Een flexibele financiering

Op basis van uw omzet, hoger dan 2 miljoen, groeit de financiering mee van uw debiteurenvorderingen. Van de openstaande vorderingen wordt maximaal 90% gefinancierd. Debiteurenfinanciering in combinatie met voorraadfinanciering kan ook. Hiermee financiert u tot 70% van de waarde van de betaalde voorraad gereed product.

Commercial Finance

Extra liquiditeit nodig?

Neem contact op

Voordelen

 • Professioneel creditmanagement
 • Een flexibele financiering
 • Direct extra liquiditeit

Direct extra liquiditeit

Deze financiering op basis van uw debiteurenvorderingen en voorraad gereed product geeft u direct extra liquiditeit. Zo heeft u werkkapitaal beschikbaar om uit te breiden naar nieuwe markten, acquisities te financieren of investeringen te doen. Ook kunt u met uw leveranciers onderhandelen over kwantumkortingen. Bekijk een korte video met uitleg over Commercial Finance. 

Veiliggestelde kasstroom

Bescherm u tegen niet-betalende afnemers met een maximale dekking van 100% van uw vordering, zowel in Nederland als in het buitenland. Het werkt eenvoudig. Iedere debiteur heeft een kredietlimiet. Kan een goedgekeurde debiteur niet betalen? Dan krijgt u volgens de overeengekomen kredietlimieten uitgekeerd.

Wat is Commercial Finance?

Bekijk hier een korte film en zie wat Commercial Finance is en hoe het werkt.

Voor wie?

 • Voor ondernemingen met een omzet boven de twee miljoen
 • Voor ondernemingen die langer dan twee jaar bestaan
 • Voor ondernemingen die opereren in het business to business segment
 • Voor ondernemingen die minder dan drie verliesjaren op een rij hebben

Welke producten zijn er?

 • Debiteurenfinanciering 
 • Voorraadfinanciering 
 • Insolventierisicodekking 
 • Creditmanagement

Hoeveel kan ik financieren?

 • In het geval van debiteurenfinanciering kunt u bevoorschotting krijgen tot 90% en maximaal tot 90 dagen na vervaldatum. 
 • In de situatie van voorraadfinanciering hanteert Commercial Finance een bevoorschotting tussen de 50 en 70% van het voorverkocht gereed product. 
 • De insolventierisicodekking dekt tot 100% van uw debiteurenportefeuille.

Meer informatie over debiteurenfinanciering

Voordelen

 • Direct extra liquiditeit op basis van openstaande debiteurenvorderingen

 • Flexibele financiering die meebeweegt met de omzet 

 • Lager uitstaand debiteurensaldo 

 • Verbeterde balans (liquiditeit, solvabiliteit)

 

Voorwaarden

 • Spreiding in de debiteurenportefeuille

 • Concentratie op de twee grootste debiteuren van maximaal 50% 

Meer informatie over voorraadfinanciering

Voordelen

 • Directe beschikbaarheid van extra liquiditeit op basis van uw voorraden

 • Flexibele financiering die meebeweegt met uw hoeveelheid voorraad

 • Een mogelijkheid om grotere hoeveelheden te bestellen en extra besparingen te realiseren.

Voorwaarden

 • Voorraad bestaat uit betaald gereed product of verhandelbare grondstoffen in Nederland

 • Minimale voorraadfaciliteit € 500.000

 • Verstrekking enkel in combinatie met debiteurenfinanciering.

Meer informatie over Insolventierisicodekking

Voordelen:
 • Veiliggestelde kasstroom met insolventierisicodekking van maximaal 100%

 • Maximale betaaltermijn kan oplopen tot 180 dagen

 • Flexibelere voorwaarden vergeleken met een traditionele kredietverzekering.

Meer informatie over Creditmanagement

Voordelen:
 • Betere beheersing van uw kasstroom

 • Snellere betaling van uw facturen

 • Lagere bedrijfskosten (personeel, overhead, faciliteiten, investeringen in technologie en telecommunicatiekosten)

Vragen of advies?

