Debiteurenvorderingen en voorraden hebben een belangrijke invloed op de kasstroom van uw onderneming. Ze beïnvloeden uw werkkapitaal en eventuele groeimogelijkheden. Met onze flexibele financieringsvorm heeft u de mogelijkheid om extra liquide middelen vrij te maken. Openstaande vorderingen financieren wij tot maximaal 90%. Daarmee kunt u de tijd overbruggen tussen het versturen van de factuur en de ontvangst van de betaling. 

Meer weten over werkkapitaalfinanciering?

Bel tijdens kantooruren via 073 - 646 77 00 of stuur een mail.

Contact opnemen

Voordelen

 • Flexibele financiering die meebeweegt met de omzet
 • Lager uitstaand debiteurensaldo
 • Direct extra liquiditeit

Voorraadfinanciering

Ook uw aanwezige voorraad kan beslag leggen op uw kapitaal. Wij kunnen tot 70% van het betaalde voorraad gereed product of verhandelbare grondstoffen voorfinancieren. Deze flexibele vorm van financieren beweegt zo mee met de groei van uw bedrijf. Hierdoor kunt u snel en inspelen op marktomstandigheden, profiteren van betalingskortingen en investeren in verdere groei.

Direct extra liquiditeit

Deze financiering op basis van uw debiteurenvorderingen en voorraad gereed product geeft u direct extra liquiditeit. Zo heeft u werkkapitaal beschikbaar om uit te breiden naar nieuwe markten, acquisities te financieren of investeringen te doen. Ook kunt u bijvoorbeeld uw crediteuren sneller betalen en inspelen op inkoopvoordelen. Bekijk een korte video met uitleg over Commercial Finance.

Creditmanagement

Debiteurenvorderingen die te lang uitstaan vergroten het risico op wanbetaling en kunnen de voortgang van uw onderneming in gevaar brengen. Wij kunnen het debiteurenbeheer gedeeltelijk of helemaal van u overnemen. Hiermee kunnen we de debiteurentermijn verkorten en de afschrijving op debiteuren verminderen. Zo verbetert u niet alleen de kwaliteit van uw portefeuille, maar beperkt u ook de verliezen en afschrijvingen. Daarnaast zijn de inzichten in uw debiteurenstand altijd up-to-date. Zo beschikt u over de juiste informatie om besluiten te maken over afspraken met individuele debiteuren.

Insolventierisicodekking

Wilt u meer zekerheid rondom uw debiteurenbeheer? U kunt bij ons ook een insolventierisicodekking afsluiten. Met een insolventierisicodekking kunt uw debiteurenrisico verkleinen of volledig wegnemen. Bij wanbetaling of faillissement ontvangt u van ons een vergoeding. Daarnaast controleren wij ook de financiële betrouwbaarheid van (toekomstige ) afnemers waar u zaken mee doet. Op die manier heeft u richtlijnen waarbinnen u veilig zaken kunt doen.

Debiteurenbeheer

Voordelen:
 • Uw bedrijf beschikt over meer liquiditeiten en u kunt de kasstroom beter beheersen.
 • De betalingstermijn van debiteuren kan verbeteren, doordat het debiteurenbeheer meer aandacht krijgt. Hierdoor verlaagt u het risico op debiteuren en kunt u afschrijvingen op debiteuren verminderen.
 • Er vindt verbetering plaats van de kwaliteit van de debiteurenportefeuille.
 • U kunt vooraf zelf kiezen op welk moment u het beheer van uw debiteuren uitbesteedt.
 • U heeft altijd een actueel inzicht in uw debiteurenstand. Dit kunt u laten meewegen in de afspraken die u met individuele debiteuren wilt maken.
Aandachtspunten:
 • Aan het uitbesteden van debiteurenbeheer zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn variabel en afhankelijk van de omzet. U heeft echter minder ‘mankracht’ nodig voor het beheer van uw debiteuren. Hierdoor kunt u besparen op vaste kosten of medewerkers inzetten voor andere werkzaamheden.
 • Met een aanvullende insolventierisicodekking kunt u het risico op debiteuren afdekken. Als betaling uitblijft, kunt u een claim indienen en ontvangt u het verzekerde bedrag.

