gedaan aan de re-integratie. Zorg dus dat het re-integratieverslag zo compleet mogelijk is anders moet u de werknemer nog een jaar doorbetalen. Het is niet verwonderlijk dat er nogal eens wrijving ontstaat tussen werkgever en werknemer. Laat u daartoe niet verleiden. Het is wel zo sympathiek om het contact warm te houden en tweewekelijks iets van u te laten horen. Daar heeft u zelf ook baat bij. Door betrokkenheid te tonen geeft u het signaal af dat u uw werknemer nodig heeft. Dat kan van invloed zijn op het herstelproces, al hangt dat natuurlijk af van de ernst van de ziekte. Er zijn verschillende mogelijkheden om te voorkomen dat uw werknemer uiteindelijk echt arbeidsongeschikt raakt.

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verzorgt de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit twee regelingen: - De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor werknemers die tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt zijn. - De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) voor werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn en een geringe kans op herstel hebben.

De uiterste maatregel: het loon stopzetten

Ziekte kost de werkgever geld. Maar u kunt het loon niet zomaar stopzetten. Dat kan alleen als u kunt aantonen dat uw werknemer opzettelijk dwarsligt. Kan u aantonen dat uw werknemer onredelijk is, gelogen heeft over de aard van zijn ziekte of zijn herstel onnodig vertraagt, dan heeft u argumenten om het arbeidscontract te beëindigen. Om dit te kunnen bewijzen, moet u een dossier hebben opgebouwd. Ook moet u schriftelijk hebben verklaard dat u het loon gaat stopzetten. Daarin beargumenteert u ook waarom u dat doet. Benader de situatie met enige afstand, zonder uw eventuele ergernis te laten blijken. Doe alles volgens het boekje. Zorg dat u niets te verwijten valt of dat u een rancuneuze oud-werknemer schept. Daar heeft niemand wat aan.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.