Uitleg over de huidige rente

Aangepaste voorwaarden zakelijk betalen en sparen

Per 1 oktober 2016 wijzigen alle voorwaarden voor zakelijk betalen en sparen. In de nieuwe voorwaarden staat dat de bank negatieve rente mag rekenen. Dit betekent niet automatisch dat wij (negatieve) rente rekenen op uw creditsaldi. Maar met deze aanpassing in de voorwaarden kan de bank inspelen op uitzonderlijke marktomstandigheden wanneer dat nodig is. 

Doen deze marktomstandigheden zich voor, dan streven wij ernaar om klanten met een beperkt saldo op hun rekening(en) zoveel mogelijk te ontzien. Bijvoorbeeld door alleen boven een nader te bepalen saldo negatieve rente te hanteren. Mocht negatieve rente voor u gaan spelen, dan krijgt u van tevoren apart bericht. Hieronder leest u wat negatieve rente is en hoe het ontstaat. 

Wat is negatieve rente?

Op dit moment zijn de rentes van alle Europese banken uitzonderlijk laag. Er wordt in sommige gevallen zelfs met negatieve rente gerekend. Negatieve rente houdt in dat er rente betaald moet worden op (spaar)tegoeden en dat er rente wordt uitgekeerd op geleend geld.

Hoe ontstaat negatieve rente?

De Europese Centrale Bank (ECB) leent geld aan banken tegen lage tarieven. Daarom kunnen banken zelf voordelig geld uitlenen aan bedrijven. Normaal gesproken ontvangen banken bovendien rente op geld dat ze niet uitlenen en als tegoed aanhouden bij de ECB. Dit is de zogenaamde depositorente. De  depositorente is sinds juni 2014 zo ver gedaald dat deze onder 0% is gekomen. En momenteel is deze zelfs -0,4%. Dit betekent dat banken nu geen rente ontvangen, maar juist moeten betalen voor het tegoed bij de ECB. Deze kosten moeten weer worden verrekend en leiden weer tot een iets hogere rente op het geld dat banken uitlenen aan bedrijven.

Waarom is de rente nu zo laag?

Het ECB-beleid van de afgelopen jaren is erop gericht om met een dalende rente de economie te stimuleren. Bedrijven worden aangemoedigd om geld te investeren en niet bij de bank op een rekening te zetten. Ook kunnen bedrijven door de lage rente voordeliger geld lenen.

Kan de klantrente ook negatief worden?

Klantrente kan negatief worden als de rente van de ECB langere tijd onder 0% blijft. Bij enkele aan de marktrente gekoppelde leningen moeten banken nu bijbetalen. Een klein aantal klanten krijgt daarom rente bijbetaald op zijn of haar lening.

Het is niet ondenkbaar dat ook een klantrente op betaalrekeningen of spaargeld negatief zou kunnen worden. De rentes op zakelijk spaargeld zijn verder gedaald en bedragen in enkele gevallen 0%.