Naar de navigatie Naar de inhoud

OndernemersKrediet

Ondernemerskrediet

Snel extra financiële ruimte

OndernemersKrediet

 • Altijd een passende financiering
 • Vervroegd aflossen is boetevrij

 • Volledig online af te sluiten
Meetlint

Tot € 25.000,- online aanvragen

Als gevestigd ondernemer (uw onderneming bestaat langer dan 1 jaar) kunt u een OndernemersKrediet afsluiten tussen € 1.000,- en € 75.000,-. 
Tot € 25.000,- vraagt u direct online aan. Wilt u meer lenen, bestaat uw onderneming korter dan 1 jaar of wilt u een adviseur spreken? Dan bereikt u ons via 088 - 226 26 26. Wij adviseren u graag. Lees hoe het aanvraagproces werkt.

Vervroegd aflossen is boetevrij

U kunt bij ons op elk moment uw volledige krediet aflossen. Dit is altijd boetevrij en geldt voor alle vormen binnen het OndernemersKrediet. Zo leent u nooit langer dan nodig.

Alle kenmerken van het OndernemersKrediet

Wat is het OndernemersKrediet?

Het OndernemersKrediet is een zakelijke financiering waarmee u minimaal € 1.000,- en maximaal € 50.000 kunt lenen. Heeft u al een OndernemersKrediet bij ons? Dan kunt u deze mogelijk verhogen tot € 125.000. 

Is hetzelfde als kredietlimiet. Het bedrag dat u maximaal kunt rood staan of opnemen van uw rekening.

Ondernemers- RekeningCourantKrediet

Het OndernemersRekeningCourantKrediet is een doorlopend krediet. Hiermee kunt u doorlopend rood staan op uw zakelijke rekening. U kunt voor onbepaalde duur tot aan de limiet bedragen opnemen en aanvullen. Handig als u extra financiële ruimte nodig heeft. Of als u uw crediteuren vooruit wilt kunnen betalen.

Voor wie?

 • Voor alle zakelijke klanten, dus ook voor startende ondernemers. Met uitzondering van verenigingen en stichtingen.

 • Heeft u geen zakelijke rekening bij ABN AMRO? U vraagt deze in 5 minuten online aan. Bekijk onze zakelijke rekeningen.

Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel u kunt lenen verschilt per kredietsoort:

Soort OndernemersKrediet Minimaal Maximaal
OndernemersRekening-CourantKrediet € 1.000,- Voor dit kredietvorm geldt:
 • Starter*: € 25.000
 • Gevestigd ondernemer**: € 50.000
 • Gevestigd ondernemer met een bestaand OndernemersKrediet***:
  € 125.000
 • * Korter dan 1 jaar ingeschreven bij de KvK

  ** Langer dan 1 jaar ingeschreven bij de KvK

  *** Heeft u al een OndernemersKrediet? Dan is dit mogelijk te verhogen tot € 125.000. Dat is het maximale bedrag voor het totaal aan kredietlimieten. Bel met een van onze adviseurs over de mogelijkheden via 088 - 226 26 26.

 • Wilt u meer lenen of heeft u andere wensen? Voor grotere leningen is er het BedrijfsKrediet. Bel voor uw mogelijkheden naar 088 - 226 26 26.

Bestedingsdoelen

Het OndernemersRekeningCourantKrediet is het meest geschikt voor:


 • extra financiële ruimte

 • het (vooruit)betalen van uw crediteuren en/of voorraad

Rente

Wij stellen de (vaste en variabele) rente tijdens de aanvraag voor u vast. De hoogte van de rente is afhankelijk van de kredietlimiet, de branche waarin uw onderneming actief is, hoe ervaren u bent als ondernemer en hoe lang uw onderneming bestaat. Hieronder vindt u de standaard tarieven voor de OndernemersRekeningCourantKrediet.

 • OndernemersRekeningCourantKrediet:

  Bij een rekening-courantkrediet betaalt u een variabele rente over het deel dat u heeft opgenomen en dus rood staat. 

