U kunt van ons een compleet pakket van financiële diensten en advies verwachten. Door onze bancaire expertise en sectorkennis te combineren, bieden wij creatieve oplossingen voor uw complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld wanneer u advies wilt bij een overname, fusie of verkoop van een bedrijfsonderdeel. Of als u op zoek bent naar een partij die voor u een financiering kan structureren en uitvoeren.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Capital Structuring and Advisory

Bent u op zoek naar advies over een passende kapitaalstructuur en bijpassende financierings- of hedgingstrategieën? Een strategische dialoog over complexe multi-product transacties die vaak een hoge mate van verandering in uw bedrijf teweeg brengen? Capital Structuring & Advisory analyseert uw vermogens positie en maakt de impact van alternatieven inzichtelijk. 

Lees meer.

Corporate Lending

Bent u op zoek naar een professionele, betrouwbare partner die leningen zoals rekening courant, revolving credit facilities en term loans kan structureren en arrangeren? Leningen die naadloos aansluiten op uw specifieke werkkapitaalbehoefte of investeringsplan? Een bank die de dynamiek begrijpt van zowel uw bedrijf als de markt waarin u acteert? ABN AMRO Corporate Lending heeft diepgaande sector en productkennis die bijdraagt aan het vinden van de optimale financiering waar u naar zoekt.

Lees meer.

Corporate Finance

Bent u op zoek naar een potentiële overname in een specifieke markt? Een stuk van uw eigen bedrijf verkopen, of misschien wel het hele bedrijf? ABN AMRO Corporate Finance is sterk vertegenwoordigd in de Benelux en met hulp van onze internationale kantoren kunnen wij u helpen in het bereiken van uw behoefte(n).

Lees meer.

Energy, Commodities & Transportation Clients

Bent u op zoek naar innovatieve oplossingen voor de gestructureerde financiering van energieprojecten? Vindt u het belangrijk dat u om tafel zit met een partij die uitgebreide sectorkennis combineert met financiële expertise? En die u daardoor gestructureerde en innovatieve financiële oplossingen kunt bieden in de zeescheepvaart en containerleasing? Is het beheersen van financiële risico’s van grondstoffen en grondstoffenhandel verbonden met uw bedrijfsvoering? Bent u op zoek naar een partij die de wereld van winning, productie, opslag, handel en distributie van ruwe olie, geraffineerde olieproducten, aardgas, steenkool, landbouwproducten, metaal en staal als geen ander begrijpt? Dan helpen wij u graag verder met onze oplossingen.

Equity Capital Markets

Bent u op zoek naar advies over de inzet van Equity Capital-oplossingen om uw bedrijf te financieren? Of om via deze weg investeerders voor uw bedrijf te vinden? Zoals bijvoorbeeld de uitgifte van aandelen (primary transaction) of verkoop van bestaande aandelen (secondary transaction)? ABN AMRO Equity Capital Markets biedt u verschillende maatwerkoplossingen

Lees meer.

Loans and Debt Capital Markets

Zoekt u een betrouwbare partner die voor u complexe kapitaal transacties kan structureren en arrangeren door middel van gesyndiceerde leningen? Een bank met expertise in het naar de private en publieke kapitaalmarkt brengen van investment grade en high yield bedrijfsobligaties? ABN AMRO Loans & Debt Capital Markets heeft diepgaande product en sector kennis die u kan helpen bij het financieren van organische groei en strategische events. 
 

Structured Finance

Bent u op zoek naar een bank die voor u een op maat gemaakte (overname)financiering kan structureren en uitvoeren? Een leveraged financiering die voldoet aan uw complexe wensen? In de vorm van een bilaterale overeenkomst, club deal of underwritten transactie? ABN AMRO Structured Finance biedt u een totaaloplossing voor onder andere overname-financieringen (zoals leveraged en management buy-outs), herkapitalisatie, publiek-private overeenkomsten, senior schuldinstrumenten en aandeleninvesteringen. 

Lees meer.

Trade Finance

Speelt import en/of export een belangrijke rol in uw bedrijfsactiviteiten? Wilt u uw betalings- en leveringsrisico’s terugdringen? En uw liquiditeitspositie optimaliseren? ABN AMRO Trade Finance adviseert en ondersteunt u bij alle aspecten van handelsfinanciering.
 

