Naar de navigatie Naar de inhoud

Derdenbeslagen

Wat is een derdenbeslag?

Heeft u een schuld? Of een conflict met een schuldeiser? Dan kan de schuldeiser beslag leggen op uw goederen, bijvoorbeeld op uw auto. De deurwaarder legt het beslag. De beslaglegger wil uw goederen gebruiken om de schuld te betalen. Zijn uw goederen bij iemand anders (een derde)? Dan kan daar ook beslag op worden gelegd. Dat wordt een derdenbeslag genoemd. Bijvoorbeeld op uw tegoeden bij de bank zoals geld of effecten. De derde mag de goederen of tegoeden dan niet aan u geven, maar moet deze bewaren of afgeven aan de beslaglegger.

Wat moet ABN AMRO doen?

Wordt er beslag gelegd op uw tegoeden bij ABN AMRO? Dan is ABN AMRO de derde-beslagene. ABN AMRO moet uitvoering geven aan het beslag. Hoe dit moet staat in de wet. ABN AMRO is geen partij bij het conflict tussen u en de beslaglegger en kan niet bepalen of het beslag terecht is of niet. ABN AMRO kan wel maatregelen nemen die nodig zijn om haar eigen belangen veilig te stellen. Gebruikt u de Mobiel Bankieren app en heeft u notificaties ingeschakeld? Dan krijgt u een persoonlijk bericht over de beslaglegging. Lees hieronder wat ABN AMRO moet doen bij een derdenbeslag en wat dat voor u betekent.

1. Blokkeren

Vallen uw tegoeden bij ABN AMRO onder het beslag? Dan moet ABN AMRO de tegoeden blokkeren. De beslaglegger legt meestal beslag op ál uw tegoeden bij ABN AMRO. Bijvoorbeeld al het geld op uw rekeningen en al uw effecten. Het maakt niet uit of de beslaglegger een lager bedrag van u vordert. 

Voorbeeld: Uw schuldeiser vindt dat hij een vordering op u heeft van € 1.000,-. Hij legt beslag ten laste van u bij ABN AMRO. Op uw rekening staat op dat moment een bedrag van € 5.000,-. In principe wordt dan op het hele saldo van € 5.000,- beslag gelegd. ABN AMRO moet € 5.000,- blokkeren.

Tegoeden die onder het beslag vallen
Onder het beslag vallen meestal alleen de tegoeden die er zijn op het moment van het beslag. 
 • Staat er op het moment van het beslag geld op uw rekening? Dan valt dat bedrag meestal onder het beslag. Dat bedrag moet ABN AMRO blokkeren. 
 • Wordt er na de beslagdatum geld bijgeschreven op uw rekening? Dan valt dat bedrag in principe niet onder het beslag. Dat bedrag hoeft ABN AMRO niet te blokkeren en kunt u dus opnemen of uitgeven. 
 • Er zijn soms uitzonderingen, bijvoorbeeld:
  - Rente die na de beslagdatum wordt bijgeschreven valt wel onder het beslag.
  - Een krediet valt niet onder het beslag en kunt u blijven gebruiken, tenzij ABN AMRO u meldt dat het krediet wordt opgezegd.
Wat betekent dit voor u?
 • ABN AMRO zet de tegoeden die zij moet blokkeren en die op uw betaalrekening staan, op een aparte beslagrekening op uw naam. Deze rekening wordt geblokkeerd. U kunt uw tegoeden wel zien in Internet Bankieren. Ook uw betaalpas kunt u blijven gebruiken. 
 • Uw spaarrekeningen worden geblokkeerd of de saldi worden op de beslagrekening gezet. Dit is afhankelijk van welke spaarrekeningen u heeft.
 • Een G-rekening wordt geblokkeerd.
 • Heeft u een effectendepot? Dan worden de stukken in dit depot geblokkeerd.

2. Verklaren

ABN AMRO moet 4 weken na het beslag via de deurwaarder aan de beslaglegger verklaren wat onder het beslag valt. Met 'verklaren' wordt de schriftelijke verklaring bedoeld waarin staat wat onder het beslag valt.
 • Heeft u tegoeden die onder het beslag vallen? Dan geven wij in deze verklaring een beschrijving van uw tegoeden op het moment van het beslag.
 • Heeft u op het moment van het beslag geen tegoeden, bijvoorbeeld omdat er geen geld op uw rekening stond? Dan geven wij dit door aan de deurwaarder. Er valt dan niets onder het beslag.

3. Afdragen

De beslaglegger wil de geblokkeerde tegoeden ontvangen van ABN AMRO. Of ABN AMRO de tegoeden via de deurwaarder moet afdragen aan de beslaglegger, hangt af van het soort beslag. Het gaat meestal om een executoriaal beslag of een conservatoir beslag. Een conservatoir beslag is een soort voorfase van het executoriaal beslag. Het afdragen vindt in principe pas plaats bij het executoriale beslag. Lees meer over een conservatoir, een executoriaal beslag en lees wanneer de bank uw tegoeden die onder het beslag vallen, moet afdragen.

Beslag voortijdig beëindigen

Heeft ABN AMRO uw tegoeden afgedragen aan de beslaglegger of de deurwaarder? Dan eindigt het beslag. Dit kan anders zijn als er nog andere beslagen zijn. Er zijn ook manieren om een beslag eerder te beëindigen.

