Naar de navigatie Naar de inhoud

Beleggingsorders opgeven

Hoe geef ik een beleggingsorder op?

Bij ABN AMRO kunt u op verschillende manieren uw beleggingsorders opgeven: via Internet Bankieren en via de Mobiele bankieren app. Voor zeer actieve beleggers is er Mijn Dealingroom. Daarmee kunt u direct uw koop- en verkooporders opgeven. U heeft daarbij realtime koersinformatie en technische analyses van beleggingsproducten beschikbaar. 

Welke manier u ook kiest, u kunt beleggen in een groot aantal beleggingsproducten op de Nederlandse beurs, Europese beurzen, de NASDAQ en de New York Stock Exchange. Dit kan met de beleggingsvormen Zelf Beleggen en Zelf Beleggen Plus.

Technische analyse is het bestuderen van grafieken van historische aandelenkoersen in combinatie met historische informatie, zoals prijs en omzet. Op basis van deze technische analyse worden uitspraken gedaan over toekomstige koersen in de effectenmarkt.

Orderen op de manier die u wilt

Altijd op de hoogte van uw orders

Wanneer is uw order uitgevoerd en tegen welke koers? Wij sturen u per sms (€ 0,20 per bericht) of per e-mail (gratis) een uitvoeringsbericht. U bent dan altijd op de hoogte als uw order is uitgevoerd. Uitvoeringberichten van uw orders vraagt u aan in Internet Bankieren. Heeft u meerdere beleggingsrekeningen? Dan kunt u per beleggingsrekening opgeven hoe u het uitvoeringsbericht wilt ontvangen.

Veelgestelde vragen

 • Wordt mijn order direct uitgevoerd?

  Geeft u een order op bij ABN AMRO, dan herhalen wij aan u de order. U moet deze informatie controleren en bevestigen aan ons. Nadat u uw order heeft bevestigd, is deze definitief. Wij controleren daarna of u voldoende bestedingsruimte of voldoende beleggingsproducten heeft voor de volledige uitvoering van uw order.

  Keuren wij uw order goed? Dan geeft de bank uw order direct door aan de beurs als deze beurs op dat moment open is. U kunt uw order dan niet meer tegenhouden. Hoe de bank uw order goedkeurt, leest u in artikel 4.7. (Wanneer keurt de bank mijn order goed?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen.

 • Wanneer kunnen wij uw order niet direct uitvoeren?

  Orders die u buiten beurstijd of net voor het sluiten van de beurs opgeeft, kunnen wij niet direct op de beurs voor u uitvoeren. Wij bewaren deze orders en bieden ze bij de eerstvolgende mogelijkheid aan. De beurzen eisen dat orders op tijd binnen zijn om voor de openingskoers afgerekend te worden. Daarom moeten wij de order voor opening van de beurs aanbieden.

 • Wanneer ontvang ik mijn geld als ik mijn beleggingsproducten verkocht heb?

  Dit verschilt per beurs waar u de order heeft geplaatst. Voor de meeste beurzen geldt dat wij 2 werkdagen nadat uw order verwerkt is, het geld valutair bijschrijven op uw betaalrekening. Valutair of op de valutadatum betekent dat wij vanaf dat moment rente berekenen over uw geld.

  Deze manier van afrekenen noemen we ook wel 'trade+2' en geldt voor orders in individuele beleggingsproducten, zoals aandelen en obligaties. Voor orders in beleggingsfondsen via de beleggersgiro van de bank geldt dit niet. Hiervoor geldt meestal een valutaire bijschrijving na 1 werkdag (trade+1). Het aantal werkdagen voor de valutaire bijschrijving is per beleggingsfonds verschillend. 

  Doordat wij met trade+2 verkoopbedragen en koopbedragen 2 werkdagen na uw order valutair bij- en afschrijven, kunt u het geldbedrag van uw uitgevoerde verkooporder direct weer gebruiken voor een nieuwe kooporder in individuele beleggingsproducten.

  Ook kunt u direct betalingen doen. Houd er dan wel rekening mee dat wij de betaling valutair meteen van uw betaalrekening afschrijven en het bedrag van de verkooporder valutair 2 werkdagen later bijschrijven. Dit verschil in valutadatum heeft gevolgen voor de rente die u krijgt of die u moet betalen over uw betaalrekening.

  Kijk voor meer info op de pagina Beurskenmerken 

 • Hoeveel orders kan ik per keer versturen via Internet Bankieren?

  U kunt via Internet Bankieren verschillende orders tegelijk versturen met een maximum van 12. Nadat u de 12e order heeft opgegeven,  wordt u automatisch doorgeleid naar het scherm 'Opdrachten verzenden'. Daar kunt u de orders versturen naar ABN AMRO.