Global Markets

Sales & Trading biedt toegang tot de financiële markten met een breed aanbod van diensten en oplossingen op maat voor risicomanagement en voor kapitaalmarkt-, beleggings- en financieringsproducten. 

Lees meer.

ABN AMRO Clearing

ABN AMRO Clearing biedt geïntegreerde diensten op het gebied van wereldwijde transactieverwerking, financiële logistiek en risicomanagement. Klanten profiteren van ons internationale bereik en de uitgebreide kennis van lokale financiële markten bij onze mensen.

Lees meer.

Client Solutions

Client Solutions biedt maatwerkoplossingen op basis van een diepgaand inzicht in de behoeften van onze klanten, waarbij we optimaal gebruik maken van onze kennis van de financiële markten, regelgeving, en asset liability management. Onze geïntegreerde aanpak berust op drie bouwstenen: vastrentende beleggingen, derivaten, en securities financing.

Lees meer.

Corporate Broking

ABN AMRO is in Nederland de onomstreden marktleider op het gebied van emissies. Onze klanten kunnen profiteren van onze ongeëvenaarde marktkennis en ervaring als emissieagent. ABN AMRO verzorgt emissies van zowel aandelen als obligaties.

Lees meer.

Equity Research and Brokerage

ABN AMRO is een belangrijke aanbieder van equity brokerage en research aan institutionele beleggers. Tegelijkertijd ondersteunen we bedrijven met onder andere hun beursgang, claimemissies, bloktransacties, en inkoop van eigen aandelen.

Lees meer.

Large corporates

Is het voor u belangrijk dat u om tafel zit met een ervaren financiële expert die diepgaande kennis heeft over wat er in de markt en uw sector speelt en grote waarde hecht aan lange termijnrelaties? Uw strategische partner is, kansen signaleert en proactief innovatieve oplossingen biedt? Dan gaan wij graag met u in gesprek.

Lees meer.

Private Equity

Bent u op zoek naar risicodragend vermogen om uw ambities te realiseren? Alle investeringsactiviteiten van ABN AMRO zijn georganiseerd binnen de afdeling Private Equity. Met onze 3 investeringsvehikels kunnen wij maatwerk structuren aanbieden die mogelijk aansluiten bij uw wensen.
 

Risk Management

ls klantgerichte bank zorgen we voor een naadloze afwikkeling van standaard hedgingproducten, zoals valuta- en geldmarktinstrumenten. We opereren op alle grote handelsplatforms, waaronder 360T, FXALL en Currenex. Voor meer complexe situaties bieden we onze klanten oplossingen op maat voor rentederivaten, grondstoffenderivaten, hedgecoördinatie en hedgingstrategieën.

Lees meer.

Access Direct

Bent u op zoek naar een oplossing voor uw bulk betalingsverkeer? Met Access Direct verlaagt u uw operationele kosten en vereenvoudigd u uw reconciliatieproces.

Lees meer.

Cash & Liquidity Management

Bent u op zoek naar een (internationale) cash management-structuur die exact voorziet in uw behoeften? Wij bieden maatwerk op het gebied van betalingsverkeer en  liquiditeitenmanagement in binnen- en buitenland. Ons state-of-the-art online systeem Access Online en onze SWIFT-producten bieden u de mogelijkheid voor wereldwijde multibank rapportages en –transacties.

Lees meer.

Global Cash Clearing

Bent u als bank op zoek naar een betrouwbare partner in de levering van Euroclearing-diensten? Het efficiënt en automatisch verwerken van uw transacties? En maatwerkrapportages van uw betalingsverkeer? Van ons kunt u hoogwaardige diensten met uitstekende STP-cijfers verwachten (98%). 

Lees meer.

FX Sales

Ons FX-productenaanbod omvat onder andere contante deviezenhandel, valutaswaps, valutatermijncontracten (allen met orderuitvoering binnen 24 uur), non-deliverable forwards, valutaopties, en aan valuta gekoppelde deposito's.  
 

ABN AMRO Participaties

ABN AMRO Participaties verschaft risicodragend vermogen aan winstgevende ondernemingen in Nederland in vrijwel alle sectoren met uitzondering van de financiële- en onroerend goed sector. Wij investeren in ondernemingen met een goede marktpositie, een duidelijke groeipotentie (autonoom of door acquisities) en een actief en daadkrachtig management dat bereid is mee te participeren.

Lees meer.

