Naar de navigatie Naar de inhoud

5 belangrijke gevolgen voor uw preventiebeleid

De nieuwe Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor kleinere bedrijven. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

De economie groeit en de werkgelegenheid neemt weer toe. Willen bedrijven concurrerend zijn, dan zullen zij steeds een stapje extra zetten. In deze wedloop mogen werknemers niet te zwaar belast worden. De overheid vindt het tijd dat preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid hernieuwde aandacht krijgt. De focus wordt daarbij gelegd op 'effectieve preventie'. Als werkgever zult u eerder moeten ingrijpen om te hoge werkdruk, beroepsziekten en gezondheidsklachten in het algemeen te voorkomen. Dat hoopt de overheid te bereiken met nieuwe verplichtingen.

1. De bedrijfsarts krijgt een steviger rol

De nieuwe Arbowet geeft de bedrijfsarts meer ruimte om de arbeidsongeschiktheid van werknemers te bepalen. Zo krijgt hij het recht om iedere werkplek te bezoeken. Ook zal de bedrijfsarts zich meer toeleggen op het opsporen en onderkennen van beroepsziekten.

2. Meer aandacht voor preventie

Preventie wordt een vast onderdeel van het contract met de arbodienst. Daarmee wordt de rol van de preventiemedewerker groter. Die moet nieuwe vaardigheden leren beheersen om de werkdruk, overbelasting en gezondheidsrisico’s aan te pakken. Kort gezegd: verzuimbeheersing wordt vervangen door verzuimpreventie. Door aan de voorkant tijdig in te grijpen, kunnen de gevolgen van verzuim worden voorkomen. De preventiemedewerker zal de tact en het overwicht moeten hebben om werknemers te stimuleren en tegelijkertijd op hun verplichtingen te wijzen. De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van uw bedrijf moet regelmatig herzien worden. Risico’s veranderen namelijk, naarmate uw bedrijf groeit en u nieuwe diensten en bedrijfsmiddelen inzet. Denk aan nieuwe producten, apparatuur of een nieuwe productielijn. Dat brengt nieuwe taken met zich mee en dus ook weer arbeidsrisico’s. Zorg dat uw preventiemedewerker een training of cursus volgt om klaar te zijn voor de nieuwe Arbowet.

3. Meer zeggenschap voor werknemer

Ook de werknemer krijgt meer te zeggen. Hij krijgt inspraak over afspraken die u maakt met arbodiensten en bedrijfsartsen. Heeft uw bedrijf een Personeelsvertegenwoordiging of OR, dan heeft die zelfs instemmingsrecht over de keuze van de preventiemedewerker. Verder krijgt uw werknemer een betere toegang tot de bedrijfsarts, door middel van open spreekuren. Ook mag hij in voorkomende gevallen altijd een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Dit mag geen bedrijfsarts van dezelfde praktijk of arbodienst zijn. De werknemer zal dit vooral doen als hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts.

4. Wat u moet doen

Als werkgever moet u de afspraken over de arbodienstverlening gaan vastleggen in een basiscontract. Doet u dat niet, dan kan de Inspectie SZW u een sanctie opleggen. In ieder geval staat in het basiscontract:

  • dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
  • wat de procedures zijn voor het uitvoeren van taken door de arbodienstverlener of bedrijfsarts;
  • hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en instemmingsorgaan (Personeelsvertegenwoordiging of OR) zijn geregeld;
  • op welke manier werknemers hun recht op een second opinion kunnen inzetten;
  • hoe klachtenprocedures werken;
  • hoe de bedrijfsarts omgaat met beroepsziekten.
Na de inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet (op 1 juli 2017), heeft u een jaar de tijd om het bestaande contract met uw bedrijfsarts of arbodienst te heroverwegen. U kunt het beste nagaan of daarvoor deskundige ondersteuning aanwezig is. Scan uw huidige contract op de gerichte aanpak van preventie. Welke stappen bewandelt uw bedrijfsarts om de veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in uw bedrijf te waarborgen? Komen die tegemoet aan de eisen van de nieuwe Arbowet? De wet geeft meer gewicht aan preventie en zal er dus op toezien dat u de afspraken, zoals hierboven genoemd, naleeft.

5. Wat gaat u dat kosten?

Er komt meer aandacht voor preventie, de medewerker krijgt meer rechten en de medezeggenschap krijgt een stevige vinger in de pap. Wat betekent dat financieel voor u als werkgever? Uit onderzoek van HR Navigator blijkt, dat ruim 70% van de arbodiensten verwacht dat de gemiddelde arbokosten per medewerker met meer dan 5% gaan stijgen. Van die 70% verwacht 19% zelfs een stijging van meer dan 10%. Een goede voorbereiding kan u helpen de kostenstijging beperkt te houden. Ga bijvoorbeeld tijdig met uw Arbodienst om de tafel en maak nieuwe afspraken. Met een effectief preventiebeleid investeert u in een gezonde, vitale werkomgeving: de basis voor een succesvolle onderneming.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.