  Natuurlijk is het ook mogelijk om minder orders per keer te versturen. Zolang u een beveiligde verbinding houdt met ABN AMRO blijven wij uw orders bewaren. Wordt de verbinding verbroken? Dan moet u de orders opnieuw opgeven.

  De orders of transacties kunnen bestaan uit betalingen, annuleringen en beleggingsorders.

 • Ik krijg een waarschuwing bij een order die ik wil vastleggen. Wat moet ik doen?

  De waarschuwingen zijn bedoeld om u te beschermen tegen vergissingen, bijvoorbeeld typefouten. Weet u zeker dat u uw order goed heeft opgegeven? Dan kunt u deze waarschuwing overslaan en uw order definitief maken. Wij controleren uw order dan altijd nog een keer, nadat wij deze hebben ontvangen.

 • Wat is de maximale grootte van een order?

  Internet Bankieren:
  • Maximaal € 1.000.000 voor een order in aandelen, obligaties of voor beleggingsfondsen via de beleggersgiro van ABN AMRO.
  • Maximaal € 100.000 voor orders in opties.

  Mobiel Bankieren App:
  • Maximaal € 100.000 voor een order in aandelen, obligaties of voor beleggingsfondsen via de beleggersgiro van ABN AMRO.
  • Maximaal € 25.000 voor orders in opties.

  Beleggingslijn:
  • Maximaal € 1.000.000 voor een order in aandelen, obligaties of voor beleggingsfondsen via de beleggersgiro van ABN AMRO.
  • Maximaal € 100.000 voor orders in opties.

 • Hoe bepaalt ABN AMRO mijn bestedingsruimte van mijn orders?

  De goedkeuring van orders die u opgeeft via Internet Bankieren gebeurt op de met u afgesproken betaalrekening. Wij controleren of u voldoende bestedingsruimte heeft op uw betaalrekening om uw order op te geven. Is uw bestedingsruimte voldoende? Dan keuren wij uw order goed.

  Uw bestedingsruimte bepaalt of u beleggingsproducten kunt kopen en betalingen van uw betaalrekening kunt doen. Wij berekenen uw bestedingsruimte als volgt. Uw bestedingsruimte is:

  • het geld op uw betaalrekening; 

  • plus: het mogelijk beschikbare krediet op uw betaalrekening; 

  • minus: het geld dat de bank heeft geblokkeerd op uw betaalrekening.

  Heeft u een marginverplichting doordat u opties schrijft? Dan kijken wij ook naar de dekkingswaarde van uw beleggingsportefeuille als wij uw order keuren.

  ABN AMRO geeft aan bepaalde beleggingsproducten een dekkingswaarde. Deze dekkingswaarde is afhankelijk van de beurs- of handelswaarde van een beleggingsproduct. Hierdoor verandert uw dekkingswaarde bijna dagelijks.

  U leest meer over bestedingsruimte in artikel 4.8. (Wat is mijn bestedingsruimte?) Van de Algemene Voorwaarden Beleggen.

Niet uitgevoerde orders

 • Kan ik mijn order nog tegenhouden?

  Heeft u een order opgegeven die u toch niet wilt laten uitvoeren? Dan moet u ons vragen om deze order tegen te houden. Daarbij moet u er rekening mee houden dat wij dit niet altijd meer kunnen. Tegenhouden van orders noemen we ook wel royeren.

  Wij zullen uw verzoek om uw order tegen te houden aan de beurs doorgeven. Zolang wij geen bericht hebben ontvangen van de beurs dat uw order is tegengehouden, nemen wij aan dat uw order gewoon wordt uitgevoerd.

 • Hoe zie ik of mijn order is tegengehouden (geroyeerd)?

  Geeft u een opdracht om uw order tegen te houden met een zogenoemde royementsorder? Dan krijgen orders in beleggingsfondsen via de beleggersgiro van de bank na uw opdracht direct de status 'geroyeerd'.

  Alle andere orders waarvoor u opdracht geeft om ze tegen te houden, krijgen eerst de status 'aangeboden' met als aanduiding 'royvz (royementsverzoek)'. Pas als het royement op de beurs is uitgevoerd, krijgen deze orders de status 'geroyeerd'.

 • Wanneer wordt mijn royementsorder uitgevoerd?

  Heeft u een opdracht opgegeven om uw order tegen te houden met een zogenoemde royementsorder? Dan is het tijdstip waarop uw royementsorder wordt uitgevoerd en teruggemeld, afhankelijk van de behandeling op de beurs. U kunt uw order opnieuw opgeven via Internet Bankieren, nadat u een bevestiging van het royement heeft ontvangen in uw orderoverzicht.

 • Welke orders kan ik tegenhouden?

