U bent de geïncasseerde

Wat moet u doen?

Als er automatisch geld van uw rekening wordt afgeschreven via incasso, is een aantal punten voor u van belang.

Grensoverschrijdend

De SEPA-incasso kan in het hele SEPA-gebied worden gebruikt. Er kan dus vanuit alle SEPA-landen geld geïncasseerd worden van uw rekening, als u daarvoor toestemming geeft door het ondertekenen van een machtiging.

Machtigingen

Met een incasso laat u een bedrijf of instelling eenmalig of doorlopend bedragen van uw bankrekening afschrijven. Hiervoor geeft u eerst toestemming door een machtiging af te geven. Het bedrijf of de instelling stuurt u hiervoor een machtigingsformulier. Na het invullen en ondertekenen van de machtiging stuurt u deze terug. 

Het bedrijf of de instelling kan u ook vragen om een Digitale incassomachtiging af te geven. Dan geeft u op een veilige manier online een machtiging af. Kies op de website van het bedrijf of de instelling de betaalmethode ‘Incassomachtigen via uw bank’ en selecteer ABN AMRO. U komt nu in de vertrouwde omgeving van Internet Bankieren. Volg de instructies en verzend de Digitale incassomachtiging met uw e.dentifier2.

Wilt u een machtiging wijzigen of intrekken? Geef dit dan ook aan bij het bedrijf of de instelling. 

Vooraankondiging

Een incassant moet u 14 dagen voor uitvoering van de incasso laten weten welk bedrag hij wanneer gaat incasseren. Tenzij met u een kortere of langere termijn is afgesproken. Deze vooraankondiging ontvangt u meestal via een factuur, maar een melding per e-mail of sms kan ook. Betaalt u maandelijks een voorschot via incasso, bijvoorbeeld voor uw energienota, dan ontvangt u de aankondiging van de bedragen en data van de voorschotten via de jaarafrekening van het voorafgaande jaar.

Correctieboekingen

Incassanten kunnen een SEPA-incassotransactie corrigeren, bijvoorbeeld als de incassant een fout heeft gemaakt. Dit ziet u als een correctieboeking in uw bij- en afschrijvingen. Een incasso kan tot 5 werkdagen na uitvoering worden teruggedraaid. U ziet enkele dagen na de afschrijving van de incasso weer een bijschrijving. De rentedatum van de bijschrijving is gelijk aan de rentedatum van de afschrijving. Hierdoor kost het u geen rente.

Incasso weigeren

In Internet Bankieren en Access Online staat een overzicht van SEPA-incasso's die binnenkort uitgevoerd worden. Op basis van dit overzicht kunt u voldoende saldo op uw rekening plaatsen als dat nodig is. Of u kunt besluiten om de incasso te weigeren. Dit kan voor een SEPA Incasso Algemeen tot en met 1 dag voor verwerking van de incasso. Een SEPA Incasso Bedrijven kunt u tot en met de dag van verwerking van de incasso weigeren. U kunt een SEPA-incasso uitsluitend voor het volledige bedrag weigeren.

Let op: bent u een verplichting aangegaan met het bedrijf? Dan kunt u de incasso wel weigeren, maar dit verandert niets aan uw verplichting om te betalen.

Geen afschrijving bij onvoldoende saldo

Heeft u op de dag van verwerking van de incasso niet voldoende saldo op uw rekening? Dan vindt er geen afschrijving plaats. De incasso kan of meteen worden afgekeurd of krijgt de status 'in behandeling'. Dit kunt u zien in Internet Bankieren en in Access Online. Als de incasso de status 'in behandeling' heeft, zullen wij de incasso alsnog van uw rekening afschrijven als het saldo op uw rekening binnen uiterlijk 4 werkdagen (bij SEPA Incasso Algemeen) of 1 werkdag (bij SEPA Incasso Bedrijven) na de oorspronkelijke dag van verwerking weer voldoende is. Heeft u geen Internet Bankieren of Access Online? Dan ontvangt u een brief als de incasso is afgekeurd.

Stap 1: het machtigingsformulier

U ontvangt het machtigingsformulier van de incassant. U ondertekent dit formulier en u stuurt het terug naar de incassant.

Stap 2: de machtiging registreren bij ABN AMRO

 • Vul het registratieformulier van ABN AMRO (pdf, 47kB) in en stuur dit naar het adres dat op het formulier staat. Dit formulier is alleen voor klanten van ABN AMRO. 
 • Heeft u van de incassant een formulier ontvangen om de machtiging bij uw bank te registreren? ABN AMRO alleen het registratieformulier van de gezamenlijke Nederlandse banken. Volg hierbij de instructies van uw incassant.
 • Stuur het formulier naar:
  ABN AMRO PCC Operations
  Antwoordnummer 39360
  1090 WC Amsterdam
  Paccode AA8431

Let op: de machtiging en het registratieformulier moeten beide ondertekend worden door diegene die als tekenbevoegd geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Zorg er daarom voor dat de juiste tekenbevoegde bij de bank bekend is en dat zijn/haar handtekening bij ABN AMRO is vastgelegd.

U kunt het registratieformulier van ABN AMRO ook gebruiken voor het intrekken of wijzigen van een geregistreerde machtiging. Dat kan niet met het formulier van de gezamenlijke Nederlandse banken.

ABN AMRO accepteert alleen registratieformulieren van ABN AMRO en die van de gezamenlijke Nederlandse banken. Andere formulieren kunnen wij niet verwerken en sturen wij terug.

Van bank veranderen

Als u van bank verandert, registreert u de gegevens van de machtiging bij uw nieuwe bank. Daarna trekt u de machtiging die bij ABN AMRO is geregistreerd in.

Machtiging intrekken

Wilt u niet langer dat een specifieke incassant bedragen incasseert met de SEPA Incasso Bedrijven? Of verandert u van bank? Trek dan de machtigingsregistratie in bij uw bank en informeer de incassant. Het intrekken van de machtigingsregistratie kan met hetzelfde formulier waarmee u de machtiging bij ABN AMRO registreerde.

Let op: het formulier van de gezamenlijke Nederlandse banken kunt u hiervoor niet gebruiken.