Bied uw verhuurder extra zekerheid

Zakelijke huurgarantie

Met een huurgarantie biedt u uw verhuurder de zekerheid u de huurverplichtingen nakomt. Hiermee verplichten wij ons ten opzichte van uw verhuurder om:

 • het bedrag te betalen dat u aan uw verhuurder verschuldigd bent volgens de huurovereenkomst

en/of

 • de schade te vergoeden die uw verhuurder lijdt mocht er sprake zijn van een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst (zoals bij een faillissement of surseance van betaling).   

Opnemen van de rekening

Uw tegoed op de Bankgarantie Dekkingsrekening is geblokkeerd. Dit betekent dat u het tegoed alleen kunt gebruiken voor een betaling aan uw verhuurder als het gaat om een garantie.

Kosten en ontvangsten

 • Een huurgarantie afsluiten kost u € 100,- per aanvraag.

 • U betaalt 1,2% provisie over het garantiebedrag met een minimum van € 15,- per maand.

 • U stort geld op een geblokkeerde creditrekening, de Bankgarantie Dekkingsrekening. Over het gestorte bedrag ontvangt u rente. 

Verrekening kosten

In de praktijk worden de laatste huurtermijnen via de garantie verrekend. De verhuurder claimt dan als het ware de laatste huurtermijnen. Aan de claimbetaling onder een huurgarantie zijn kosten verbonden voor de opdrachtgever van de garantie.

Uitbetaling

De bank betaalt het geclaimde garantiebedrag na schriftelijke verzoek van de verhuurder.

Voorwaarde is dat de tekst van de claim voldoet aan de tekst van de huurgarantie. De bank controleert niet of de claim terecht is.

Wat gebeurt er als

 • De verhuurder de bedrijfsruimte die u huurt verkoopt? 
  Dan neemt de nieuwe verhuurder van het pand de huurgarantie automatisch over.

 • U verhuist naar een andere bedrijfsruimte? 
  Dan verklaart de verhuurder aan ABN AMRO de huurgarantie niet meer te zullen gebruiken. 

  Het tegoed op de rekening komt vrij als de verhuurder de originele garantie terugstuurt naar de bank.

Beëindigen van de huurgarantie

De huurgarantie vervalt niet automatisch. Ook niet als de huurovereenkomst wordt beëindigd. Om een huurgarantie te beëindigen doet u het volgende:

 • U vraagt de huurgarantie en een verklaring op bij uw verhuurder.

 • U stuurt de huurgarantie met verklaring naar de garantiedesk: 

  ABN AMRO Bank N.V. 
  Garanties (PAC GL1130) 
  Coolsingel 93  
  3012 AE Rotterdam

In de genoemde verklaring doet de verhuurder afstand van alle rechten onder de huurgarantie. Hierin ontslaat deze ABN AMRO van haar verplichtingen onder de huurgarantie. 

Zakelijke huurgarantie aanvragen

Bied uw verhuurder de zekerheid dat u uw huurverplichtingen nakomt.

Online afsluiten