Debiteurenfinanciering

Voordelen:
 
 • Uw bedrijf beschikt direct over liquide middelen zodra de facturen verzonden zijn.
 • Het is niet langer nodig om 30 tot 90 dagen te wachten op uw inkomsten.
 • Het is een flexibele financiering die meebeweegt met de omzet en groei van uw bedrijf.
 • Doordat een bank inzicht heeft in uw debiteuren krijgt uw bedrijf ook beter inzicht in de eventuele risico’s van debiteuren.
 • U bepaalt zelf of aan klanten kenbaar wordt gemaakt dat uw bedrijf een debiteurenfinanciering heeft.
Aandachtspunten:
 
 • Uw debiteurenportefeuille kan op dag- of weekbasis gevolgd worden. Hiervoor dient u wel frequent uw debiteurenbestand door te geven.
 • Termijnfacturatie en 'vooruit' facturatie komen niet in aanmerking voor financiering. Het risico bestaat dat uw onderneming gedurende de contractperiode de verplichtingen richting de debiteur niet na kan komen. Zo kan een dispuut over een factuur ontstaan waarbij onduidelijk is of er sprake is van een afgeronde prestatie/dienst.
 • De betaalstroom van uw bedrijf wordt verlegd naar de bank. U bepaalt zelf of u deze wijziging aan klanten bekend wilt maken.

Voorraadfinanciering

Voordelen:
 • Uw bedrijf heeft een flexibele financiering die meebeweegt met uw voorraad.
 • Het is mogelijk grotere bestellingen te plaatsen en daardoor inkoopkortingen te bedingen.
 • U kunt uw leveranciers sneller betalen en daardoor betalingskortingen bedingen.
 • Uw bedrijf kan met deze financiering beter inspelen op nieuwe kansen en zo groei stimuleren.
Aandachtspunten:
 
 • Voorraden die in het buitenland zijn opgeslagen en voorraden die kunnen bederven, komen niet voor financiering in aanmerking.
 • De te financieren voorraad is makkelijk verhandelbaar.
 • De voorraad bestaat uit kant-en-klare producten, die betaald zijn.
 • Voorraadfinanciering is alleen mogelijk in combinatie met debiteurenfinanciering.

Wat is Commercial Finance?

Bekijk hier een korte film en zie wat Commercial Finance is en hoe het werkt.

Voor wie?

 • Voor ondernemingen met een omzet boven de vijf miljoen
 • Voor ondernemingen die langer dan twee jaar bestaan
 • Voor ondernemingen die opereren in het business to business segment
 • Voor ondernemingen die minder dan drie verliesjaren op een rij hebben

Welke producten zijn er?

 • Debiteurenfinanciering 
 • Voorraadfinanciering 
 • Insolventierisicodekking 
 • Creditmanagement

Hoeveel kan ik financieren?

 • In het geval van debiteurenfinanciering kunt u bevoorschotting krijgen tot 90% en maximaal tot 90 dagen na vervaldatum. 
 • In de situatie van voorraadfinanciering hanteert Commercial Finance een bevoorschotting tussen de 50 en 70% van het voorverkocht gereed product. 
 • De insolventierisicodekking dekt tot 100% van uw debiteurenportefeuille.

Meer informatie over debiteurenfinanciering

Voordelen

 • Direct extra liquiditeit op basis van openstaande debiteurenvorderingen

 • Flexibele financiering die meebeweegt met de omzet 

 • Lager uitstaand debiteurensaldo 

 • Verbeterde balans (liquiditeit, solvabiliteit)

 

Voorwaarden

 • Spreiding in de debiteurenportefeuille

 • Concentratie op de twee grootste debiteuren van maximaal 50% 

Meer informatie over voorraadfinanciering

Voordelen

 • Directe beschikbaarheid van extra liquiditeit op basis van uw voorraden

 • Flexibele financiering die meebeweegt met uw hoeveelheid voorraad

 • Een mogelijkheid om grotere hoeveelheden te bestellen en extra besparingen te realiseren.

Voorwaarden

 • Voorraad bestaat uit betaald gereed product of verhandelbare grondstoffen in Nederland

 • Minimale voorraadfaciliteit € 500.000

 • Verstrekking enkel in combinatie met debiteurenfinanciering. 

Meer informatie over Insolventierisicodekking

Voordelen:
 • Veiliggestelde kasstroom met insolventierisicodekking van maximaal 100%

 • Maximale betaaltermijn kan oplopen tot 180 dagen

 • Flexibelere voorwaarden vergeleken met een traditionele kredietverzekering.

Meer informatie over Creditmanagement

Voordelen:
 • Betere beheersing van uw kasstroom

 • Snellere betaling van uw facturen

 • Lagere bedrijfskosten (bijvoorbeeld personeel en overhead)

Vragen of advies?

Heeft u vragen of wilt u advies over de producten en diensten van Commercial Finance? Uw relatiemanager neemt de tijd om uw individuele behoeften en eisen te doorgronden. Heeft u geen relatiemanager? Bel dan rechtstreeks naar ABN AMRO Commercial Finance via 073 -646 75 00.

Contact opnemen

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact met ons op via mail of bel tijdens kantooruren naar 073-646 7500.