Naar de navigatie Naar de inhoud

Kredietaanvraag

De 8 stappen van een kredietaanvraag

1.
De voorbereiding

Zorg dat u een goed beeld heeft van uw kredietbehoefte. Geef daarvoor antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom heeft u het krediet nodig?

  • Hoeveel geld heeft u nodig?

  • Hoeveel kunt u zelf inbrengen?

  • Hoeveel kunt u maandelijks aflossen?

Lees meer over een goede voorbereiding en bekijk welke informatie u bij een aanvraag moet aanleveren.

2.
Aanvraag indienen

U dient de financieringsaanvraag in bij uw relatiemanager van ABN AMRO. Heeft u nog geen relatiemanager, neem dan contact op via het algemene contact

Als u de aanvraag heeft ingediend, neemt ABN AMRO contact met u op. Meestal vragen wij u om de informatie op te sturen die u heeft samengesteld in de voorbereiding. De relatiemanager verdiept zich daarmee in uw verzoek en beoordeelt de kredietaanvraag en beschikbare gegevens. Zien we financieringsmogelijkheden, dan willen we in veel gevallen de financieringsbehoefte persoonlijk met u bespreken.

Tijdens dit gesprek komen de achtergronden van de kredietaanvraag aan de orde. We bespreken de gewenste financieringsconstructie: de looptijd, aflossing, rentecondities en zekerheden. Om de kredietaanvraag goed te kunnen behandelen, vraagt uw contactpersoon mogelijk om aanvullende informatie.

3.
Kredietvoorstel

Als uw relatiemanager voldoende mogelijkheden ziet om financiering te verstrekken, maakt hij een intern kredietvoorstel. Hierin staan naast cijfers ook niet-financiële gegevens.

4.
Kredietvoorstel intern ter goedkeuring

Uw relatiemanager en het lokale kantoor beoordelen vrijwel alle financieringsaanvragen tot een bedrag van €1 miljoen. Bij financieringsaanvragen vanaf € 1 miljoen en risicovolle aanvragen vindt er ook altijd een analyse plaats door de afdeling kredietbeoordeling.

Deze afdeling heeft een onafhankelijke rol binnen de bank en beschikt over een brede expertise op het gebied van kredieten. Zij doet een extra check op risico’s van de kredietverlening en let er speciaal op of uw onderneming de financieringslasten kan dragen. Op basis van deze check volgt goed- of afkeuring van het kredietvoorstel. Als de afdeling kredietbeoordeling uw aanvraag goedkeurt, stelt zij ook de kredietvoorwaarden vast.

5.
Terugkoppeling van het resultaat en aanbieding kredietofferte

ABN AMRO laat u weten of en onder welke voorwaarden de financieringsaanvraag is goedgekeurd. Een afwijzing lichten we uiteraard toe. We onderzoeken dan de alternatieven voor u. Als de financieringsaanvraag is goedgekeurd, dan maken we een offerte. Hierin staan de hoogte van financiering, de kredietvoorwaarden, het aflossingsschema, de rente, de zekerheden en alle overige voorwaarden. ABN AMRO biedt u de kredietofferte aan.

6.
Acceptatie kredietovereenkomst en overeengekomen (zekerheids)stukken

U en ABN AMRO ondertekenen de kredietofferte en overeengekomen (zekerheids)stukken, zodat een juridische overeenkomst ontstaat.

7.
Beoordeling van de ondertekende documentatie en het vestigen van zekerheden

Wij beoordelen alle stukken op volledigheid. Het is van belang dat de documentatie correct ingevuld en door de bevoegde personen ondertekend is. Daarna kunnen wij zekerheden vastleggen, bijvoorbeeld door verpandingsakten te registreren of, als de financiering een hypotheek betreft, de opdrachtbrief naar de notaris te versturen.

8.
Ter beschikking stellen van het krediet

Zodra alle documentatie in orde is en de zekerheden zijn gevestigd, stellen wij het krediet ter beschikking voor de ondernemer. Hoe sneller de documenten zijn ondertekend en zekerheden op orde zijn, des te eerder kunt u het krediet gebruiken.

U heeft zelf ook invloed op de duur van het aanvraagproces. Hoe beter de voorbereiding en completer de documenten, hoe sneller wij uw aanvraag kunnen behandelen.

Financieringskompas

Op zoek naar financiering?

Maak nu een afspraak

U bent op zoek naar financiering om uw plannen te realiseren. Wij helpen u graag met de voorbereiding en het kiezen van de beste oplossing.

Vragen? Stel uw vraag
direct aan de juiste persoon.

Neem contact op.

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via LinkedIn
  • Volg ons via YouTube