Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor ondernemingen en consumenten. Daarom werkt ABN AMRO aan duurzame financiële oplossingen. Graag gaan we met u in gesprek over uw plannen en ambities op dit vlak.

Verduurzaming in een stroomversnelling

De wereldbevolking groeit. Zo snel zelfs, dat onze planeet rond het jaar 2100 meer dan 10 miljard mensen telt, voorspellen de Verenigde Naties. Reden te meer om zuinig en duurzaam met onze aarde en de schaarse grondstoffen om te gaan. In 2020 moet 14% van de energie die we in Nederland gebruiken uit duurzame bronnen komen. Niet voor niets zetten steeds meer ondernemers en consumenten verduurzaming hoog op de agenda. Wij dragen graag bij aan duurzame initiatieven. Lees meer over onze rol in het financieren van windenergie, zonne-energie en duurzaam vastgoed.

Duurzame investeerder

Als financiële dienstverlener zien we het als onze verantwoordelijkheid om een betekenisvolle rol te spelen als duurzame investeerder. Zo financieren we projecten die de uitputting van grondstoffen tegengaan, stimuleren we initiatieven die bijdragen aan de Nederlandse energietransitie, en investeren we in ondernemers die zich naast financiële winst richten op maatschappelijk rendement.

De realiteit veranderen met nieuwe businessmodellen

Tijdens de Week van de Circulaire Economie vond de derde editie van NRC Live plaats. Een avond waarin Thomas Rau sprak over De Universele Verklaring voor de Rechten van het Materiaal en waarom dit vraagt om nieuwe businessmodellen. Lees het verslag.

Lees meer

Zonne-energie

Zonne-energie speelt een steeds belangrijkere rol in de energietransitie. ABN AMRO investeert in dergelijke duurzame financiële oplossingen. Graag gaan we met u in gesprek over uw plannen en ambities.

meer over zonne-energie

Windenergie

Het aantal windmolenparken blijft groeien. ABN AMRO investeert in dergelijke duurzame financiële oplossingen. Graag gaan we met u in gesprek over uw plannen en ambities.

meer over windenergie

Circulaire economie

Een circulaire economie gaat bewuster en efficiënter om met energie en grondstoffen. Om de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen, adviseert ABN AMRO klanten zo goed mogelijk over duurzame bedrijfsmodellen.

meer over circulaire economie