Naar de navigatie Naar de inhoud

Een cao is vaker verplicht dan u denkt

Als werkgever met personeel kan het zijn dat u een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) moet volgen. Dat is zeker het geval wanneer u lid bent van een werkgeversorganisatie. En zelfs als u geen lid bent, kunnen cao-bepalingen bindend zijn. Hoe werkt dat precies?

Als een medewerker uw team komt versterken, stelt u een arbeidscontract op. In die individuele arbeidsovereenkomst staan afspraken die specifiek gelden voor die werknemer, op basis van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek. Met een individuele arbeidsovereenkomst heeft uw werknemer recht op loon, ontslagbescherming en loon tijdens ziekte. In ruil daarvoor is hij verplicht persoonlijke arbeid voor u te verrichten. Er is immers sprake van een gezagsverhouding.

Een bedrijfstak-cao heeft voorrang

Bent u lid van een werkgeversorganisatie? Dan bent u aan een bedrijfstak-cao gebonden. Daarin staan algemene afspraken die met een collectief aan werkgevers in uw branche gemaakt zijn. En daar hoort u ook bij. Welke bedrijfstak-cao dat is - metaal, horeca, bouwnijverheid of 1 van de andere 250 bedrijfstak-cao’s - kunt u navragen bij uw werkgeversorganisatie. U kunt het ook vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken. U kunt dan ook navragen of u inderdaad onder de werkingssfeer van die cao valt. Dat wil zeggen dat de cao geldt voor het soort werkzaamheden in uw onderneming. De afspraken in een bedrijfstak-cao kunnen anders zijn dan de afspraken die u met uw werknemer hebt gemaakt of nog wilt maken. Als dat het geval is, dan krijgen de bepalingen in de bedrijfstak-cao voorrang.

Geen bedrijfstak-cao, wel een AVV

De cao is meestal gunstiger voor de werknemer dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het gebeuren dat het salaris dat u in gedachten had, hoger moet zijn. Of dat uw werknemer meer vakantiedagen krijgt dan het wettelijk minimum. U kunt ervoor kiezen geen lid te zijn van een werkgeversorganisatie, dan bepaalt u de arbeidsvoorwaarden gewoon zelf. Maar let op: de overheid mag een cao verplicht stellen voor een gehele bedrijfstak. Dat heet algemeen verbindend verklaren (AVV). U mag dan bijvoorbeeld niet een andere arbeidsduur, vakantieregeling of onkostenvergoeding bieden dan in de bedrijfstak-cao is afgesproken. Deze verplichting zorgt voor een gelijke rechtspositie van alle werknemers. Het voorkomt ook dat werkgevers onderling concurreren op arbeidsvoorwaarden. Het is niet verstandig om dit te negeren. U kunt te maken krijgen met financiële claims van werknemers. Ook de vakbond kan een schadevergoeding eisen. Die heeft namelijk uw beroepsgroep verdedigd in de cao-onderhandelingen en kan, door uw toedoen, zijn gezag en vertrouwen verliezen.

Voordelen voor de werkgever

De bedrijfstak-cao lijkt vooral de positie van uw werknemer te beschermen. Immers, u bent verplicht andere arbeidsvoorwaarden te bieden dan u wellicht in gedachten had. Maar u heeft er óók voordeel bij. U spaart tijd uit, die u anders kwijt bent aan de onderhandeling met uw werknemer en het opstellen van een individueel arbeidscontract. U kunt gewoon de geldende cao-bepalingen in het arbeidscontract opnemen. Dat zorgt voor duidelijkheid en rust – de afspraken liggen namelijk vast. U hoeft ook niet op loonkosten te concurreren met andere werkgevers. Verder stelt de bedrijfstak-cao eisen aan onderwijs en educatie, onder meer door vakopleidingen aan te bieden. U hoeft zich daar dus niet zelf in te verdiepen. Tegelijkertijd krijgt u werknemers met meer vakkennis en het vermogen om bij te blijven. Wilt u weten voor welke bedrijfstakken cao’s gelden, bekijk dan de website van het FNV.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.