Voorbeelden mogelijkheden voortijdig beëindigen

 • U lost het conflict met de beslaglegger op. Of u betaalt uw schuld aan de beslaglegger. Daarbij spreekt u af dat de beslaglegger het beslag opheft. 
 • Soms helpt het om zekerheid te geven aan de beslaglegger. Denk daarbij aan een bankgarantie. U spreekt dan met de beslaglegger af dat hij het beslag opheft.
 • Komt u er niet uit met de beslaglegger? Of bent u van mening dat het beslag onterecht is gelegd? Dan kunt u ook de rechter vragen om het beslag op te heffen.

Versnelde procedure

Met uw schriftelijke toestemming kan de procedure voor een executoriaal beslag mogelijk worden versneld. Bij een conservatoir beslag kan dit niet.
 • Log in in Internet Bankieren en vul het formulier Vervroegde Verklaring Derdenbeslag in. Let op: hiermee doet u afstand van bepaalde rechten. Deze leest u in het formulier. U kunt ook met uw legitimatiebewijs naar een ABN AMRO kantoor gaan en samen met een adviseur het formulier invullen en laten inscannen.
 • U kunt ook contact opnemen met de deurwaarder en overleggen hoe u het beslag kunt laten opheffen.

  Zoekt u de gegevens van de deurwaarder? Die vindt u in de omschrijving bij de overboeking in Internet Bankieren of in de brief die u heeft ontvangen over het beslag.

Beslag beperken

U kunt ook aan de beslaglegger vragen of hij het beslag wil beperken. De deurwaarder moet dit schriftelijk aan ABN AMRO laten weten.

Voorbeeld: Op uw rekening staat € 5.000,-. En u heeft een schuld aan de beslaglegger van € 1.000,-. Dan moet ABN AMRO € 5.000,- blokkeren. Spreekt u met de beslaglegger af dat hij het beslag beperkt tot € 1.000,-? Dan hoeft ABN AMRO maar € 1.000,- te blokkeren. U kunt dan € 4.000,--. blijven gebruiken.

Andere gevolgen derdenbeslag

Lees welke andere mogelijke gevolgen zich kunnen voordoen bij een derdenbeslag.

Kosten

U betaalt standaard € 50,- aan ABN AMRO voor het behandelen van het beslag. Er kunnen nog andere kosten bij komen. Dit bedrag moet u ook betalen als er geen geld op uw rekening stond op het moment van het beslag. Dit staat in de Algemene Bankvoorwaarden, artikel 28 sub 1.

Andere producten bij ABN AMRO

Heeft u nog andere producten of diensten bij ABN AMRO? Dan kan het beslag daar ook gevolgen voor hebben. Bijvoorbeeld als u een krediet heeft en ABN AMRO van mening is dat het beslag haar belangen raakt. ABN AMRO mag het krediet dan opzeggen. Dit staat in de algemene voorwaarden die bij uw kredietovereenkomst horen.

Rechten ABN AMRO

De beslaglegger moet rekening houden met de rechten die ABN AMRO had op het moment van het beslag. Bijvoorbeeld dat ABN AMRO uw tegoeden mag gebruiken voor betaling van vorderingen die zij op u heeft. Deze rechten staan onder meer in artikel 24 en 25 van de Algemene Bankvoorwaarden. ABN AMRO kan bijvoorbeeld een tegoed op uw rekening verrekenen met uw schuld bij ABN AMRO. Blijft er na deze verrekening nog een tegoed over? Dan zal ABN AMRO dit blokkeren voor de beslaglegger.

Veelgestelde vragen over Derdenbeslagen

 • Hoe is het bedrag dat ABN AMRO afdraagt, opgebouwd?

  De betaling bestaat uit het bedrag voor de beslaglegger plus de kosten van de deurwaarder. De opbouw van dit bedrag kunt u bij de deurwaarder navragen.

 • Helpt ABN AMRO als ik het niet eens bent met het beslag?

  Nee, ABN AMRO kan u niet helpen. Alleen de rechter kan bepalen of het beslag onterecht is of niet. Neem contact op met de deurwaarder of een advocaat als u het niet eens bent met het beslag.

 • Hoe kunt u uw G-rekening deblokkeren?

  Een G-rekening wordt geblokkeerd op het moment van het beslag. Wilt u van deze rekening betalen aan de Belastingdienst of het UWV? Ga dan naar een bankkantoor met uw legitimatiebewijs. Vertel dat u een betaling wilt doen en dat de G-rekening tijdelijk gedeblokkeerd moet worden. Heeft u een accountmanager? Neem dan rechtstreeks contact op met hem of haar op.

 • Wat moet u doen als u vragen heeft over het beslag?

  Neem contact op met de deurwaarder als u nog vragen heeft over het beslag. De gegevens van de deurwaarder vindt u in de omschrijving bij de overboeking in Internet Bankieren of in de brief die u heeft ontvangen over het beslag.

Advies?

Hoe werkt derdenbeslag precies? Dat staat in de wet. Onze uitleg over derdenbeslagen is alleen bedoeld om u een eerste indruk te geven. U kunt aan deze uitleg geen rechten ontlenen. Wij geven ook geen advies over wat u moet doen bij een derdenbeslag. Wilt u wel advies over een derdenbeslag? Schakel dan zelf een juridisch adviseur in.

Liever 4G dan openbare wifi

Bedenk welk netwerk u gebruikt

10 tips voor Veilig Mobiel Bankieren

Wist u dat slimme criminelen makkelijk kunnen 'meekijken' op openbare wifi, en wifi waarvan iedereen het wachtwoord kan krijgen? Gebruik liever uw eigen 4G netwerk. Dat is vaak nog sneller ook.