Naar de navigatie Naar de inhoud

Past een flexibele schil bij u?

Gaat u personeel aannemen? Dan zult u zich moeten afvragen op welke contractbasis u dat gaat doen: vast, tijdelijk of flexibel. Een flexibele schil, het aandeel flexibele medewerkers in uw bedrijf, is populair. Of dit bij uw onderneming past, is afhankelijk van uw organisatiemodel. 5 vragen en antwoorden.

1. Wat is uw core business?

Kunt u in 1 zin uitleggen wat uw core business is als iemand naar uw werk vraagt? Heeft u een schoonmaakbedrijf, dan is dat eenvoudig. Het schoonmaken van kantoren en andere ruimtes. Bent u bakker, dan is dit het bakken van brood. Maar wat is uw core business als accountant of consultant? Bepaal voor uzelf welke onderdelen van uw werk tot de kern gerekend moeten worden. Deze vormt het hart van uw onderneming, zowel ten aanzien van kennis en expertise als inzet van medewerkers. Vaste medewerkers vullen meestal de core business in.

2. Vaste medewerkers zijn duur. Zijn tijdelijke krachten dan de oplossing?

Aan vast personeel bent u vaste loonkosten en loonheffingen kwijt. Maar daar staat tegenover dat uw medewerkers exclusief voor u werken en niet, zoals zzp'ers, ook voor anderen. Dat zorgt voor bestendigheid en continuïteit in uw bedrijfsvoering. Flexibele krachten huurt u in principe alleen in als u:

  • voor een specifieke klus bijzondere vaardigheden nodig heeft;
  • tijdelijke pieken wilt opvangen;
  • vervanging nodig heeft bij ziekte of zwangerschap van een vaste medewerker.

Een uitzendkracht of oproepkracht verricht werk waarvan de duur beperkt is. Flexibele ondersteuning bespaart u kosten. Als het werk klaar is, kunt u zo weer van uw tijdelijke collega af.

3. Steeds meer bedrijven werken met een flexibele schil. Is dat ook iets voor u?

In de flexibele schil van een bedrijf zitten alle werknemers die een flexibele baan hebben óf in een korte periode tussen 2 flexibele banen zonder werk zitten. Deze tussenperiode mag maximaal 3 maanden zijn. Met een flexibele schil kunt u gemakkelijker meebewegen met de fluctuerende arbeidsmarkt. De ene keer heeft u veel werk, de andere keer niet. Het maakt uw organisatie wendbaar. Deze constructie past ook bij de nieuwe generatie arbeidskrachten. Steeds meer jonge mensen gaan voor zichzelf werken. Deels uit noodzaak, deels omdat ze variatie zoeken en voldoening boven arbeidszekerheid stellen. Zij accepteren dat flexibel werk periodes zonder werk met zich meebrengt.

4. Wat is het verschil tussen een flexibele schil en outsourcing?

U creëert de flexibele schil zelf, terwijl u bij outsourcing een gedeelte van uw verplichtingen laat uitvoeren door een externe partij. Denk aan een cateringbedrijf dat de maaltijden in uw kantine verzorgt. Of aan een IT-bedrijf dat alle hardware en software in uw kantoor operationeel houdt. Maar u kunt ook hr-taken uitbesteden. Een payroll-aanbieder neemt uw medewerker dan op papier in dienst en wordt zijn juridisch werkgever. Terwijl u zich concentreert op de kerntaken van de onderneming, verzorgt de payroller de betalingen, sociale lasten, pensioenpremies en de loonbelasting. Dat maakt uw financiële administratie overzichtelijker en scheelt u kosten. U blijft zelf verantwoordelijk voor werving van personeel, salarisbesprekingen, werktijden en andere onderhandelingen.

5. Zijn er risico's verbonden aan een flexibele schil?

Op het moment dat u extra handen of tijdelijke specialisten nodig heeft, zijn flexibele krachten onmisbaar. Dankzij de dynamische arbeidsmarkt hebben ze ook de toekomst. Onderzoek van TNO toont aan dat maar liefst 30 procent van alle bedrijven uit flexkrachten zal bestaan in 2020. Maar u kunt van een flexwerker niet hetzelfde commitment verwachten als van een vaste medewerker. De flexibiliteit van de arbeidsrelatie geldt ook voor hem. Als hij wil, kan hij eerder weggaan dan het contract duurt. Hij zal ook minder snel bereid zijn een stapje extra te zetten als daar niets tegenover staat. Tegenover het pragmatisme van de flexibele kracht staat de loyaliteit van een vaste medewerker. Zijn vaste en tijdelijke functies duidelijk afgebakend, dan functioneert uw organisatie op volle kracht.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.