Naar de navigatie Naar de inhoud

Zakelijke huurgarantie

Bied uw verhuurder extra zekerheid

Wilt u uw verhuurder de zekerheid bieden dat u uw huurverplichtingen nakomt? Dat doet u met een huurgarantie. Daarmee verplicht ABN AMRO zich ten opzichte van uw verhuurder om:

  • het bedrag te betalen dat u aan uw verhuurder verschuldigd bent volgens de huurovereenkomst

en/of

  • de schade te vergoeden die uw verhuurder lijdt mocht er sprake zijn van een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst (zoals bij een faillissement of surseance van betaling).
     

 

Huurgarantie afsluiten

Om een huurgarantie te regelen, heeft u een kopie van de (concept) huurovereenkomst nodig.


U kunt de huurgarantie online afsluiten. Bel voor vragen met de Servicedesk Garanties via 010 - 402 37 00, optie 1 (lokaal tarief). Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw accountmanager.

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube