Naar de navigatie Naar de inhoud

Hertaxatie vastgoed

Bij een financiering beoordeelt een bank in de eerste plaats of sprake is van een stabiele kasstroom. Tegelijkertijd kunnen zekerheden een rol spelen en de kans op een bancair krediet vergroten. Het risicoprofiel is namelijk veel lager, omdat de bank hierop een beroep kan doen als het onverhoopt misgaat. Bij een vastgoedfinanciering is het vastgoed veelal de voornaamste zekerheid. Daarom is een goede waardering van de zekerheden erg belangrijk. Niet alleen voor de bank, maar óók voor de ondernemer.

 

Inschatten van risico’s

Als een bank een financiering verstrekt, zal zij de ondernemer vragen ook eigen vermogen hiervoor te reserveren. Hoe lager het risico op verlies, hoe lager de inbreng van het eigen vermogen kan zijn. De bank schat dit risicoprofiel in op basis van twee factoren. Enerzijds kijkt zij hoe groot de kans is dat de ondernemer binnen één jaar niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit hangt sterk samen met de bestendigheid van zijn kasstromen. Anderzijds maakt de bank een inschatting van het verlies dat zij kan lijden als het misgaat. Zij kan dit op een aantal manieren beperken.

Eén mogelijkheid is het verzilveren van de zekerheid: het vastgoed. Als sprake is van een laag krediet ten opzichte van de getaxeerde marktwaarde van het pand, is de kans dat (een belangrijk deel van) het krediet uit de verkoop van het vastgoed kan worden terugbetaald groter. Bovendien hoeft de ondernemer dan een minder hoge rente-opslag te betalen bij het afsluiten van de financiering.

 

Belang van hertaxatie

Naast solide kasstromen zorgen de onderliggende zekerheden er dus voor dat het risicoprofiel lager is en de kans op financiering groter. Dit maakt een realistische waardering van onroerend goed extra belangrijk. Denk aan winkelpanden, kantoorruimte, distributiecentra, restaurants en congreshallen. Door economische ontwikkelingen, veranderingen in de omgeving van panden, onderhoud, veroudering of innovaties kan de waarde van een object wijzigen.

Om de waardeontwikkeling van vastgoed te kunnen volgen, zal de bank regelmatig een taxatie uit laten voeren. Zo ontstaat inzicht in de waarde van vastgoed en het risicoprofiel van de financiering. Ook voor de ondernemer kan een taxatie waardevol zijn. Hij krijgt een beeld van de waarde van zijn vastgoedportefeuille, kan vaststellen op basis van welke onderdelen de waardering tot stand is gekomen en hoe hij kan sturen op de waardering. Hierbij geldt als stelregel: hoe groter en bestendiger de kasstroom, hoe hoger de waardering van het vastgoed. En naarmate de waarde hiervan hoger wordt ingeschat, gelden gunstiger tarieven voor een financiering.

Financieringskompas

Op zoek naar financiering?

Maak nu een afspraak

U bent op zoek naar financiering om uw plannen te realiseren. Wij helpen u graag met de voorbereiding en het kiezen van de beste oplossing.

Vragen? Stel uw vraag
direct aan de juiste persoon.

Neem contact op.

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via LinkedIn
  • Volg ons via YouTube