  Kredietlimiet Rentetarief minimaal Rentetarief maximaal
  Van € 1.000,- tot en met €9.999,- 7,9%
  13,2%
  Van € 10.000,- tot en met €14.999,- 7,4% 12,7%
  Van € 15.000,- tot en met €24.999,- 7,2% 12,5%
  Van € 25.000,- tot en met €74.999,- 7,0%
  12,3%
  Van € 75.000,- tot en met €125.000,- 6,7% 12,3%

Kosten

Behalve de kosten voor rente betaalt u nog andere kosten.

 • Bij het afsluiten van de Ondernemerskrediet betaalt u behandelingskosten:

  Als u langer dan 1 jaar bij ons bankiert Als u korter dan 1 jaar bij ons bankiert en/of wij hebben aanvullende cijfers nodig
  Zonder persoonlijk contact met een medewerker (internet) € 49,- Niet van toepassing
  Met persoonlijk contact € 149,- €399,-*
  *Levert u de jaarcijfers aan via de Standaard Bedrijfsrapportages (SBR)? Dan krijgt u een korting van €250,- op de behandelingskosten.

 • OndernemersRekeningCourantKrediet:

  Bij een OndernemersRekeningCourantKrediet betaalt u naast de behandelingskosten ieder kwartaal bereidstellingsprovisie. De provisie is 0,375% van het niet gebruikte deel van uw krediet.

Maximale leeftijd

 • Aanvragen kan tot uw 70e levensjaar

 • Er bestaat geen maximale leeftijd voor het gebruik van het OndernemersKrediet.

Aflossen

OndernemersRekeningCourantKrediet:
U betaalt het krediet terug door het bedrag dat u rood staat op uw zakelijke betaalrekening aan te vullen. U kunt daarna weer opnieuw tot aan de aangevraagde kredietlimiet opnemen. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u rood staat.

Looptijd

OndernemersRekeningCourantKrediet:
Er is geen maximale leeftijd voor het gebruik van dit krediet. Er is dan ook geen einddatum voor wanneer het moet zijn terugbetaald. Wel is het verstandig uw kredietlimiet te verlagen of op te heffen als u een inkomensterugval verwacht. Bijvoorbeeld als u gaat stoppen met werken. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Beëindigen

OndernemersRekeningCourantKrediet:
U kunt dit krediet op elk moment beëindigen als het saldo op uw zakelijke rekening positief is. Heeft u een negatief saldo? Dan moet u dit eerst aanvullen. Neem hierna altijd even contact op met onze adviseurs, zodat uw lening ook administratief beëindigd wordt. Aflossen is boetevrij.

Risico's

Elke lening die u afsluit, moet u ook weer terugbetalen. Er kan altijd iets gebeuren waardoor u te weinig inkomsten heeft om de rente en aflossing van uw lening te betalen. Denk daarbij aan arbeidsongeschiktheid, overlijden, verslechterde bedrijfsresultaten of de beëindiging van uw onderneming. Wilt u weten wat de financiële gevolgen hiervan kunnen zijn of hoe u zich hiertegen kunt beschermen? Neemt u dan contact op met een van onze verzekeringsadviseurs via 088 - 226 26 26.

Registratie bij het BKR

ABN AMRO is aangesloten bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Daar melden en toetsen wij elke kredietaanvraag. Zo controleren wij of het krediet dat u bij ons aanvraagt verantwoord is voor u en voor ons. De BKR-registratie is verplicht voor leningen aan een:

 • eenmanszaak*

 • vennootschap onder firma*

 • commanditaire vennootschap*

 • maatschap*

  * waarvan ten minste één van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is.

  Uitzondering: bij een rechtspersoon (naamloze of besloten vennootschap, stichting of vereniging waarvoor een natuurlijk persoon zich hoofdelijk aansprakelijk stelt) wordt het krediet pas gemeld zodra er een betalingsachterstand ontstaat van meer dan 70 dagen.

Vragen of advies?

Wilt u meer weten over een OndernemersKrediet of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Overal antwoord op uw vraag

Via Twitter, Facebook en WhatsApp

Zakelijk contact via Whatsapp

Heeft u geen tijd ons te bellen voor uw vragen? Onze zakelijk specialisten staan ook voor u klaar via Twitter, Facebook en WhatsApp. Wel zo makkelijk.