Een leverancier die niet levert zoals afgesproken of een afnemer die niet betaalt. We gunnen het niemand. U wacht bijvoorbeeld op een levering die verscheept is naar Holland… in de Verenigde Staten. Wij helpen jaarlijks vele ondernemers met het beperken van hun handelsrisico.

Welke risico's neemt u bij internationale transacties?

Bij internationale transacties wilt u zich zo goed mogelijk indekken tegen het risico dat uw handelspartner niet levert of betaalt. Beantwoord de vragen in de Internationale Handelswijzer en ontdek welke oplossing uw handelsrisico's het beste afdekt.

Start de vragen

Garanties

Handelt u internationaal en wilt u uw handelspartner de zekerheid bieden of zelf de zekerheid krijgen dat een afgesproken prestatie nagekomen wordt? Een garantie biedt u die mogelijkheid.

Regel nu uw garantie

Documentair incasso

Moet het vertrouwen tussen u en uw handelspartner nog groeien? Met een Documentair Incasso stelt u voorwaarden op zodat uw afnemer pas over de goederen kan beschikken als hij heeft betaald of de wissel heeft geaccepteerd.

Lees de kenmerken

Documentair Krediet - Letter of Credit

Zekerheid over de betaling en over kwaliteit, locatie en tijdstip van de levering zijn belangrijk voor u en uw handelspartner. Met een Documentair Krediet garandeert een bank de betaling aan de afnemer als de leverancier aan de voorwaarden heeft voldaan.

Bekijk de voordelen

Veelgestelde vragen

ABN AMRO Bank N.V.
Coolsingel 93
3012 AE  Rotterdam
T.a.v.  Trade and Guarantees (PAC GL11.30)
Swift BIC: ABNANL2A

Op basis van het zendingnummer (Airway Bill nummer) kunnen documenten getraceerd worden. Een voorwaarde voor het tracken en tracen is dat de documenten door DHL Nederland in ontvangst zijn genomen en geadministreerd zijn. Volg voor het traceren onderstaande instructie. 
 
  1. Bezoek de DHL website via de volgende link: http://www.dhl.com/en/express/tracking/shippers_reference.html
  2. Vul de volgende gegevens in:
  • Shipper’s Reference. DHL gebruikt het referentienummer van ABN AMRO als ‘Shipper’s reference’. Bijvoorbeeld: referentienummer NLEX1234567 of NLEM1234567 (zonder verdere aanvulling zoals E001 of M002). Het is belangrijk dat u alle aangegeven hoofdletters invult. 
  • Date range for shipment: from. Selecteer de datum waarop de documenten naar ABN AMRO zijn verstuurd. 
  • Date range for shipment: to. De laatste te gebruiken datum is de huidige datum.
  • De velden Account Number en Shipment Destination hoeft u niet in te vullen.
  
Heeft u vragen over dit proces? Neem contact op met ABN AMRO Trade Operations via 010 – 4542187.

Wilt u of uw handelspartner zekerheid over de kwaliteit, tijd en locatie van de levering? Dan kan een Documentair Incasso handig zijn. Bij een Documentair Incasso betaalt de afnemer als de levering aan de incassovoorwaarden voldoet. Daarna ontvangt hij van zijn bank de handelsdocumenten en is hij eigenaar van de levering. De betrokken banken treden op als tussenpartij voor het leveren van de handelsdocumenten en de betaling, maar zij garanderen de betaling niet. Bij een Documentair Krediet (Letter of Credit) is dit wel het geval. De bank van de afnemer (importeur) verplicht zich om een bepaald bedrag te betalen als de leverancier (exporteur) aan de in het Documentair Krediet gestelde voorwaarden heeft voldaan.