Voor het beoordelen van een financieringsaanvraag bestaat geen blauwdruk. Iedere onderneming is anders of bevindt zich in een andere situatie. De informatie die u moet aanleveren, kan dus per aanvraag verschillen. Hieronder vindt u het overzicht van informatie die wij eventueel van u nodig hebben. Zo kunnen wij voor u de beste oplossing vinden.

Omschrijving van uw onderneming

Om een goed beeld van u en uw onderneming te krijgen, vragen wij altijd om uw bedrijf in uw eigen woorden te omschrijven. U kunt immers zelf het beste duidelijk maken wat uw drijfveren als onderneming zijn. Wat is uw verdienmodel? Welke kansen en bedreigingen zijn er? Hoe gaat u daarmee om? En hoe bereidt u zich voor op uw toekomst? Uw omschrijving bevat in ieder geval:
 • Inschrijving(en) bij de Kamer van Koophandel
 • Het organogram van uw onderneming
 • De product of dienst die u levert
 • Uw bedrijfsformule
 • Een analyse van uw markt, afnemers en leveranciers

Financiële situatie van uw onderneming

Graag ontvangen wij:
 • De balans en de winst- en verliesrekening van uw onderneming van de afgelopen twee jaar.
 • De liquiditeitsprognose van het lopende boekjaar. Welke inkomsten en uitgaven verwacht u de komende 12 maanden voor uw onderneming?
 • De aangifte inkomstenbelasting

Financiële onderbouwing van uw aanvraag

Met een exploitatiebegroting voor de komende twee jaar onderbouwt u uw aanvraag. Een exploitatiebegroting kunt u vergelijken met een winst- en verliesrekening. U kijkt hierin alleen naar de toekomst. U maakt een inschatting van zowel uw kostenposten als uw omzet.

Zekerheden

Voor het verstrekken van de lening of het krediet, vragen wij in sommige gevallen zekerheden. Welke en hoeveel zekerheden u in moet brengen, ligt aan uw situatie en de hoogte van uw aanvraag. Deze gebruiken we als onderpand. Voorbeelden van zekerheden zijn:

 • Hypothecaire inschrijving op onroerend goed
 • Pandrecht op bedrijfsuitrusting
 • Pandrecht op voorraden
 • Pandrecht op debiteuren
 • Borgstellingen

Statuten van de onderneming

Heeft u een BV of een NV? Dan ontvangen we graag de statuten van uw onderneming.

Op zoek naar financiering?

U bent op zoek naar financiering om uw plannen te realiseren. Wij helpen u graag met de voorbereiding en het kiezen van de beste oplossing.

vraag vrijblijvend een offerte aan