Als werkgever bepaalt u de beleggingsmogelijkheden van uw werknemers. U kunt daarbij kiezen uit Lifecycle beleggen, Zelf Beleggen & Sparen, Verzekerd Pensioen en een combinatie van deze beleggingsvormen. ABN AMRO Pensioenen belegt standaard volgens het lifecycle-principe. Uw werknemer kan in het persoonlijke pensioenportaal voor een andere beleggingsvorm kiezen.

Lifecycle Advanced

Hierbij belegt uw werknemer in één van de 8 actief beheerde Pension Lifecycle Funds. Kenmerk hiervan is dat het beleggings- en renterisico wordt afgestemd op de leeftijd van de werknemer. Uw werknemer belegt de gehele beleggingshorizon in het lifecycle-fonds dat past bij zijn of haar pensioenrichtleeftijd.

Lifecycle Basic

Hierbij belegt uw werknemer in een combinatie van passieve indexfondsen. Vanaf 20 jaar voor pensioendatum wijzigt de samenstelling van de portefeuille. Deze verschuift stapsgewijs van aandelen naar obligaties en uiteindelijk naar langlopende obligaties. Daarmee wordt het beleggings- en renterisico afgestemd op de leeftijd van werknemer.

Zelf beleggen

Hierbij kiest uw werknemer ervoor om het pensioenkapitaal zelf te beleggen binnen zijn beleggingsprofiel. Hij of zij is daarmee zelf verantwoordelijk voor het afbouwen van het beleggings- en renterisico. Uw werknemer kan kiezen uit een selectie van ongeveer 35 beleggingsfondsen.

Verzekerd Pensioen

Hierbij koopt ABN AMRO Pensioenen met de ingelegde premie direct een pensioenverzekering aan in de vorm van een uitgestelde annuïteit. Het Verzekerd Pensioen brengen we onder bij een verzekeraar.

Vragen? Bel de Servicedesk Pensioenen

Stel uw vragen over pensioen voor medewerkers aan de specialisten van ABN AMRO Pensioenen via 020 - 583 11 11. Elke werkdag bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur.