Krediet van de bank, crowdfunding, een lening van een kredietunie, bedrijfsmiddelen leasen. Voor ondernemers zijn er verschillende mogelijkheden als het op financiering aankomt. Naast het groeiende gebruik van nieuwe vormen van alternatieve financiering worden deze financieringsvormen ook steeds meer gecombineerd. Dat noemen we gestapeld financieren. Wat is dit precies en hoe zorgt u voor de juiste financieringsmix?

Een nieuwe kijk op financiering

Als er twee of meer financieringsvormen worden gebruikt om een financiering rond te krijgen, spreken we van gestapeld financieren. Deze financieringsvorm staat ook wel bekend als hybride financiering, pizzafinanciering of financieringsmix. Vanouds zijn banken de grootste financiers van bedrijven in Nederland. Naast bancaire financiering komen er echter steeds meer nieuwe financieringsvormen op de markt. Deze financieringsmogelijkheden kunt u combineren om de totale financiering van uw bedrijf rond te krijgen. Als u groeiplannen heeft, kunt u bijvoorbeeld kiezen om voor een deel gebruik te maken van crowdfunding. Ook kunt u deze financieringsvorm gebruiken om een nieuw product in de markt te zetten. U kunt kiezen voor lease om nieuwe bedrijfsmiddelen aan te schaffen en voor een rekening-courant krediet om schommelingen op te vangen. Zo ‘stapelt’ u in feite verschillende financieringsvormen op elkaar.

Welke combinaties kunt u kiezen?

Steeds vaker combineren ondernemers een bancaire lening met een vorm van crowdfunding. Bancaire financiering is relatief eenvoudig. Om draagvlak voor uw totale financieringsbehoefte te creëren, kan crowdfunding een goede aanvulling op bancaire financiering zijn. Met crowdfunding kunt u meteen testen of u een achterban heeft die in uw idee gelooft en bereid is hierin te investeren.

Deze mix van financieringsvormen is zeer geschikt als u een snelle en constante behoefte heeft aan meer werkkapitaal. Door kapitaal dat ‘vastzit’ in uw vaste en vlottende activa vrij te maken, kunt u uw werkkapitaal benutten om bijvoorbeeld te investeren in verdere groei. Met voorfinanciering van uw facturen of debiteurenfinanciering krijgt u, afhankelijk van de gekozen vorm, een deel van het factuurbedrag direct uitbetaald. U beschikt dan sneller over uw geld en voorkomt dat u mogelijk in de problemen zou kunnen komen, doordat uw afnemers te laat betalen.

Debiteurenfinanciering kunt u combineren met voorraadfinanciering en is vooral geschikt voor bedrijven met veel voorraad. Een bank kan een deel van uw voorraad voorfinancieren waarbij deze gelden als 'onderpand'. Door voorraadfinanciering kunt u mogelijk uw leveranciers sneller betalen en waar mogelijk investeren in groei. Lease is een vorm van financiering van uw bedrijfsmiddelen. Bij lease koopt de leasemaatschappij of bank een bedrijfsmiddel en betaalt u dit in termijnen terug.

U kunt ook kijken of u financiering kunt krijgen via particuliere inves­teerders. Dat kunnen familieleden of vrienden zijn die u een lening willen verstrekken. Ook andere investeerders kunnen investeren in uw bedrijf. Deze informal investors zijn vaak succes­volle ondernemers of vermogende personen die bereid zijn te investeren in uw bedrijf, in ruil voor aandelen of andere vorm van zeggenschap. Daarnaast kunt u een beroep doen op investerings- en participatiemaatschappijen. Dit zijn vaak private instellingen waarin investeerders zijn verenigd. Gezamenlijk kunnen zij financieren en een deel van het bedrijfsrisico dragen. Dit wordt ook wel private equity genoemd. Omdat deze investeerders meedelen in het risico van uw onderneming, willen ze vaak zeggen­schap en/of meedelen in de winst. Afhankelijk van het doel van de lening kan dit een optie zijn.

Een andere mogelijkheid is een bankkrediet in combinatie met een borgstelling van de overheid. Met een borgstellingskrediet staat de overheid garant door middel van een staatsgarantie. Door deze borgstellingsregelingen kan het risico dat banken lopen deels worden gedekt. Hierdoor is de bank in sommige gevallen eerder bereid een volledige financiering te verstrekken. Voorbeelden van zulke regelin­gen zijn de BMKB, de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de Groeifaciliteit. De borgstelling is bedoeld om het risico dat de bank loopt te beperken en kan ervoor zorgen dat u sneller krediet krijgt.

Meer lezen over gestapeld financieren? Lees hier wat het is en hoe het werkt?

Download hier de volledige MKB Servicedesk Whitepaper 'Gestapeld financieren'.

Op zoek naar financiering?

U bent op zoek naar financiering om uw plannen te realiseren. Wij helpen u graag met de voorbereiding en het kiezen van de beste oplossing.

vraag vrijblijvend een offerte aan