SEPA downloads

SEPA-incasso: Implementation Guidelines en addendum

SEPA-incasso's levert u aan in een PAIN-bestand (XML). De Betaalvereniging Nederland heeft hiervoor 'Implementation Guidelines' opgesteld. Raadpleeg daarnaast ons addendum.

Let op: van de guidelines en het addendum zijn twee versies beschikbaar. Een versie vanaf november 2017 en een versie vanaf november 2016. We raden u aan de meest actuele versie te gebruiken maar we ondersteunen voorlopig beide versies.  

SEPA-incasso: voorwaarden en voorschriften

Als u een SEPA-incassocontract met ons afsluit, zijn de Voorwaarden SEPA Incasso en de Voorschriften SEPA Incasso van toepassing.

SEPA-incasso: machtigingen (incassant)

Voor de SEPA Incasso Algemeen en Bedrijven (B2B) kunt u zelf een machtigingsformulier ontwerpen. Voorbeeldformulieren vindt u hieronder. Het formulier moet een aantal vaste invulmogelijkheden bevatten. Voor de SEPA Incasso Algemeen kunt u ook gebruikmaken van standaard machtigingsformulieren, ook wel 'stoplichtkaarten' genoemd. Hieronder vindt u hiervan een voorbeeld. Ook is er een 'certified PDF'-versie die u kunt gebruiken voor een mail-merge.

Bij de SEPA Incasso Bedrijven moet de debiteur zijn machtiging laten registreren bij zijn eigen bank. 

SEPA-incasso: machtigingen (geïncasseerde)

Als geïncasseerde kunt u een machtiging verstrekken aan bedrijven of instellingen in Nederland of in één van de overige SEPA landen. U stuurt de machtiging naar de incassant. Wilt u een machtiging verstrekken voor een SEPA Incasso Bedrijven? Bij deze incassovariant heeft u géén terugboekingsrecht. Als extra controle moet u daarom de gegevens van uw machtiging ook laten registreren bij ABN AMRO. Lees meer bij stap 2 onder het kopje Een nieuwe machtiging registreren.

SEPA-incasso: weigeren, annuleren of terugboeken

De Nederlandse banken hebben een lijst beschikbaar gesteld met uitleg over de SEPA-incasso R-transacties (weigeren, annuleren of terugboeken van incasso's) die zij gebruiken. Hierin vindt u ook een overzicht van de afkeurredenen die daarbij horen. Daarnaast leest u welke vervolgactie u kunt ondernemen.

Overzicht R-transacties

SEPA-overboeking: Implementation Guidelines en addendum

SEPA-overboekingen levert u aan in een PAIN-bestand (XML). De Betaalvereniging Nederland heeft hiervoor 'Implementation Guidelines' opgesteld. Raadpleeg daarnaast ons addendum.

Let op: van de guidelines en het addendum zijn 2 versies beschikbaar. Een versie vanaf november 2017 en een versie vanaf november 2015. We raden u aan de meest actuele versie te gebruiken maar we ondersteunen voorlopig beide versies.

IBAN-acceptgiro: voorwaarden

De IBAN-acceptgiro kent twee varianten: A/S en C. Hieronder vindt u de voorwaarden die op beide varianten van toepassing zijn.

IBAN-Acceptgiro: wijziging digitale acceptgiro’s

Uw klanten betalen een IBAN-Acceptgiro vaak via Internet Bankieren of Mobiel Bankieren. Dit noemen we een digitale acceptgiro. Vanaf 9 juni 2018 worden digitale acceptgiro’s als gewone overboekingen verwerkt. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over deze wijziging.

Richtlijnen nieuw rapportageformaat SEPA-betaalproducten

Voor SEPA-betaalproducten is een nieuw rapportageformaat geïntroduceerd: CAMT. Het CAMT-rapportageformaat bevat gedetailleerde informatie over SEPA-transacties. De Nederlandse Betaalvereniging heeft hiervoor 'Implementation Guidelines' opgesteld. Raadpleeg daarnaast het addendum van ABN AMRO. Voor een voorbeeldbestand van een CAMT-rapportage kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij ABN AMRO.

U bent niet verplicht om over te gaan op het nieuwe rapportageformaat. ABN AMRO blijft het gebruik van MT940 en MT942 ondersteunen. De bestaande MT940- en MT942-formaten zijn echter op een aantal punten gewijzigd.

SEPA-verschillen in Europa

In de landen die tot het SEPA-gebied behoren, gaat betalen en incasseren op dezelfde manier. Toch zijn er soms verschillen in betaalmethodes. Deze worden toegelicht in de brochure die u hieronder kunt downloaden.

Brochure (Engels) (pdf, 337kB)