Escrow & Settlement

Bent u op zoek naar een specialist die toekomstige verplichtingen vanwege een fusie- en overnametransactie of gerechtelijke procedures garandeert via een geblokkeerde (escrow) rekening? Een betrouwbare partner voor het veilig overdragen van activa tegen betaling in grensoverschrijdende transacties? Van ABN AMRO Escrow & Settlement kunt u een snelle aanpak en maatwerkoplossingen verwachten. 
 

ABN AMRO Participaties

ABN AMRO Participaties verschaft risicodragend vermogen aan winstgevende ondernemingen in Nederland in vrijwel alle sectoren met uitzondering van de financiële- en onroerend goed sector. Wij investeren in ondernemingen met een goede marktpositie, een duidelijke groeipotentie (autonoom of door acquisities) en een actief en daadkrachtig management dat bereid is mee te participeren. 

Lees meer.

Energy Transition Fund

Het Energy Transition Fund richt zich op investeringsmogelijkheden in projecten en bedrijven die impact hebben op de versnelling van de energietransitie. Het fonds focust zich op de 4 pijlers: Duurzame Energie, Energie Efficiëntie en CO2 Reductie, Schone Mobiliteit en Slimme Netwerken. 

Lees meer

Fixed Income

In de afgelopen jaren is de financiële sector drastisch veranderd. De oprichting van de Europese Bankenunie, stappen richting centrale clearing, Basel III en MiFid II zijn slechts enkele recente voorbeelden. Dit alles is van grote betekenis voor de manier waarop banken hun klanten van dienst kunnen zijn. Ons productenaanbod varieert van geldmarktinstrumenten en repo-overeenkomsten, via staats /bedrijfsobligaties en pandbrieven tot rentederivaten.

Lees meer.

Sectorspecifieke oplossingen

Is het beheersen van financiële risico’s van grondstoffen en grondstoffenhandel verbonden met uw bedrijfsvoering? Bent u op zoek naar een partij die de wereld van winning, productie, opslag, handel en distributie van ruwe olie, geraffineerde olieproducten, aardgas, steenkool, landbouwproducten, metaal en staal als geen ander begrijpt? Dan helpen wij u graag verder met onze oplossingen.

Lees meer

Diamond & Jewellery

Het bedrijfsonderdeel Diamond & Jewellery Clients (D&JC) van ABN AMRO is al meer dan 100 jaar een toonaangevende verlener van financiële diensten aan de diamant- en juwelensector. D&JC is wereldwijd actief en bedient klanten in de volledige waardeketen. ABN AMRO verstrekt geen financiering aan diamantmijnbouwbedrijven.

Lees meer.

Bent u op zoek naar innovatieve oplossingen voor de gestructureerde financiering van energieprojecten? Naar financiële experts die begrijpen dat de wereld van energieprojecten steeds complexer is geworden? Een bank die meer biedt dan alleen een lening en investeert in lange termijn relaties? Dan zitten we graag met u om tafel.

Lees meer.

Financiële instituties

Bent u op zoek naar een financiële oplossing of advies op maat voor u als pensioenfonds, vermogensbeheerder, verzekeraar of bank? Een partij die de specifieke business van financiële instellingen begrijpt en op strategisch niveau met u meedenkt? Dan gaan we graag het gesprek met u aan.

Lees meer.

Trade Finance Financial Institutions

Zoekt u maatwerk Trade Finance-oplossingen die de internationale transacties van uw klanten faciliteren? ABN AMRO Trade Finance biedt diensten variërend van Letter of Credits, garantieverklaringen en wisselbrieven. 

Lees meer.

Financial Institutions & Debt Capital Markets

Bij Financial Institutions & Debt Capital Markets werken specialisten aan Secured en Unsecured debt instrumenten die door banken en/of verzekeraars uitgegeven worden. Het team bestaat uit productspecialisten op drie kapitaalmarkt deelgebieden: Secured Debt, Hybrid Capital en Liability Management en Sustainable Finance.

Lees meer.

Vindt u het belangrijk dat u om tafel zit met een partij die uitgebreide sectorkennis combineert met financiële expertise? En die u daardoor gestructureerde en innovatieve financiële oplossingen kunt bieden in de zeescheepvaart en containerleasing? In alle belangrijke logistieke knooppunten in de wereld ondersteunen wij internationale rederijen en containerlessors met natte bulk, droge bulk, containervervoer, speciaal transport en offshore. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek.

Lees meer.