De Garantie Ondernemingsfinanciering

Wilt u ook in deze tijd een grote investering doen? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering vult u een bestaande financiering aan met een lening met staatsgarantie vanaf € 1,5 miljoen. Zo kunt u toch aan uw kredietbehoefte voldoen.

Garantie Ondernemingsfinanciering

Grote investering doen? Bespreek de mogelijkheden

Maak een afspraak

Voordelen

 • Maximaal 8 jaar 
 • Voor financieringen vanaf €1,5 miljoen
 • Overheid staat garant voor 50%

Lenen met staatsgarantie

Door te lenen met staatsgarantie, kunnen gezonde bedrijven ook in moeilijke tijden hun onderneming laten groeien. Bij deze financiering staat de overheid namelijk garant voor 50% van het bedrag dat u leent. Door deze zekerheid van de staat, betaalt u ook nog eens minder rente.

Wat is een Garantie Ondernemingsfinanciering?

De Garantie Ondernemingsfinanciering is een zakelijke lening waarbij de overheid garant staat voor 50% van de financiering. Het is bedoeld voor grote en middelgrote ondernemingen die financieel gezond zijn, maar die worden geraakt door de economische crisis.

Voorwaarden van de overheid

Uw bedrijf is financieel gezond.
Uw bedrijf staat in Nederland en de bedrijfsactiviteiten vinden vooral in Nederland plaats.
De Garantie Ondernemingsfinanciering mag alleen worden gebruikt als nieuwe financiering en dus niet ter vervanging van een eerder verstrekte lening, tenzij het gaat om herfinanciering van een bedrijfsovername.

Voor wie?

Voor grote en middelgrote gezonde ondernemingen die geraakt worden door de economische crisis.

Voor wie niet?

Bedrijven die werkzaam zijn in de volgende sectoren, komen niet voor een Garantie Ondernemingsfinanciering in aanmerking:

 • Gezondheidszorg
 • Onroerend goed (uitgezonderd bemiddeling)
 • Landbouw, visserij en aquacultuur (uitgezonderd toelevering en dienstverlening)
 • Bank-, verzekerings-, beleggings- of participatiemaatschappijen.

Hoeveel kan ik lenen?

U kunt minimaal € 1.500.000,- lenen maximaal € 150.000.000,-.

Hoe lang loopt een Garantie Ondernemingsfinanciering?

Maximaal 8 jaar

Rente

De rente is op basis van 3-maands euribor met een opslag. De rente en kosten worden op maat voor u berekend en tijdens een adviesgesprek met u besproken.

Garantieprovisie

 • De Staat der Nederlanden staat borg voor een gedeelte van de Garantie Ondernemersfinanciering.
 • Van de door ABN AMRO berekende rente over de Garantie Ondernemersfinanciering moet ABN AMRO een deel afdragen aan de Staat.
 • De garantieprovisie is een opslag boven 3-maands euribor
 • /- liquiditeitspremie -/- 0,25 beheersvergoeding. Dit percentage berekenen we over het op de eerste dag van elk kwartaal uitstaand bedrag dat onder de Garantie Ondernemingsfinanciering gegarandeerd is.
 • Als u de lening vervroegd aflost, moet u de volledige garantieprovisie betalen aan de Staat alsof u de lening volgens aflossingsschema aflost.

Hoe betaal ik terug?

U betaalt de lening in gelijke termijnen terug, maar ook andere varianten zijn in overleg mogelijk.

Aanvullende informatie

Meer informatie kunt u lezen op de website van RVO.nl.

Vragen of advies?

Meer weten over een Garantie Ondernemingsfinanciering? Neem contact op met ABN AMRO.

Maak een afspraak