Heeft u vragen of wilt u advies over de producten en diensten van Commercial Finance? Uw relatiemanager neemt de tijd om uw individuele behoeften en eisen te doorgronden. Heeft u geen relatiemanager? Bel dan rechtstreeks naar ABN AMRO Commercial Finance via 073 -646 75 00.

Neem contact op

Debiteurenbeheer

Voordelen:
 • Uw bedrijf beschikt over meer liquiditeiten en u kunt de kasstroom beter beheersen.
 • De betalingstermijn van debiteuren kan verbeteren, doordat het debiteurenbeheer meer aandacht krijgt. Hierdoor verlaagt u het risico op debiteuren en kunt u afschrijvingen op debiteuren verminderen.
 • Er vindt verbetering plaats van de kwaliteit van de debiteurenportefeuille.
 • U kunt vooraf zelf kiezen op welk moment u het beheer van uw debiteuren uitbesteedt.
 • U heeft altijd een actueel inzicht in uw debiteurenstand. Dit kunt u laten meewegen in de afspraken die u met individuele debiteuren wilt maken.
Aandachtspunten:
 • Aan het uitbesteden van debiteurenbeheer zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn variabel en afhankelijk van de omzet. U heeft echter minder ‘mankracht’ nodig voor het beheer van uw debiteuren. Hierdoor kunt u besparen op vaste kosten of medewerkers inzetten voor andere werkzaamheden.
 • Met een aanvullende insolventierisicodekking kunt u het risico op debiteuren afdekken. Als betaling uitblijft, kunt u een claim indienen en ontvangt u het verzekerde bedrag.

Debiteurenfinanciering

Voordelen:
 
 • Uw bedrijf beschikt direct over liquide middelen zodra de facturen verzonden zijn.
 • Het is niet langer nodig om 30 tot 90 dagen te wachten op uw inkomsten.
 • Het is een flexibele financiering die meebeweegt met de omzet en groei van uw bedrijf.
 • Doordat een bank inzicht heeft in uw debiteuren krijgt uw bedrijf ook beter inzicht in de eventuele risico’s van debiteuren.
 • U bepaalt zelf of aan klanten kenbaar wordt gemaakt dat uw bedrijf een debiteurenfinanciering heeft.
Aandachtspunten:
 
 • Uw debiteurenportefeuille kan op dag- of weekbasis gevolgd worden. Hiervoor dient u wel frequent uw debiteurenbestand door te geven.
 • Termijnfacturatie en 'vooruit' facturatie komen niet in aanmerking voor financiering. Het risico bestaat dat uw onderneming gedurende de contractperiode de verplichtingen richting de debiteur niet na kan komen. Zo kan een dispuut over een factuur ontstaan waarbij onduidelijk is of er sprake is van een afgeronde prestatie/dienst.
 • De betaalstroom van uw bedrijf wordt verlegd naar de bank. U bepaalt zelf of u deze wijziging aan klanten bekend wilt maken.

Voorraadfinanciering

Voordelen:
 • Uw bedrijf heeft een flexibele financiering die meebeweegt met uw voorraad.
 • Het is mogelijk grotere bestellingen te plaatsen en daardoor inkoopkortingen te bedingen.
 • U kunt uw leveranciers sneller betalen en daardoor betalingskortingen bedingen.
 • Uw bedrijf kan met deze financiering beter inspelen op nieuwe kansen en zo groei stimuleren.
Aandachtspunten:
 
 • Voorraden die in het buitenland zijn opgeslagen en voorraden die kunnen bederven, komen niet voor financiering in aanmerking.
 • De te financieren voorraad is makkelijk verhandelbaar.
 • De voorraad bestaat uit kant-en-klare producten, die betaald zijn.
 • Voorraadfinanciering is alleen mogelijk in combinatie met debiteurenfinanciering.