Naar de navigatie Naar de inhoud

Kenmerken Collectieve Pensioenregeling

Alles over het collectief pensioen

Wat is de collectieve pensioenregeling?

De collectieve pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenen is een pensioenregeling voor uw medewerkers. Werknemers bouwen standaard pensioen op over het bruto jaarsalaris tot € 100.000,-. U kunt gebruik maken van:

 • Staffel II en III in combinatie met een 3% of 4% rekenrente

 • Verschillende franchises voor de beschikbare premie en het verzekerde nabestaandenpensioen

 • Verschillende beleggingsmogelijkheden

 • Aanvullende verzekeringen

 • Een nabestaandenpensioenverzekering die rekening houdt met opgebouwd pensioenkapitaal

 • Een nabestaandenpensioenknip op 01-01-2015

 • Een aanvullende netto pensioenregeling

Met de nabestaandenpensioenknip wordt de achteruitgang van het verzekerde nabestaandenpensioen beperkt. Deze achteruitgang is het gevolg van wettelijke maatregelen per 01-01-2015.
De premie die de werkgever betaalt aan ABN AMRO Pensioenen voor het opbouwen van pensioenkapitaal voor de werknemer.
De staffel is een tabel met percentages die afhankelijk zijn van de leeftijd van de werknemers. De Belastingdienst stelt de percentages ieder jaar vast. Het percentage vermenigvuldigd met de pensioengrondslag bepaalt de beschikbare premie.

Voor wie?

Voor werkgevers die hun werknemers een collectief pensioen willen aanbieden. 

Kosten

Kosten werkgever:

 • Beschikbare premie

 • Verzekeringspremies 

 • Administratiekosten 

 • Eenmalige implementatiekosten


Kosten werknemer:

 • Kosten voor beleggen in beleggingsfondsen

Beleggingsmogelijkheden

U kunt kiezen uit actief of passief lifecycle beleggen. Ook mogelijk is Zelf beleggen, Verzekerd Pensioen of een combinatie van deze beleggingsvormen. Standaard wordt belegd volgens het lifecycle-principe. Uw werknemer kan in een persoonlijke pensioenportaal een andere beleggingsvorm kiezen.

Aanvullende verzekeringen

U kunt kiezen uit de volgende aanvullende verzekeringen:

 • Nabestaandenpensioenverzekering

 • (Vrijwillige) Anw-hiaatpensioenverzekering

 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

 • WIA-excedentverzekering

Contractduur

De contractduur is 1 tot 5 jaar.

Opzegtermijn

Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Als werkgever kunt u tijdens de looptijd van het contract uittreden.

Over ABN AMRO Pensioenen

ABN AMRO Pensioenen is een premiepensioeninstelling (PPI). De PPI is een dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V. De PPI voert collectieve beschikbare premieregelingen uit. ABN AMRO Pensioenen verstrekt geen pensioenadvies.

Vragen? Bel de Servicedesk. Elke werkdag bereikbaar van 09.00 uur - 17.00 uur.

020 - 583 11 11

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin
 • Volg ons via YouTube