Naar de navigatie Naar de inhoud

Een veilige en gezonde werkplek


Werknemers hebben recht op een goede en gezonde werkplek. Dat kan een investering betekenen voor u als ondernemer, maar het levert ook veel op. Gezonde werknemers leiden namelijk tot minder verzuim, hogere productiviteit en minder personeelsverloop. Twee jaar geleden staken ondernemers Derk Jan Weeke (50) en Harm Veenstra (62) hun kantoor van Machinefabriek Emmen in een nieuw jasje om een optimale werkomgeving te creëren.

Machinefabriek Emmen maakte in 2014 deel uit van een pilotproject van de gemeente Emmen. Hierbij werd onder meer gekeken naar de veiligheid van de openbare ruimte op het bedrijventerrein waar de fabriek gevestigd is. Weeke en Veenstra kregen bij dit pilotproject hulp van diverse mensen bij het in kaart brengen van hun verbouwing: een financieel adviseur, een bedrijfsmakelaar, een energiedeskundige en enkele architectuurstudenten.

Meer daglicht en airconditioning

“Wij wilden van ons kantoor weer een veilige en gezonde werkplek maken”, legt Weeke uit. “De adviseurs kwamen met diverse verbeteringen op gebied van brandveiligheid van het pand, nieuwe klimaatbeheersing en ventilatiesystemen en een plan voor ruimere kantoren met meer daglicht en airconditioning.“

Arbo-eisen

Een gezonde en veilige werkplek moet aan bepaalde eisen voldoen. De Arbowet geeft aan welke dit zijn. Zo staan in de wet regels over beschermingsmiddelen op de werkvloer, zoals het gebruik van schoenen met stalen neuzen of een veiligheidshelm. Ook moet u als ondernemer rekening houden met de kwaliteit van uw meubilair, goede luchtkwaliteit, de juiste verlichting, een schone werkplek en het stimuleren van gezond eten en bewegen door uw medewerkers. Dit laatste kunt u bijvoorbeeld doen door gezonde lunches te serveren, fruit uit te delen en fietsen aan te moedigen door (overdekte) fietsenrekken te plaatsen.

RI&E

Iedere ondernemer – behalve de zzp’er – is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren; dat staat in de Arbowet. Met een RI&E inventariseert u de risico’s binnen uw bedrijf. Vervolgens maakt u een plan van aanpak om deze aan te pakken. Ook moet u een preventiemedewerker aanstellen, die helpt ongevallen en verzuim te voorkomen. Dat kan ook een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij bedrijven kleiner dan 25 medewerkers, mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

Veilige en gezonde medewerkers

Weeke is zich bewust van het belang van een veilige en gezonde werkplek. “Wij hechten veel belang aan het welzijn van onze medewerkers. De werkomgeving die we hebben gecreëerd, is nu optimaal en daarnaast proberen we het goede voorbeeld te geven op gebied van gezond eten en voldoende bewegen. Maar we laten wel aan onze medewerkers zelf de keuze wat ze eten en hoe ze naar het werk komen.”

Investering

Het verbeteren van de werkplek is een investering voor uw bedrijf. Kosten voor een grootschalige verbouwing lopen al snel in de duizenden euro’s. Toch weegt dit niet op tegen wat veiligheid van uw medewerkers oplevert. Door veiligheidsmaatregelen te treffen, voorkomt u onnodige arbeidsongevallen. De kosten die arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt zijn vele malen hoger dan die van de maatregelen.

Financiële steun van de overheid

Vanuit de overheid kunt u als mkb-ondernemer een gratis veiligheidsscan laten uitvoeren. Voorwaarde hiervoor is dat uw bedrijf maximaal 50 medewerkers fulltime in dienst heeft, verdeeld over maximaal 5 vestigingen. De scan valt onder de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Als u er naar aanleiding van deze scan voor kiest concrete maatregelen te treffen, kunt u hiervoor mogelijk subsidie krijgen. De overheid financiert 50% van de gemaakte kosten, tot maximaal € 1.000.

Verbouwd zonder subsidie

“Wij hebben er uiteindelijk voor gekozen zonder deze overheidssubsidie te verbouwen”, vertelt Weeke. “Dat had alles te maken met de vele regels waaraan we moesten voldoen. Zouden we hier helemaal ingedoken zijn, dan had ons dat heel veel extra tijd gekost, en die hadden we niet. Wel heeft de gemeente ons geholpen doordat we deel konden nemen aan het pilotproject. Hierdoor kregen we gratis hulp van een team van specialisten die ons hebben geadviseerd over de verbouwing.”

Diverse hulpmiddelen

Naast de eerder genoemde verplichte RI&E zijn er ook andere middelen vanuit de overheid beschikbaar voor ondernemers die willen weten hoe zij de arbeidsveiligheid in hun bedrijf kunnen verbeteren. Zo is er een brochure met checklist genaamd ‘Handreiking Veiligheid tussen de oren’, een ‘QuickScan Veiligheid’ en de Scan Veilig Gedrag. Daarmee raakt u wegwijs in het herkennen van veiligheidsrisico’s en krijgt u diverse handreikingen voor het stimuleren van de deelname door uw medewerkers. Door samen met uw medewerkers te werken aan een veilige en prettige werkomgeving, tilt u de veiligheid naar een nog hoger plan, omdat u hiermee ook motivatie en collegialiteit vergroot.

Tips:

Heeft u medewerkers die regelmatig flexwerken of thuiswerken? Ook dan bent u verantwoordelijk voor hun arbeidsomstandigheden. U hoort ze in elk geval voorlichting, informatie en ondersteuning te bieden. U leest er meer over in de 'Handreiking Het Nieuwe Werken. Hoe blijf je er gezond bij?'.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.