Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een aanvulling op bestaande financieringsvormen – zoals bancaire leningen en informele investeerders – en helpt ondernemers een nieuw bedrijf te starten. Het is een financieringsvorm die iedereen in staat stelt om te investeren in ondernemingen. Zo is het vaak al mogelijk om voor een bedrag van tien euro in te stappen.
 
Een crowdfunding-campagne bestaat meestal uit drie fasen: de voorbereiding, de campagne – het stadium waarin u geld ophaalt – en de fase waarin u met de financiering aan de slag gaat. Om vast te stellen of crowdfunding iets voor uw onderneming is, dient u zich van te voren rekenschap te geven van een aantal vragen:
 • Waarom kiest u voor crowdfunding?
 • Heeft u voldoende tijd om te investeren in uw campagne?
 • Welk bedrag kunt u ophalen met crowdfunding?
 • Hoe groot is de kans dat investeerders uw aanbod delen met anderen?
 • Waarvoor gaat u het geld gebruiken?

Maak klanten van uw investeerders

Crowdfunding stelt ondernemers in staat een goede balans te vinden tussen financieel rendement en de toegevoegde waarde voor het bedrijf en investeerders. Als u tijdens uw campagne investeerders vindt die meer inbrengen dan geld alleen, is de kans groter dat uw onderneming een succes wordt. Door crowdfunding goed in te zetten, kunt u van investeerders klanten maken. Om uw succes te vergroten, zullen zij hun netwerk inzetten en geven zij feedback op uw onderneming en product.

Blijf investeren in draagvlak

Uw succes valt of staat met de betrokkenheid van uw investeerders. Als u zich uitsluitend richt op de financiering van uw onderneming, is de kans dat het een succes wordt kleiner. Omdat crowdfunding veel tijd in beslag neemt, kan het zeer kostbaar worden. Bovendien is de toegevoegde waarde beperkt als het een grote groep kleine investeerders oplevert die niet betrokken zijn bij uw onderneming. Dit wordt vooral merkbaar in de fase nadat u het geld heeft opgehaald. In deze periode onderhoudt u de relatie met investeerders. Een goede en heldere communicatie met uw stakeholders is dan cruciaal om het draagvlak voor uw dienst of product te behouden en te versterken

Interessant voor u

Crowdfunding is één van de snelst groeiende alternatieve financieringsvormen ter wereld en in Nederland. 
 • In 2013 werd wereldwijd ruim 5 miljard dollar via crowdfunding gefinancierd
 • In 2011 is in Nederland één miljoen euro gefinancierd met crowdfunding
 • In 2012 werd in Nederland 11 miljoen euro met crowdfunding gefinancierd
 • In 2013 werd in Nederland 32 miljoen euro met crowdfunding gefinancierd
 • In 2014 wordt ongeveer een verdubbeling verwacht van de financiering in 2013
 • Nederland telt 29 crowdfunding-platforms. Hiermee staat ons land na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wereldwijd op de derde plaats
 • Steeds meer platforms beschikken over een ontheffing of vergunning van de Autoriteit Financiële Markten
 • Crowdfunding ontwikkelt zich steeds meer als onderdeel van de financieringsmix van bedrijven

Het succes van Crowdfunding is afhankelijk van een goede voorbereiding. De voorbereiding, campagne en de periode die hierop volgt, kunnen veel tijd kosten. Hoeveel tijd u moet investeren, is afhankelijk het bedrag dat u wilt ophalen, hoe groot uw markt is, waar deze markt zich bevindt en de omvang van uw netwerk. Hier staat tegenover dat uw campagne veel meer kan opleveren dan geld alleen.

Stel van tevoren vast waaraan u het geld wilt besteden

Het is erg belangrijk dat u duidelijk communiceert over wat u met het geld wilt doen. Mogelijke investeerders zullen zich afvragen wat de noodzaak van de investering is: kunt u het doel niet op een andere, slimmere en goedkopere manier realiseren? Investeerders betalen het liefst voor iets dat een tastbaar resultaat oplevert. Ze vinden investeringen die ver van het doel van uw onderneming, producten of diensten afliggen minder aantrekkelijk. Afhankelijk van het platform zoeken ze naar een bepaalde urgentie en impact. Een goed voorbeeld is YouBeDo.com: deze online boekenwinkel hanteert dezelfde prijzen en voorwaarden als elke andere grote boeken-webshop. Wat deze winkel urgent maakt, is dat 10 procent van elke aankoop naar een goed doel naar keuze wordt overgemaakt.

De verkoopbaarheid van uw aanbod

Bij crowdfunding gaat het over meer dan uw product of dienst. Ook spelen traditionele factoren een rol. Partijen investeren omdat ze uw product willen hebben, u als ondernemer kennen of een goed rendement verwachten. Een succesvolle campagne is vooral afhankelijk van de vraag of anderen in staat zijn uw verhaal door te vertellen. Kunnen zij uw aanbod 'verkopen' binnen hun eigen netwerk? Bereiken zij een volgende groep mensen die op hun beurt investeren en mensen in hún netwerk benaderen? Pas als dit gebeurt, wordt crowdfunding een succes. Niet voor niets spreekt Pim Betist – grondlegger van crowdfunding – over het 'ripple-effect': de spreekwoordelijke steen die je in het water gooit en de kringen die zich hier omheen vormen. Dit kan betekenen dat een complexe oplossing voor een ingewikkeld probleem lastig te crowdfunden is, omdat het te moeilijk is voor investeerders om de oplossing te delen in hun netwerk.

Wat is uw eigen rol?

De mate waarin investeerders uw aanbod met anderen kunnen delen, bepaalt ook het bedrag dat u kunt ophalen met crowdfunding. Ook is het van belang hoe groot uw netwerken kan zijn, hoeveel klanten heeft u al en hoe groot is uw doelgroep? Onderschat ook uw eigen communicatieve en commerciële kwaliteiten niet, want u bent zelf óók een belangrijke succesfactor.

Financieringsgesprek aanvragen

Bent u op zoek naar een financiering en wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Vertel ons meer over uw plannen, dan kijken we samen naar de beste oplossing. 

financieringsgesprek aanvragen