Naar de navigatie Naar de inhoud

Aanvullend netto pensioen

Collectieve pensioenregeling

Pensioen over salaris boven € 101.519,-

Uw werknemers bouwen standaard pensioen op over hun brutosalaris tot de aftoppingsgrens. In 2016 is dit bedrag
€ 101.519,-. U kunt uw werknemers een netto pensioenregeling aanbieden zodat zij boven deze grens aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Deelname aan de netto pensioenregeling is vrijwillig.

 

Wat is een netto pensioenregeling?

In een netto pensioenregeling bouwt een werknemer pensioen op over het bruto salaris boven de aftoppingsgrens. Enkele kenmerken zijn:

  • Geen vermogensrendementsheffing (box 3) over het netto pensioenkapitaal

  • Een collectief nabestaandenpensioen 

  • Collectieve tarieven voor vermogensbeheer en risicoverzekeringen.

Nabestaandenpensioen: vast onderdeel

Een nabestaandenpensioenverzekering is een vast onderdeel van de pensioenregeling. Deze verzekering garandeert uw werknemers een nabestaandenpensioen over het salaris boven de aftoppingsgrens. De premie hiervoor wordt in mindering gebracht op de maximale fiscale ruimte om netto pensioenkapitaal op te bouwen.

 

Ouderdomspensioen

Na aftrek van de premie voor het verzekerde nabestaandenpensioen blijft er fiscale ruimte over. Deze kan uw werknemer benutten voor het opbouwen van netto pensioenkapitaal. Uw werknemer mag zelf beslissen óf en hoeveel hij van deze ruimte wil benutten. U houdt als werkgever de beschikbare premie in op het netto salaris van uw werknemer. Wij storten de premie op een individuele beleggingsrekening.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

U kan beslissen of uw werknemer in een netto pensioenregeling ook een verzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid afsluit. Verklaart het UWV uw medewerker geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan neemt de verzekeraar de beschikbare premie en de premie voor het verzekerde nabestaandenpensioen van uw werknemer over.

 

Diverse beleggingsmogelijkheden

Iedere werknemer krijgt toegang tot een persoonlijk pensioenportaal. Hier kan uw werknemer het bedrag aan beschikbare premie bepalen en hoe hij of zij dit wil beleggen.

Vragen? Bel de Servicedesk. Elke werkdag bereikbaar van 09.00 uur - 17.00 uur.

020 - 583 11 11

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube