Incasso-opdrachten aanleveren in batches

De incassobatch

Een incassobatch kan uitsluitend bestaan uit incasso's van dezelfde incassovariant, met hetzelfde sequencetype (eenmalige, eerste, doorlopende of laatste incasso) en met dezelfde uitvoerdatum. Batches die hier niet aan voldoen worden afgekeurd. U kunt wel meerdere batches aanleveren in 1 bestand.

Hieronder leest u hoe u batches kunt aanleveren. Wij adviseren u graag het aanleverkanaal dat het meest aansluit bij uw behoeften. Bel hiervoor met uw contactpersoon. 

Aanleveren via Internet Bankieren

U kunt SEPA-incassobatches aanmaken in uw eigen boekhoudsoftware en deze vervolgens via Internet Bankieren uploaden. U kunt in Internet Bankieren geen SEPA-incassobatches aanmaken of losse SEPA-incassotransacties verzenden.

Lees hoe u bestanden importeert via Internet Bankieren

Aanleveren via Access Online

U kunt SEPA-incassobatches aanmaken in uw eigen boekhoudsoftware en deze vervolgens via Access Online naar de bank uploaden. U kunt via Access Online ook handmatig een SEPA-incassobatch aanmaken en verzenden.

Aanleveren via Access Direct

Via Access Direct kunt u incassobatches uploaden naar ABN AMRO.

Rechtstreeks aanleveren bij Equens

Via Corporate Payment Services (CPS) kunt u SEPA-bestanden direct aanleveren bij Equens. CPS is vooral geschikt als uw servicebureau de bestanden namens u aanlevert. Of als u bestanden bij verschillende banken wilt aanleveren. Bij aanlevering via CPS moeten de batches van ABN AMRO altijd geautoriseerd worden via Internet Bankieren of Access Online.

Sequentietypes

Opdrachten die u op een werkdag voor 12.30 uur aanlevert, kunnen wij gegarandeerd de volgende werkdag verwerken. Levert u incassobatches aan via Access Direct, dan maken wij aparte afspraken met u over het moment van aanleveren.

Bij de aanlevering van incasso-opdrachten geeft u ook het sequentietype op.

 • One-off: voor eenmalige incasso-opdrachten. Uw klant heeft een eenmalige machtiging aan u verstrekt. Het gebruik van dit sequentietype is verplicht.

 • First: voor de eerste incasso-opdracht van een doorlopende reeks. Uw klant heeft een doorlopende machtiging aan u verstrekt. Het is de eerste keer dat u voor deze machtiging een incasso-opdracht aanlevert. Het gebruik van dit sequentietype is optioneel.

 • Recurrent: voor de vervolg incasso-opdracht van een doorlopende reeks. Uw klant heeft een doorlopende machtiging aan u verstrekt. Het is de tweede of volgende keer dat u voor deze machtiging een incasso-opdracht aanlevert. Het gebruik van dit sequentietype is verplicht.

 • Final: voor de laatste incasso-opdracht van een doorlopende reeks. Uw klant heeft een doorlopende machtiging aan u verstrekt. Het is de laatste keer dat u voor deze machtiging een incasso-opdracht aanlevert. Weet u niet zeker of het daadwerkelijk de laatste keer is? Dan adviseren wij u dit sequentietype niet te gebruiken (het gebruik is optioneel).

Bijzondere situaties

Als u een incasso-opdracht heeft aangeleverd en deze wordt afgekeurd of teruggeboekt, gelden er soms andere regels voor het gebruik van het sequentietype. Raadpleeg voor een gedetailleerd overzicht van deze regels het ABN AMRO Addendum voor de SEPA-incasso.

2 weken voor incasso

Laat uw klant uiterlijk vandaag weten welk bedrag u gaat incasseren. En wanneer u dat gaat doen. Daarvoor stuurt een vooraankondiging die persoonlijk aan uw klant gericht moet zijn. Dat kan bijvoorbeeld via een factuur, e-mail of sms. U mag de vooraankondiging ook eerder of later sturen als u dat vooraf  met uw klant heeft afgesproken.

1 werkdag voor incasso

 • Laatste dag waarop uw bank een SEPA Incasso Algemeen of een SEPA Incasso Bedrijven kan aanbieden bij de bank van uw klant (eenmalig, eerste, volgende of laatste van een doorlopende reeks).
 • Laatste dag waarop u een verzoek tot annulering van een incasso-opdracht kunt indienen. 
 • Laatste dag waarop uw klant een SEPA Incasso Algemeen kan weigeren.

Dag van de incasso

 • Dag waarop de SEPA-incasso wordt verwerkt.
 • Laatste dag waarop uw klant een SEPA Incasso Bedrijven kan weigeren.

3 werkdagen na incasso

Laatste dag waarop de bank van uw klant een SEPA Incasso Bedrijven kan terugboeken.

5 werkdagen na incasso

 • Laatste dag waarop de bank van uw klant een SEPA Incasso Algemeen kan terugboeken.
 • Laatste dag waarop u een verzoek tot herstelboeking van een incasso-opdracht kunt indienen.

8 weken na incasso

Laatste moment voor uw klant om de SEPA Incasso Algemeen terug te boeken.

13 maanden na incasso

Laatste moment voor uw klant om een verzoek tot terugboeking (Melding Onterechte Incasso) in te dienen.

36 maanden na incasso

Een machtiging die 36 maanden niet is gebruikt, mag u niet meer gebruiken.