Naar de navigatie Naar de inhoud

Hypotheekrente verwachting

-

Korte rente nog steeds stabiel, lange rente lichte stijging

15 mei 2018 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De rente op hypotheekleningen met een korte looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk laag. Pas zodra de ECB aanstalten maakt het officiële rentetarief te verhogen, zal de rente op kortlopende leningen stijgen.

Verwachtingen voor de korte rente

basispunten. Het was de zesde verhoging sinds eind 2015. Het basisrentetarief van de Federal Reserve staat nu op 1,75%. Wij houden er rekening mee dat er meer verhogingen zullen volgen. De Federal Reserve wil het rentebeleid normaliseren, omdat de economische groei hoger uitvalt dan eerder gedacht, de arbeidsmarkt weer aantrekt en de olieprijs stijgt. Hierdoor zal de inflatiedruk toenemen.

Korte hypotheekrente blijft stabiel

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast met de rente verhogen dan de Federal Reserve. De economie in de eurozone verbetert, maar het herstel is nog niet zo gevorderd als in de VS. Bovendien is de inflatie met 1,2% in april nog ruim onder het 2%-streefniveau van de ECB. Door de ruimte op de arbeidsmarkt zijn de loonstijgingen gematigd. De prijsdruk wordt verder getemperd door de gestegen euro. Die maakt invoer goedkoper. Wij denken daarom dat de ECB pas in de tweede helft van 2019 haar officiële rentetarieven zal verhogen. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden, en zo de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te sporen tot risicovollere investeringen. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Eind vorig jaar besloot de ECB haar aankoopprogramma in 2018 te verlengen tot en met september. Tot dan zal zij maandelijks voor EUR 30 mld aan obligaties aanschaffen, de helft van het maandelijkse aankoopbedrag in 2017.

De grote vraag is wat de ECB na september zal doen. Naar verwachting zal de ECB hier in juli meer duidelijkheid over verschaffen. Tot dan zullen beleggers het met uitlatingen van ECB-vertegenwoordigers moeten doen. Deze week, toen de gouverneur van de Franse centrale bank suggereerde dat de ECB de aankopen nog dit jaar zou beëindigen, steeg de lange rente prompt. Wij denken echter dat de ECB iets meer tijd zal nemen en dat de lange rente, die nu op 0,75% staat, zal oplopen naar 1% eind dit jaar en 1,3% eind volgend jaar. Tegen deze achtergrond zal ook de hypotheekrente volgens ons licht stijgen.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Stel een vraag aan een adviseur

email facebook twitter
 Op Facebook
 Via Twitter

Verder praten over uw situatie


Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.