  U kunt de meeste orders tegenhouden. Maar u kunt uw order niet altijd tegenhouden via Internet Bankieren. En soms geldt er een uiterst tijdstip voor wanneer u uw opdracht om uw order tegen te houden, moet hebben opgegeven. Hieronder ziet u waarop u moet letten bij bepaalde soorten orders.

  • Combinatie optieorders
   Combinatie optieorders kunt u niet via Internet Bankieren tegenhouden. Bel 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten) . Gebruikt u Mijn Dealingroom? Dan kunt u met Mijn Dealingroom combinatie optieorders opgeven en tegenhouden.

  • Emissie-orders
   U kunt geen emissie-orders tegenhouden via Internet Bankieren. U kunt daarvoor terecht bij een bankkantoor of bel 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten) .

  • Deeluitvoering
   Soms kunnen wij uw order niet helemaal uitvoeren, maar voor een deel. U kunt zo’n deeluitvoering tegenhouden voor het deel dat nog niet is uitgevoerd. U kunt een deeluitvoering wel via Internet Bankieren tegenhouden, maar de bevestiging van een deeluitvoering ziet u pas aan het eind van de beursdag in uw orderoverzicht. Zodra u de bevestiging in uw orderoverzicht ziet dat uw order is tegengehouden (royementsbevestiging), kunt u een nieuwe order voor dit beleggingsproduct opgeven. U loopt daardoor niet het risico op een dubbele uitvoering.

  • Orders in beleggingsfondsen via de beleggersgiro van de bank  
   U kunt een order in een beleggingsfonds via de beleggersgiro van de bank tegenhouden tot het afslagmoment van dat beleggingsfonds.  Het afslagmoment is het moment waarop de beurs een prijs bepaalt voor het beleggingsfonds en alle orders van die dag in dat beleggingsfonds tegen die prijs uitvoert. 

Orders in vreemde valuta

 • Hoe rekent ABN AMRO orders af die opgegeven zijn in andere valuta dan de euro?

  Geeft u een order op voor een koop- of verkoop van een beleggingsproduct dat verhandeld wordt in een andere valuta dan de euro? En wordt uw order uitgevoerd? Dan rekent de bank het orderbedrag om naar de euro. De bank gebruikt voor de omrekening van de vreemde valuta naar de euro de koers van die vreemde valuta die Bloomberg of Reuters bekendmaakt. Dat gebeurt op het tijdstip waarop de beurs aan de bank doorgeeft dat uw order is uitgevoerd. Deze koersen zijn dus 'realtime'.

  De valutakoers die de bank gebruikt is de zogenoemde realtime middenkoers.

  Daarnaast betaalt u een aantal pips:

  Pip is de afkorting van 'percentage in point'. De meeste valutakoersen noteren in vier cijfers achter de komma. De kleinst mogelijke verandering van een valutakoers is de verandering van één punt van het laatste cijfer achter de komma. Die verandering noemen wij één pip. 

  Bijvoorbeeld bij de valutakoers van de Amerikaanse dollar tegenover de euro (EUR/USD): op enig moment is de EUR/USD koers 1,3300. Even later is de EUR/USD koers 1,3306. De verandering is dan 0,0006 of 6 pips. 

  Het aantal pips dat u betaalt is een vergoeding voor onder meer:

  • het risico dat de bank loopt bij het omwisselen van de valuta; en
  • het systeem dat de bank gebruikt om valutakoersen realtime te ontvangen en te verwerken en het onderhoud van dit systeem.

  Het risico dat de bank loopt bij het omwisselen van vreemde valuta bestaat eruit dat de bank achteraf de vreemde valuta zelf nog moet verkopen of kopen. Hierbij zal de koers die de bank dan krijgt, vaak verschillen van de 'realtime' koers waartegen de bank voor u de koop- of verkoop heeft afgerekend.

  Wilt u niet de pips betalen bij iedere order die u opgeeft in vreemde valuta? Dan kunt u voor de meeste vreemde valuta een rekening openen in de vreemde valuta waarin u vaak orders opgeeft. De bank rekent uw order dan op uw vreemde valuta rekening direct af in die vreemde valuta. U loopt dan over het geld op uw vreemde valuta rekening nog wel een valutarisico.  

  U vindt hieronder een overzicht met de 10 buitenlandse valuta die het meest voorkomen en het vaste aantal pips dat wij hiervoor gebruiken. U vindt ook een rekenvoorbeeld van een kooporder en een verkooporder in een aandeel dat noteert in USD.

 • Waar vind ik informatie over de verschillende (buitenlandse) beurzen?

  Informatie over de openings- en sluitingstijden van de belangrijkste beurzen, koersnotatie en andere relevante zaken vindt u op de pagina's met beurskenmerken.

Vragen? Bel op werkdagen van 8 tot 21 uur, zaterdag van 9 uur tot 17.30 uur.

0900 - 9215  ( uitleg belkosten )