Naar de navigatie Naar de inhoud

Het nieuwe regeerakkoord en de gevolgen voor uw hypotheek

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd  

 

Hypotheekrenteaftrek op de schop? Dit betekent het voor huizenbezitters

Gepubliceerd op 11 oktober 2017

Het kabinet heeft op 10 oktober het regeerakkoord van Kabinet Rutte III goedgekeurd en gepresenteerd. Welke maatregelen staan erin die gevolgen kunnen hebben voor uw hypotheek? En met welke fiscale wijzigingen moet u rekening houden?

 

Alle nieuwe hypotheekmaatregelen voor mensen met een koopwoning

  • Het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken, wordt verlaagd in stappen van 3%-punt totdat in 2023 het basistarief van de inkomstenbelasting van 37% is bereikt. Huiseigenaren in de hogere inkomensgroepen ondervinden het meest last van deze aanpassing.
  • Het lagere aftrektarief geldt niet alleen voor de eigenwoningrente, maar ook voor hypotheekadvieskosten en erfpachtcanons
  • De opbrengst van de verlaging van de hypotheekrente geeft de regering terug aan huizenbezitters via een lager eigenwoningforfait. Dat daalt namelijk van 0,75% naar 0,6%. Alle woningbezitters profiteren van deze aanpassing.
  • In de loop van 30 jaar wordt de 'Hillen-regeling' stopgezet. Deze regeling stelt huizenbezitters met een geringe woningschuld vrij van het eigenwoningforfait. Het meeste nadeel van deze aanpassing hebben huizenbezitters die hun hypotheek grotendeels hebben afgelost.
  • De regering streeft naar een individualisering van het pensioenstelsel. Dan kunnen huizenbezitters hun ingelegde pensioenpremies gebruiken voor vermogensopbouw in de eigen woning. De regering hoopt dat dit bijdraagt aan een daling van het uitstaande hypotheekbedrag.
  • De regering onderzoekt of huurders van woningbouwcorporaties meer mogelijkheden kunnen krijgen om hun huurwoning te kopen.
  • De verlaging van de maximale hypotheek wordt beperkt tot 100% van de waarde van de woning. De regering wil de zogenaamde 'loan-to-valueratio' niet verder aanpassen, omdat dit de toegang van starters onnodig belemmert.
  • De regering wil de financiering van verduurzamingsinvesteringen koppelen aan de woning. Dit moet particuliere woningeigenaren stimuleren om hun huis duurzaam te verbouwen.

 

Hypotheekrenteaftrek jaarlijks omlaag met 3%

Eén van de maatregelen is de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Die aftrek gaat vanaf 2020 per jaar met 3% omlaag naar 37% in 2023. Volgens eerdere plannen zou dit pas in 2043 zijn. Op dit moment is de maximale hypotheekrenteaftrek 50%. Huizenbezitters krijgen wel compensatie in de vorm van lagere tarieven voor de inkomstenbelastingen.

Er zijn 2 redenen voor de afbouw van de hypotheekrenteaftrek:
  1. Internationale organisaties dringen aan op afbouw van de hypotheekrenteaftrek, die volgens hen leidt tot verstoring van de woningmarkt.
  2. Doordat de hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd, wordt het minder interessant om een zo hoog mogelijke hypotheeklening aan te gaan. 

 

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor uw hypotheek?

Sinds 10 oktober is het nieuwe regeerakkoord goedgekeurd. Daarin staan onder andere maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor uw hypotheek. Door het invullen van de 'Rutte III hypothekencheck' ziet u snel wat dat voor uw portemonnee betekent.

 

Wat betekent de afbouw van de hypotheekrenteaftrek voor u?

Als u een koopwoning heeft, krijgt u minder geld terug van de overheid voor de hypotheeklasten die u elke maand betaalt. De exacte financiële gevolgen van deze maatregel verschillen echter per persoon. Dit komt vooral doordat er ook maatregelen worden getroffen die weer een positieve invloed kunnen hebben op de financiën van huizenbezitters, zoals de verlaging van het eigenwoningforfait en de verlaging van de tarieven inkomstenbelasting.

Timing van de maatregel

De timing van de maatregel is op zich gunstig. De huizenmarkt raakt momenteel op sommige plaatsen verhit, zoals u ook heeft kunt lezen in de laatste woningmarktmonitor. Een verlaging van de hypotheekrenteaftrek tempert de prijsstijgingen. Daarnaast is de hypotheekrente nu heel laag, waardoor de hypotheekrenteaftrek nu relatief weinig oplevert voor huiseigenaren  en verlaging 'minder pijn' doet. Daardoor valt de stijging van de woonlasten mee, al kan dit veranderen als de hypotheekrente weer stijgt.

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.