Houdt u zich bezig met de import of export van goederen? Dan komt het begrip handelsrisico u vast bekend voor. Wij kunnen u op een aantal manieren helpen deze risico's te beperken.

Garanties

Handelt u internationaal en wilt u uw handelspartner de zekerheid bieden dat een afgesproken prestatie geleverd wordt? Een garantie biedt u deze zekerheid.

Lees meer

Documentair incasso

Doet u nog maar net zaken met uw importeur? Bij een Documentair Incasso worden de goederen in principe geleverd nadat de documenten via de bank zijn betaald. De banken garanderen deze betaling overigens niet. Wilt u deze zekerheid wel? Ga dan voor Documentair Krediet.


Lees meer

Documentair Krediet - Letter of Credit

Doet u nog maar net zaken met uw importeur en wilt u zeker weten dat u geld voor uw waar of waar voor uw geld krijgt? Met een Documentair Krediet wordt door een bank de betaling gegarandeerd. 

Lees meer

Veelgestelde vragen

ABN AMRO Bank N.V.
Coolsingel 93
3012 AE  Rotterdam
T.a.v.  Trade and Guartantees (PAC GL11.30)
Swift BIC: ABNANL2A

Op basis van het zendingnummer (Airway Bill nummer) kunnen documenten getraceerd worden. Een voorwaarde voor het tracken en tracen is dat de documenten door DHL Nederland in ontvangst zijn genomen en geadministreerd zijn. Volg voor het traceren onderstaande instructie. 
 
  1. Bezoek de DHL website via de volgende link: http://www.dhl.com/en/express/tracking/shippers_reference.html
  2. Vul de volgende gegevens in:
  • Shipper’s Reference. DHL gebruikt het referentienummer van ABN AMRO als ‘Shipper’s reference’. Bijvoorbeeld: referentienummer NLEX1234567 of NLEM1234567 (zonder verdere aanvulling zoals E001 of M002). Het is belangrijk dat u alle aangegeven hoofdletters invult. 
  • Date range for shipment: from. Selecteer de datum waarop de documenten naar ABN AMRO zijn verstuurd. 
  • Date range for shipment: to. De laatste te gebruiken datum is de huidige datum.
  • De velden Account Number en Shipment Destination hoeft u niet in te vullen.
  
Heeft u vragen over dit proces? Neem contact op met ABN AMRO Trade Operations via 010 – 4542187.

Doet u nog niet zo lang zaken met uw importeur? Dan kan een Documentair Incasso handig zijn. Bij een Documentair Incasso worden de goederen in principe pas uitgeleverd nadat de documenten via de bank zijn betaald. De betrokken banken treden op als tussenpartij voor het leveren van de documenten en de betaling, maar garanderen de betaling niet. Bij een Documentair Krediet (Letter of Credit) garanderen de betrokken banken deze betaling wel. De bank van de importeur (koper) verplicht zich om een bepaald bedrag te betalen aan de exporteur (verkoper) als aan de voorwaarden van de Letter of Credit is voldaan.