Naar de navigatie Naar de inhoud

Controle door de belastingdienst

Sommige zzp'ers maken het nooit mee, maar de Belastingdienst controleert wel degelijk. Het kan gebeuren dat ze bij u op de stoep staan voor bijvoorbeeld een boekenonderzoek. Wat staat u te wachten als de fiscus bij u langskomt?

Als zzp’er heeft u te maken met financiële en administratieve verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van een heldere administratie die u tot en met 7 jaar na aangifte dient te bewaren. Ook moet u belasting afdragen. Het kan zijn dat u een brief ontvangt van de fiscus met de mededeling dat ze willen controleren of u voldoet aan al uw verplichtingen als ondernemer.

Wat staat u te wachten?

Er zijn grofweg 3 verschillende manieren hoe de fiscus uw onderneming kan controleren.

1. Boekenonderzoek
Het boekenonderzoek is een controle van uw belastingaangiften en administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een periode of om controle van bepaalde onderdelen van uw aangiften en administratie. U krijgt bijna altijd een aankondiging van het onderzoek. Dit onderzoek hoeft niet per se bij uw bedrijfslocatie plaats te vinden. Het mag bijvoorbeeld ook bij uw belastingadviseur. Van het onderzoek wordt een rapport opgemaakt, wat u mag inzien.

2. Bedrijfsbezoek
Bij een bedrijfsbezoek komt een controleur van de Belastingdienst bij uw bedrijf langs. Hij doet onderzoek naar uw administratie om inzicht te krijgen in uw bedrijf. Een bedrijfsbezoek heeft meestal als doel inzicht te krijgen in uw bedrijf en uw bedrijfsvoering. Ook geeft de controleambtenaar voorlichting over bijvoorbeeld de inrichting van uw administratie. Daarnaast kunnen er tijdens een bezoek afspraken met u gemaakt worden, zoals hoe u voortaan uw administratie moet bijhouden. Van het bedrijfsbezoek maakt de fiscus een verslag waar u een kopie van ontvangt. Het bedrijfsbezoek moet bij uw onderneming plaatsvinden.

Tip:
Bent u het niet eens met het verslag? Reageer zo snel mogelijk zelf of samen met uw belastingadviseur. Maak zelf ook altijd een verslag van het bezoek, dan kunt u makkelijker terughalen wat er allemaal is gezegd en gedaan.

3. Waarneming ter plaatse
Bij een waarneming ter plaatse wil de controleambtenaar inzicht krijgen in de dagelijkse gang van zaken in een onderneming. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de horeca. De controleur bekijkt ter plekke of bijvoorbeeld alle omzet wordt aangegeven. U ontvangt een aankondiging dat er een waarneming ter plaatse zal komen. Waar en wanneer wordt niet bekend gemaakt. Ook van dit bezoek wordt een rapport gemaakt. U krijgt meestal een kopie van het openbare deel van het rapport.

Derdenonderzoek

Een derdenonderzoek is een onderzoek van de fiscus naar de belastingheffing van een derde met wie u een zakelijke, commerciële relatie heeft. Bijvoorbeeld een klant of een leverancier. Niet uw eigen belastingheffing, maar die van een derde staat centraal. De controleur kan bijvoorbeeld bij u een factuur opvragen om te controleren of deze overeen komt met die van uw klant of leverancier die centraal staat in het onderzoek.

Verplicht meewerken

Als ondernemer bent u verplicht om mee te werken aan controles van de fiscus. U moet de controlerende medewerkers toegang geven en moet alle gegevens en inlichtingen verstrekken die voor de controle van belang kunnen zijn. U moet inzage geven in uw administratie en toestaan dat er kopieën van worden gemaakt. Ook de belastingcontroleur moet zich houden aan regels. Zo moet hij zich bij binnenkomst legitimeren en mag hij alleen vragen aan u stellen die relevant zijn voor uw belastingheffing.

De voorbereiding op een controle

Een belastingcontrole wordt bijna altijd aangekondigd. U heeft dan voldoende tijd om u voor te bereiden. Een paar tips:

  • Zorg voor een ruimte waar de belastingcontroleur rustig zijn werk kan doen.
  • Meestal hoort u van te voren welke informatie de ambtenaar wil inzien. Leg dit goed geordend klaar.
  • Controleer of u aan de bewaarplicht voldoet. Zoek van te voren goed uit waar u bijvoorbeeld oude btw-berekeningen kunt vinden.
  • Een belastingcontroleur mag kopieën maken. Zorg er dus voor dat u een kopieerapparaat heeft staan, of bijvoorbeeld een scanner.
  • Overleg met uw boekhouder wat nog meer relevant kan zijn voor het onderzoek. Of vraag hem aanwezig te zijn bij de controle.

Bezwaar indienen

Krijgt u na een controle bijvoorbeeld een hoge naheffingsaanslag van de Belastingdienst, dan is het zaak om uit te zoeken waarom u de aanslag heeft gekregen. Klopt het niet en kunt u dit bewijzen? Bezwaar aantekenen is mogelijk. Betrek een belastingadviseur in dit proces.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.