Iedere financieringsaanvraag is anders, omdat iedere onderneming anders is. Wat de mogelijkheden zijn, hangt onder andere af van de financieringsbehoefte en de fase waarin uw onderneming zit. Hieronder vindt u informatie over wat u van ons kunt verwachten. En, wat wij van u verwachten.

Kredietofferte aanvragen

Wilt u een krediet aanvragen? En weet u al precies waarvoor en voor hoeveel? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Binnen 2 werkdagen weet u waar u aan toe bent.

vrijblijvende kredietofferte aanvragen

Financieringsgesprek aanvragen

Bent u op zoek naar een financiering en wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Vertel ons meer over uw plannen, dan kijken we samen naar de beste oplossing. 

financieringsgesprek aanvragen

Wat is een krediet

'Krediet' is geld dat ter beschikking wordt gesteld en dat later – met rente – moet worden terugbetaald. Daarnaast betaalt u provisie en kosten voor uw krediet.

Wat is het verschil tussen rekening-courant krediet en een lening?

Als ondernemer wilt u soms vreemd vermogen aantrekken om in uw onderneming te investeren. Bijvoorbeeld als u nieuwe machines wilt aanschaffen, extra voorraden gaat inkopen of debiteuren moet voorfinancieren. Omdat elke situatie anders is, biedt ABN AMRO diverse zakelijke kredieten. De belangrijkste zijn: 

 • Het zakelijk rekening-courant krediet. U houdt hiervoor een bankrekening aan bij ABN AMRO. Met het rekening-courant krediet kunt u van die rekening flexibel bedragen opnemen en terugbetalen tot een afgesproken maximum bedrag, de kredietlimiet. 
 • De zakelijke lening. Daarmee leent u voor een langere tijd een vast bedrag van de bank. 
Een combinatie van een zakelijk rekening-courant krediet en een zakelijke lening is ook mogelijk.

Vraagt de bank altijd om zekerheid?

ABN AMRO biedt ondernemers graag een financiering aan die past bij hun ambities. Maar geleend geld moet ook worden terugbetaald. Inclusief rente, provisies en kosten. Daarom vragen wij bij elk zakelijk krediet om één of meer ‘zekerheidsrechten’: met zekerheidsrechten krijgt de bank (meer) zekerheid dat zij het hele bedrag dat u aan de bank moet betalen, ontvangt. De meest voorkomende zekerheidsrechten zijn hoofdelijke verbondenheid, borgtocht, pandrecht en hypotheekrecht.

Wat is een zakelijke lening?

Met een zakelijke lening ontvangt u in één keer, of in een aantal delen, een bepaald bedrag van de bank. Het geld dat u leent, betaalt u in één termijn of meerdere termijnen aan ons terug. Bijvoorbeeld per maand of per kwartaal: dat spreekt u vooraf met ons af. Op deze manier wordt uw schuld aan de bank steeds kleiner. Afgelost geld kunt u niet opnieuw opnemen.

Waarvoor is een zakelijke lening bedoeld?

Een zakelijke lening is bedoeld om een langlopende investering mee te financieren. Bijvoorbeeld een nieuwe machine, een nieuw bedrijfspand of een bedrijfsovername.

Wat betaalt u voor een zakelijke lening?

U betaalt een rentetarief dat is gebaseerd op een vaste of variabele rentebasis. Naast de rente betaalt u ook kosten voor uw lening in de vorm van provisies en andere kosten.

Voordelen van de zakelijke lening

 • U kunt kiezen voor een vaste rentebasis. Dat geeft u doorgaans meer zekerheid over uw rentelasten dan bij een variabele rentebasis. 
 • Aan het eind van de looptijd heeft u de lening en de rente helemaal terug betaald. En alle provisies en kosten betaald. Hier kunt u uw bedrijfsvoering op afstemmen.

Nadelen en risico’s van de zakelijke lening

 • U betaalt per maand of kwartaal niet alleen rente. U moet vaak ook een deel van het geleende geld terugbetalen.
 • Het geld dat u al heeft terugbetaald, kunt u niet opnieuw opnemen.
 • Als u meer dan 5% van uw lening vervroegd wilt aflossen, dan kan het zijn dat u daarvoor kosten betaalt.

Welke leningen met staatsgarantie kan ik bij ABN AMRO afsluiten?

Om bedrijven extra te ondersteunen staat de overheid in sommige gevallen garant bij kredieten voor startende, innovatieve en veelbelovende bedrijven.  En dat kan uw mogelijkheden vergroten om een krediet te krijgen. 

Er zijn verschillende soorten leningen met staatsgarantie die u bij ABN AMRO kunt afsluiten. Hieronder leest u welke dat zijn en wat de verschillen zijn. U kunt dan zien welke lening het beste bij uw onderneming past.

Wat is een zakelijk rekening-courant krediet?

U houdt hiervoor een bankrekening aan bij ABN AMRO. Met een zakelijk rekening-courant krediet kunt u van die bankrekening flexibel geld opnemen en terugbetalen tot een vooraf afgesproken maximumbedrag, de kredietlimiet. Binnen uw kredietlimiet kunt u flexibel bedragen opnemen en weer aanvullen. Voor dit krediet sluiten u en de bank een kredietovereenkomst af.

Waarvoor is een zakelijk rekening-courant krediet bedoeld?

Met dit krediet trekt u werkkapitaal aan voor kortlopende investeringen. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen van voorraden, of het voorfinancieren van debiteuren.

Wat betaalt u voor dit krediet?

U betaalt een variabel rentetarief over het kredietbedrag dat u opneemt. Naast de rente betaalt u ook kosten voor uw rekening-courant krediet in de vorm van provisies en andere kosten

Wat zijn de voordelen van het zakelijk rekening-courant krediet?

 • Flexibel opnemen en terugbetalen binnen uw kredietlimiet. 
 • Terugbetaald geld kunt u opnieuw opnemen, zolang u maar binnen uw kredietlimiet blijft. 
 • U kunt op elk moment opzeggen of uw kredietlimiet verlagen.

Wat zijn de nadelen en risico’s van het zakelijk rekening-courant krediet?

 • De bank kan uw krediet opzeggen of uw kredietlimiet verlagen. Bijvoorbeeld als u uw afspraken met de bank niet nakomt. U moet dan het geleende geld terugbetalen. Dit geld kunt u niet opnieuw opnemen. 
 • U heeft geen zekerheid over uw rentelasten, omdat u een variabele rente betaalt en de opslag en toeslag gedurende de looptijd kunnen wijzigen. Dat betekent dat uw rentelasten op elk moment kunnen veranderen: hoger of lager worden.