Ramingen

Analyse en prognose horen bij elkaar. Wij geven voortdurend ramingen af. Daarmee willen we niet suggereren dat wij de toekomst exact kunnen voorspellen. Ramingen zijn een hulpmiddel, een manier om onzekere verwachtingen kort en krachtig weer te geven.

Onze publicaties over Ramingen